Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba II Cpg 714/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.05.2015spor majhne vrednosti – prodajna pogodba – prejem računaObveznost plačila tožene stranke je nastala na podlagi dejstva, da je tožena stranka prejela motorno gorivo, ne pa z izstavitvijo računa. Prejem računa zato ni pogoj za nastanek obveznosti.
VSM sklep I Cp 1488/2013Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek12.02.2014spor majhne vrednosti - mirovanje postopka - nezakoniti sklepV postopku v sporu majhne vrednosti ni mirovanja postopka, zato v obravnavani zadevi, tudi če je sodišče prve stopnje izdalo sklep o mirovanju, ki je sicer postal pravnomočen, na takšen nezakonit sklep ne more vezati pravnih posledic mirovanja postopka, kot je to določeno v 210. členu istega zakona.
VSL sodba I Cp 41/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.07.2012dimnikarska služba – dimnikarske storitve – spor majhne vrednostiTožeča stranka pri najavljenih obiskih ni upoštevala določbe prvega odstavka 28. člena Uredbe, ki ji nalaga, da mora namero opravljanja storitev dimnikarske službe najaviti uporabniku storitev vsaj sedem dni pred začetkom opravljanja storitev.
VSL sodba I Cp 2410/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.08.2010spor majhne vrednosti – število vlog v postopkuV sporu majhne vrednosti lahko vsaka stranka vloži le eno pripravljalno vlogo, pri čemer se kot tožba in odgovor na tožbo štejeta še predlog za izvršbo in ugovor zoper sklep o izvršbi.
VSL Sklep I Cp 974/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.07.2017dopuščena revizija - spor majhne vrednosti - nedovoljena revizijaV sporih majhne vrednosti revizija ni dovoljena in je tudi ni mogoče dopustiti.
VSL Sklep II Cpg 143/2020Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.02.2020gospodarski spor majhne vrednosti - rok za pritožboPo določilu drugega odstavka 363. člena ZPP se smejo stranke proti sklepu pritožiti v 15 dneh od vročitve prepisa sklepa, če ni v tem zakonu določen kakšen drugačen rok. Drugačen, 8 dnevni pritožbeni rok pa je določen za vse odločbe, izdane po postopku za spore majhne vrednosti. To izhaja iz tretjega odstavka 458. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom istega člena, pa tudi iz četrtega odstavka tega člena.
VSC Sodba I Cpg 75/2020Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek11.09.2020spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi - odvetniški stroškiPritožbene navedbe, s katerimi pritožba izpodbija ugotovljeno dejansko stanje in izrecno uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno sodišče ne sme vsebinsko obravnavati, saj to v sporu majhne vrednosti ni dovoljen pritožbeni razlog. Pritožba pa je delno utemeljena, kolikor izpodbija II. točko izreka sodbe glede stroškov postopka, saj ima pritožba prav, da se odvetnikom ne priznava nagrade za posvet s stranko po tar. št. 39/I OT, če to ni samostojna storitev in to v okoliščinah obravnavnega primera nedvomno ni, saj jo je odvetnik opravil v zvezi s storitvijo sestave dopolnitve tožbe, za kar pa mu je sodišče prve stopnje skladno s tar. št. 18 utemeljeno priznalo 300 točk. Pritožba pa nima prav, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno odvetniku tožeče stranke priznalo stroške prihoda na sodišče (kilometrino) in kolikor meni, da bi tožeča stranka morala najti pooblaščenca s sedežem na sodnem okrožju sodišča...
VSC Sodba Cp 354/2020Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek09.11.2020spor majhne vrednosti - naročniška pogodba - telekomunikacijske storitveGlede na ugotovljeno dejansko stanje pa so pravilni zaključki sodišča prve stopnje, da toženka naročniške pogodbe ni odpovedala, zato je ta ostala v veljavi, dokler tožnik toženki ni izključil storitve dne 29. 1. 2019, da toženka tožniku ni vrnila modema, da sodišče ni imelo razloga za dvom v pravilnost podatkov iz predloženih vtoževanih računov, iz katerih je jasno razviden znesek ter zapadlost, da je toženka v zamudi s plačilom zneskov po posameznih vtoževanih računih od dneva zapadlosti vsakega posameznega vtoževanega računa, zato je dolžna plačati skupen znesek po računih 430,97 EUR in še zakonske zamudne obresti od posameznega zneska od naslednjega dne po zapadlosti vsakega vtoževanega računa do plačila.
VSC Sodba Cp 295/2020Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek30.10.2020spor majhne vrednosti - pripravljalna vloga - nova dejstvaV skladu z določbo 452. člena ZPP je toženka smela odgovoriti v svoji drugi pripravljalni vlogi le na navedbe tožnice v njeni drugi pripravljalni vlogi, vloženi z dne 27. 2. 2019, zato sodišče prve stopnje pravilno ni upoštevalo (čeprav jih je povzelo v obrazložitvi izpodbijane sodbe) toženkinih trditev o teh novih dejstvih. Zato so tudi v pritožbi podane navedbe v zvezi s poračunom ogrevanja v sezoni 2016/2017 v višini 370,00 EUR in da bi ji ta znesek tožnica morala šteti kot preplačilo ter da (smiselno) tožnica storitve ogrevanja ni opravila, nedovoljene pritožbene novote (prvi odstavek 337. člena ZPP) in jih pritožbeno sodišče tudi iz tega razloga ni obravnavalo.
VSM Sodba I Cp 511/2020Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek04.09.2020pobotni ugovor - nasprotna terjatev - spor majhne vrednostiZa zavrnitev pritožbe pa je bistveno, da uveljavljanje pobotnega ugovora toženca omejuje obveznost navajanja relevantnih dejstev in dokazov v utemeljitev obstoja toženčeve nasprotne terjatve, že v vlogah, ki jih je mogoče obravnavati po določbah 451. in 452. člena ZPP. Tej zahtevi pa toženec v obravnavanem postopku, ki teče po določbah v sporih majhne vrednosti, ni zadostil.
VSC Sodba Cp 426/2020Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek25.11.2020spor majhne vrednosti - omrežnina - dopustni pritožbeni razlogPritožbeno sodišče je v pritožbenem postopku zoper sodbe, izdane v sporu majhne vrednosti, ob presojanju pritožbenega razloga zmotne uporabe materialnega prava vezano na dejanske ugotovitve in zaključke, kot je te sprejelo sodišče prve stopnje.
VSC sklep I Cpg 266/2016Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek29.11.2016gospodarski spor - spor majhne vrednosti - predlog za izvedbo narokaTakoj ko v sporu majhne vrednosti stranki (ali ena od strank) pravočasno predlaga izvedbo naroka, mora sodišče prve stopnje narok izvesti, čeprav bi šlo za procesno situacijo, ko bi o sporni zadevi bilo mogoče odločiti že na podlagi pisnih dokazov. Sodišče prve stopnje bi moralo glede na jasen in konkreten predlog tožene stranke, da zahteva izvedbo naroka v sporni zadevi, narok razpisati in ga opraviti in šele po opravljenem naroku bi smelo izdati ustrezno sodno odločbo.
VSL sodba I Cpg 840/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek12.09.2002spor majhne vrednosti - dokazovanje - trditveno in dokazno bremePostopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj (1. odst. 450. člena ZPP/99). V sporih majhne vrednosti mora tožeča stranka v tožbi navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze, tožena stranka pa v odgovoru na tožbo (451. člen ZPP/99. Po določbi 452. člena ZPP/99 lahko v sporu majhne vrednosti vsaka stranka vloži še po eno pripravljalno vlogo (1. odst.). Tožeča stranka lahko v osmih dneh po prejemu odgovora na tožbo vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe v odgovoru na tožbo (2. odst.), tožena stranka pa lahko v osmih dneh po prejemu pripravljalne vloge tožeče stranke, vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe tožeče stranke v njeni pripravljalni vlogi (3. odst.). Osemdnevni rok iz 2. in 3. odst. 452. člena ZPP je zakonski rok, ki je glede na določbo 1. odst. 450. člena ZPP prekluziven. To pomeni, da vlog prispelih po preteku tega roka ni mogoče upoštevati. 
VSL sodba II Cp 368/2005Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.06.2005spor majhne vrednosti - novote - razpravno načelo - trditvena podlagaTožbeno gradivo, prirejeno naravi postopka za izdajo plačilnega naloga, je sicer skopo, vendar v nasprotju s prepričanjem tožene stranke popolno, saj vsebuje navedbo vseh pravotvornih dejstev, iz katerih izhaja zatrjevana pravna posledica. S tem, ko je tožeča stranka v mandatni tožbi zapisala, da "je pri toženi stranki izvedla naročena elektro dela po specifikaciji", je obstoj poslovnega - podjemnega razmerja med pravdnima strankama, kar je pravni pojem, razčlenila na njegove posamezne sestavine, ki so dejanske narave (izvršitev določenega posla za naročnika in zahteva po plačilu). Sodišče prve stopnje je v razveljavljeni sodbi ugotovilo, da je bil kot predmet izpolnitve v okviru podjemne pogodbe s strani prevzemnika posla dogovorjena samo adaptacija kopalnice, nasprotno pa iz vsebine dogovora ni razvidno, da bi bila v posel vključena tudi elektroinstalaterska dela. Ti zaključki so dejanske narave, saj predstavljajo ugotavljanje vsebine pravnega posla, torej ugotavljanje prave...
VSK sodba I Cpg 11/2000Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek11.05.2000spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaTudi če sodišče prve stopnje v sporu majhne vrednosti ni ravnalo pravilno, ko ni upoštevalo navedb stranke v pripravljalni vlogi, ne gre za bistveno kršitev določb postopka iz 2. odst. 339. člena ZPP. 
VSL sodba in sklep I Cpg 1422/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek08.06.2000gospodarski spor majhne vrednosti - sodba na podlagi odpovediV gospodarskem sporu majhne vrednosti se izda sodba na podlagi odpovedi, če tožnik ne pride na narok, ki ga določi sodišče. 
VSL sklep I Cp 1627/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.10.2000odločanje v mejah postavljenega zahtevka - spor majhne vrednostiSodišče sme stranki prisoditi le to, kar je zahtevala, ne pa več ali kaj drugega. Sodišče je to načelo prekoračilo, ko je po razdružitvi zadev namesto samo o ločenem odločalo o vseh prej združenih zahtevkih tožnice. Po razdružitvi zadev je ločena zadeva tega pravdnega postopka lahko postala spor majhne vrednosti, saj se vrednost spornega predmeta posamezne zadeve po razdružitvi nujno zmanjša. 
VSL sodba I Cpg 1168/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.01.2001spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRazlogi izpodbijane sodbe o vsebini listin (dobavnic) niso v nasprotju z vsebino dobavnic samih. Pritožbena trditev, da iz dobavnic izhaja, da je šlo za sukcesivno dobavo, predstavljajo pritožbeni razlog zmotne ocene predloženih listin, torej zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ne pa pritožbenega razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka. 
VSK sodba I Cpg 33/2001Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek01.03.2001spor majhne vrednosti - vloga - rok za vložitev tožbePripravljalna vloga v postopku v sporih majhne vrednosti, ki jo stranka vloži po izteku roka iz 452. čl. ZPP, se ne more upoštevati, kajti to bi pomenilo izničenje določbe 452. čl. ZPP. Člen 453. ZPP namreč izrecno določa, da se dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene v prejšnjem členu, ne upoštevajo. Če pa stranka šele tekom pravdnega postopka izve, da gre za spor majhne vrednosti, pa začne rok iz 452. čl. ZPP teči od dneva, ko je za to izvedela. 
VSL sodba in sklep I Cpg 930/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek12.04.2001spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaKer sodišče ni vročilo upnikovega odgovora na dolžnikov ugovor (prve pripravljalne vloge tožeče stranke) toženi stranki in ji tudi ni vročilo te vloge na glavni obravnavi, ji je vzelo toženi stranki možnost obravnavanja pred sodiščem. 

Izberi vse|Izvozi izbrane