Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cp 3462/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.02.2015spor majhne vrednosti – ugovor krajevne pristojnostiToženca bi lahko podala ugovor krajevne pristojnosti najkasneje v odgovoru na tožbo.
VSL sodba II Cp 2422/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.11.2013vročanje – sprememba naslova – spor majhne vrednostiStranka mora v postopku računati s tem, da ji bo potrebno vročati sodna pisanja, in njena odgovornost je poskrbeti za njihov dejanski prevzem. Zato mora stranka, če do vročitve odločbe sodišča druge stopnje, s katero se konča postopek, spremeni svoj naslov, to takoj sporočiti sodišču.
VSL sodba I Cpg 1234/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.05.2012spor majhne vrednosti – nedovoljen pritožbeni razlogNi mogoče upoštevati pritožbenih trditev, s katerimi tožena stranka napada dokazno oceno zaslišanih prič in izvedenih lastninskih dokazov, saj z njimi napada ugotovljeno dejansko stanje, kar pa glede na določbo 1. odst. 458. člena ZPP v sporu majhne vrednosti ni dovoljeno.
VSK sodba Cpg 50/2012Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek24.05.2012gospodarski spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiV obravnavanem primeru gre za gospodarski spor majhne vrednosti, glede na to, da se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 4.000,00 EUR (1. odst. 495. čl. ZPP). V takšnem sporu izdano sodbo je mogoče izpodbijati le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
VSL sodba I Cpg 1019/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.09.2010spor majhne vrednosti – vročilnica – javna listinaVročilnica dokazuje pravilnost vročitve in ustvarja izpodbojno domnevo o tem, kdo in kdaj je prejel sodno pisanje. Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini ugotovljena dejstva neresnična, vendar le z določno in dokazno podprto trditvijo o razlogih za njeno neverodostojnost. Pritožnik z navedbo, da je nekdo tretji prevzel pošto, te domneve ni izpodbil, saj v spis vložena zabeležka nima niti datuma niti podpisa, pritožnik pa tudi ne zatrjuje (in ne dokazuje), da bi bila sodna pošiljka vročena v nasprotju z veljavnimi predpisi.
VSL sodba I Cpg 950/2007Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.04.2008podjemna pogodba - pogodba o delu - obveznost prevzeti delo - pogodba rezultata - spor majhne vrednosti - gospodarski spor majhne vrednostiPogodba o delu je pogodba rezultata in če je bil za končni rezultat naročenega dela (poročilo o prvem pregledu, ki je potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja) potreben še dodaten pregled, katerega plačilo je predmet tega spora, je naročnik dolžan prevzeti delo in ga izvajalcem plačati. 
VSL sodba III Cp 1211/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.06.2009spor majhne vrednosti – pravilo o dokaznem bremenuTožeča stranka je zatrjevala, da ima s tožencem sklenjeno veljavno pogodbo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, in sicer za čas od 1.1.1998 do 1.1.2010. To polico je v postopku tudi predložila in na tej polici je tudi podpis zavarovalca. S tem je konkretno procesno dokazno breme prevalila na toženca. Toženec je zatrjeval, da te pogodbe ni podpisal. Pravilna je pritožbena navedba tožeče stranke, da toženec zgolj z zatrjevanjem, da pogodbeni ni podpisal in izpovedjo žene, da tudi ona te listine ni podpisala, še ni prevalil dokaznega bremena nazaj na tožečo stranko, ampak bi moral za te svoje trditve ponuditi tudi ustrezen dokaz, torej postavitev izvedenca grafologa.
VSC sklep Cp 483/2009Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek09.07.2009spor majhne vrednosti - nepopolna tožba - meritorno odločanjeČe dejanske tožbene navedbe manjkajo, je tožba nepopolna in o tožbenem zahtevku ni mogoče meritorno odločati.
VSL sodba II Cp 4031/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek04.01.2010spor majhne vrednosti – pomanjkljiva trditev – prekluzija navedbV zvezi z obogatitvijo je tožeča stranka navedla samo trditev, ni pa navedla nobenih dejstev. Na taki podlagi pa o obogatitvi sodišče prve stopnje ni moglo odločati.
VSL sodba I Cp 398/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.03.2010sodba na podlagi pripoznave – spor majhne vrednostiTo, kar navaja toženec v pritožbi zoper sodbo, bi moral navajati v odgovoru na tožbo, katerega pa ni dal.
VSL sklep I Cp 184/2005Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.04.2005sodba na podlagi odpovedi - spor majhne vrednostiČe gre za spor o nepremičnini, ni mogoče uporabiti določb 30. poglavja ZPP in izdati sodbe na podlagi odpovedi v smislu 456. čl. ZPP, čeprav je vrednost spornega predmeta določena na 100.000,00 SIT. 
VSK sklep I Cpg 102/2005Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek10.11.2005spor majhne vrednosti - sodba na podlagi odpovediČe tožeča stranka do dneva naroka ni dobila izrecnega odgovora sodišča prve stopnje, da je narok preložen, ne more šteti, da je narok preložen in da ji na narok ni treba pristopiti, ampak nasprotno, da bo narok opravljen. 
VSL sodba II Cp 1698/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.12.1999RTV naročnina - spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogObveznosti plačevanja RTV naročnine se stranka razbremeni le, če v skladu z Zakonom o radioteleviziji Slovenije odjavi TV sprejemnik. V pritožbenem postopku v sporu majhne vrednosti stranka ne more uveljavljati pritožbenega razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cpg 901/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek24.02.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - dejansko stanjePritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno uveljavljanega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja v sporih majhne vrednosti ni mogoče uveljavljati. 
VSL sodba I Cpg 786/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.10.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - dejansko stanjePritožbenih trditev glede podpisa na prevoznici, dejstva da ob 18.00 uri poslovalnica tožene stranke ni bila več odprta, da je bil tožeči stranki dobavljen cement družbe C. d.o.o., ki ga je tožena stranka že plačala, in dokaznega predloga za zaslišanje tožene stranke v pritožbenem postopku ni moč upoštevati. Sodbe sodišča prve stopnje izdane v sporu majhne vrednosti namreč ni dopustno izpodbijati iz razloga zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cpg 521/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.12.2000spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb postopkaKer je sodišče v razlogih sodbe navedlo prepričljive razloge za to, da določenega predlaganega dokaza ne izvede, z nadaljnjim svojim zaključkom, da stranka ni dokazala svojih trditev, ni prišlo samo s seboj v nasprotje. 
VSL sodba I Cpg 125/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.01.2001spor majhne vrednosti - dejansko stanje - pritožbeni razlogS pritožbenimi trditvami o konkretnih primerih, ko ji je tožeča stranka zaračunala višje tarife, kot so določene v ceniku, tožena stranka izpodbija dejanske ugotovitve prvostopnega sodišča v izpodbijani sodbi. Ker pa gre za postopek v sporu majhne vrednosti, sodbe skladno s 1. odst. 458. čl. ZPP v takem postopku ni mogoče izpodbijati zaradi zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Tega pritožbenega razloga v pritožbenem postopku ni dopustno presojati. 
VSL sklep II Cp 79/2001Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.01.2001spor majhne vrednosti - sodba na podlagi odpovediV sporu majhne vrednosti je sodbo zaradi odpovedi mogoče izdati samo, če tožnik ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, na katerega je bil v redu povabljen, ne pa tudi, če izostane iz katerega od naknadnih narokov. Pravna podlaga 455. in 456. čl. ZPP. 
VSL sodba I Cp 743/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.03.2001spor majhne vrednosti - listina - poslovodstvo brez naročilaKer gre za spor majhne vrednosti, je treba upoštevati le tista procesna dejanja, ki so bila dopustna. 
VSL sklep II Cp 1227/2001Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.09.2001pogodba o delu - izpolnitev - spor majhne vrednostiMaterialnopravno podlago spora v tej zadevi predstavlja zlasti konkretna pogodba o delu med pravdnima strankama. Iz te pogodbe, sklenjene v ustni obliki, izhaja, da je bil kot predmet izpolnitve s strani prevzemnika posla dogovorjena samo adaptacija kopalnice, WC in kuhinje. Nasprotno pa iz vsebine dogovora ni razvidno, da bi bila v posel, ki se ga je prevzemnik posla zavezal opraviti, vključena tudi elektroinstalaterska dela. Če je tako, je materialnopravno zmoten sklep sodišča prve stopnje o tem, da je J.A. omenjena dela zaupal tretjemu - tožeči stranki. Izpolnitveni pomočniki in drugi podjemniki namreč lahko opravljajo posel v smislu 610. člena ZOR le v okviru dogovorjenega izpolnitvenega ravnanja prevzemnika posla. Ker se J. A. in tožena stranka nista dogovorila za elektroinstalaterska dela, tožnik ni mogel biti izpolnitveni pomočnik ali subkontraktor J. A.. 

Izberi vse|Izvozi izbrane