<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 59/2023

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:II.DOR.59.2023
Evidenčna številka:VS00066999
Datum odločbe:19.04.2023
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sklep I Cp 1814/2022
Datum odločbe II.stopnje:19.12.2022
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Vladimir Horvat
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - tožba zaradi nedopustnosti izvršbe - pričakovana lastninska pravica - dopuščena revizija

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali ima v okoliščinah konkretnega primera tožnica lastninsko pravico v pričakovanju, ki preprečuje izvršbo, četudi ne razpolaga z razpolagalnim pravnim poslom.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali ima v okoliščinah konkretnega primera tožnica lastninsko pravico v pričakovanju, ki preprečuje izvršbo, četudi ne razpolaga z razpolagalnim pravnim poslom.

Obrazložitev

1. Na predlog prvega toženca in druge toženke (upnikov) in na podlagi notarskega zapisa pogodbe o zavarovanju terjatve se zoper tretjo in četrto toženko (dolžnici) pri Okrajnem sodišču v Trbovljah vodi izvršilni postopek I 23/2021. Predmet izvršbe sta nepremičnini 1274/1 in 1287/2, obe k. o. ... (v nadaljevanju sporni nepremičnini). Tožnica je v izvršilnem postopku vložila ugovor tretjega, ki ga je izvršilno sodišče zavrnilo, saj sta mu upnika nasprotovala, in tožnico napotilo na pravdo. Nato je zoper tožence vložila tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe. Toženci zoper odločbo sodišča druge stopnje vlagajo predlog za dopustitev revizije.

2. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je izvršba na spornih nepremičninah nedopustna. Odločilo je, da mora tožnica tožencem v 15 dneh povrniti 3.148,79 EUR stroškov pravdnega postopka.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbi ugodilo in spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da se ugodi tožbenemu zahtevku za ugotovitev, da je izvršba na sporne nepremičnine nedopustna. Odločilo je, da morajo toženci tožnici v 15 dneh povrniti 3.173,50 EUR stroškov pravdnega postopka.

4. Predlog za dopustitev revizije zoper odločitev sodišča druge stopnje vlagajo toženci. Predlagajo dopustitev revizije zaradi odločitve o pravnih vprašanjih: 1) Ali je obstoj lastninske pravice v pričakovanju ena od predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da lahko nelastnik uspe s tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe na nepremičninah, in ali lahko lastninska pravica v pričakovanju, v smislu ene od predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da lahko nelastnik uspe s tožbo za nedopustnost izvršbe, pripada osebi, ki ne razpolaga z razpolagalnim pravnim poslom, ki je pogoj za pridobitev lastninske pravice na pravnopogodbeni način in glede katere je bil zavezovalni pravni posel perfekten (odobren) kasneje, kot sta upnika pridobila pogodbeno zastavno pravico, na podlagi katere vodita izvršilni postopek, v katerem je navedena oseba vložila tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe? 2) Ali je mogoče v pravdnem postopku zaradi ugotovitve nedopustnosti izvršbe na nepremičnino priznati obstoj lastninske pravice v pričakovanju stranki, ki ne razpolaga z razpolagalnim poslom glede te nepremičnine in ki vodi pravdni postopek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za vpis svoje lastninske pravice, med drugim tudi na tej nepremičnini, kljub temu, da predmet pogodbe (posestvo, ki se je prodajalo zgolj kot celota) več ne obstoji (in je torej nastopila objektivna nemožnost izpolnitve v smislu določil OZ), saj je bil del posestva prodan na javni dražbi, in če se torej lahko na način, kot ga je v izpodbijani sodbi zavzelo višje sodišče, obide pravilo o originarni pridobitvi lastninske pravice na javni dražbi, zaradi česar je tožeči strani prenehala možnost nakupa (in tretji ter četrti toženki možnost prodaje) spornih nepremičnin, glede na to, da se je posestvo prodajalo zgolj v celoti?

5. Predlog je utemeljen v obsegu, kot izhaja iz izreka sklepa.

6. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) so izpolnjeni glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa. Glede drugih vprašanj v toženčevem predlogu ti pogoji niso podani.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 33
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 64, 65

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2ODQ5