<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep IV Kp 52091/2021

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2023:IV.KP.52091.2021
Evidenčna številka:VSM00066961
Datum odločbe:26.05.2023
Senat, sodnik posameznik:Leonida Jerman (preds.), Zdenka Klarič (poroč.), dr. Vanja Verdel Kokol
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:obnova kazenskega postopka - sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka - predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj

Jedro

Obnova postopka, končanega s sklepom o zavrženju predloga za opravo posameznih preiskovalnih dejanj, kot je to primer v obravnavani zadevi, pa ni mogoča, kot je to pravilno ugotovilo tudi sodišče prve stopnje.

Izrek

I. Pritožba subsidiarnega tožilca B. B. se zavrne kot neutemeljena.

II. Subsidiarni tožilec je dolžan plačati sodno takso v višini 30,00 EUR.

Obrazložitev

1. Z napadenim sklepom je sodišče prve stopnje zahtevo za obnovo kazenskega postopka subsidiarnega tožilca B. B. zoper sklep I Kr 52091/2021 z dne 30. 8. 2022, ki je postal pravnomočen dne 22. 12. 2022, zavrglo.

2. Zoper tak sklep se je pritožil subsidiarni tožilec zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka, zmotne uporabe materialnega prava, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in kršitve ustavnih pravic, s predlogom pritožbenemu sodišču, da napadeni sklep razveljavi in dovoli obnovo postopka.

3. Pritožba je neutemeljena.

4. Pritožbeno sodišče soglaša z odločitvijo sodišča prve stopnje, ki je ob formalnem preizkusu napadenega sklepa pravilno ugotovilo, da v obravnavani zadevi pogoji za obnovo kazenskega postopka iz člena 410 Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), niso podani. Tudi po oceni pritožbenega sodišča za obnovo kazenskega postopka, ki jo zahteva subsidiarni tožilec, niso izpolnjeni pogoji iz člena 410 ZKP, na podlagi katerega je mogoče obnoviti tisti kazenski postopek, ki se je končal z obsodilno sodbo. Obnova postopka, končanega s sklepom o zavrženju predloga za opravo posameznih preiskovalnih dejanj, kot je to primer v obravnavani zadevi, pa ni mogoča, kot je to pravilno ugotovilo tudi sodišče prve stopnje.

5. Zato pritožba subsidiarnega tožilca, ki trdi, da so v obravnavani zadevi bili podani vsi zakoniti pogoji za začetek kazenskega postopka in da je sodišče prve stopnje zagrešilo v pritožbi uveljavljane kršitve, ne more biti uspešna, saj nobena od uveljavljanih kršitev, glede na pravnomočnost sklepa o zavrženju vloge subsidiarnega tožilca, ni podana. Že sodišče prve stopnje je pritožniku v napadenem sklepu v točki 5 določno navedlo, ob kakšnih pogojih se lahko vloži zahtevo za obnovo kazenskega postopka in pravilno zaključilo, da obravnavana zadeva ne izpolnjuje zahtevanih zakonskih pogojev iz 410. člena ZKP. Zato pritožba, ki ponovno poskuša prepričati nasprotno, ni utemeljena.

6. Iz navedenih razlogov, in ker pritožba subsidiarnega tožilca tudi v preostalem ne navaja nič takšnega, kar bi omajalo pravilnost in zakonitost napadenega sklepa, in ker v pritožbi uveljavljane kršitve niso podane, je pritožbeno sodišče o pritožbi subsidiarnega tožilca odločilo tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa (člen 402/III ZKP).

7. Izrek o plačilu stroškov pritožbenega postopka, in sicer sodne takse, temelji na določilu členov 96/III ZKP in 98/I ZKP, sodna taksa pa je odmerjena v skladu z Zakonom o sodnih taksah in Taksni tarifi.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 410

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2ODQz