Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT01
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSC Sodba Cp 324/2020Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek28.10.2020spor majhne vrednosti - prepozna pripravljalna vlogaNa sodišče dne 13. 3. 2020 vložena vloga toženca, datirana z dne 13. 3. 2020, je vložena po izteku 8-dnevnega roka in je zato prepozna in ni upoštevna.
VSC sodba Cp 174/2013Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek05.09.2013spor majhne vrednosti - število pripravljalnih vlogPrepozno navajanje dejstev in dokazov po določbi člena 453 ZPP v sporu majhne vrednosti ni upoštevno, zato takšna dejstva in dokazi niso del dejanskega stanja odločbe.
VSL sklep I Cpg 500/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek06.08.2010spor majhne vrednosti - materialno procesno vodstvoDoločbe ZPP izrecno ne izključujejo možnosti, da sodišče tudi v okviru postopka v sporu majhne vrednosti izvaja materialnoprocesno vodstvo v smislu 285. člena ZPP. Glede na načelo pisnosti postopka bo to lahko izvajalo že v smislu 1. odst. 286.a člena ZPP. Namen materialnoprocesnega vodstva je v tem, da sodišče pravdni stranki opozori na pomanjkljivosti v njihovih navedbah in dokaznih predlogih za ugotovitev vseh relevantnih dejstev za odločitev o tožbenem zahtevku. Seveda pa ima takšno opozorilo svoj smisel le, v kolikor je strankama dana možnost, da se te pomanjkljivosti tudi odpravijo.
VSL sodba II Cp 1281/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek09.11.2012ugovor zastaranja – prekluzija – spor majhne vrednostiUgovor zastaranja je ugovor materialnega prava, materialnopravne navedbe pa lahko stranke podajo vse do konca glavne obravnave, tudi v postopku v sporih majhne vrednosti, kakršen je konkretni. Sistem prekluzij za materialnopravne navedbe ne velja.
VSL sodba I Cpg 103/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.02.2011spor majhne vrednosti – prekluzija – pritožbeni razlogiSodba, s katero se konča postopek v sporu majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Tožena stranka, ki meni, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo določbi 451. in 452. člena ZPP, s tem uveljavlja kršitev iz 1. odstavka 339. člena ZPP, kar pa ni dovoljen pritožbeni razlog v sporu majhne vrednosti.
VSL sodba I Cpg 48/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.03.2011spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogČeprav se tožeča stranka v pritožbi sklicuje na nepravilno uporabo materialnega prava s strani prvostopenjskega sodišča, pa se njeni konkretni očitki v pritožbi nanašajo izključno na dejansko podlago, kot jo je ugotovilo prvostopenjsko sodišče v izpodbijani sodbi. Pritožbeni očitki, ki se tičejo dokazne ocene prvostopenjskega sodišča glede doseženega soglasja volj pravdnih strank pri sklenitvi pogodbe in s tem v zvezi dogovora o ceni, zato predstavljajo uveljavljanje nedopustnega pritožbenega razloga, zato se pritožbeno sodišče s tovrstnimi pritožbenimi navedbami ni dolžno ukvarjati.
VSL sodba I Cp 4112/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.02.2011spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogi – zastaranjeNasprotovanje dokazni oceni, na kateri temelji izpodbijana sodba, pomeni v sporu majhne vrednosti nedopustno izpodbijanje dejanskega stanja.Zavrnitev dokaznega predloga za izvedbo dokaza z izvedencem bi lahko pomenila le relativno bistveno kršitev določb pravdnega postopka, ki v sporu majhne vrednosti ni dopusten pritožbeni razlog.
VSK sodba Cpg 277/2013Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek23.01.2014spor majhne vrednosti - izostanek z narokaDoločilo tretjega odstavka 454. člena ZPP ne izpostavlja prvega naroka, zato je treba šteti, da posledice iz te določbe nastopijo zaradi izostanka s kateregakoli naroka.
VSL sodba II Cp 170/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.04.2015spor majhne vrednosti – dovoljeni pritožbeni razlogiUveljavljanje relativnih bistvenih kršitev v sporu majhne vrednosti v pritožbenem postopku ni dovoljeno.
VSL sklep I Cp 317/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.03.2015spor majhne vrednosti – načelo kontradiktornosti – protispisnostToženec ni zanikal prejema vtoževanih računov, na katerih so bile posamezne postavke specificirane, torej je bil s specifikacijo zaračunanega seznanjen in bi torej svoje ugovore moral opredeliti tudi zneskovno, ne pa, da je sodišče prve stopnje zahtevalo od tožeče stranke, da svoje trditve dokaže s predložitvijo vtoževanih računov.
VSL sodba II Cpg 1075/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.08.2015spor majhne vrednosti – nedovoljen pritožbeni razlogNa dejansko stanje kot ga ugotovi sodišče prve stopnje v sporu majhne vrednosti, je pritožbeno sodišče vezano, sodbo izdano v tovrstnih sporih pa je mogoče izpodbijati le iz razloga absolutnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava.
VSL sodba II Cpg 1209/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek15.09.2015spor majhne vrednosti - dejansko stanje - prekluzijaV sporih majhne vrednosti morata pravdni stranki vsa dejstva in dokaze navesti v tožbi in odgovoru na tožbo.
VSL sodba II Cp 2967/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.01.2017spor majhne vrednosti – oprava glavne obravnaveKer nobena od pravdnih strank ni predlagala, naj sodišče opravi glavno obravnavo, absolutna bistvena kršitev iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ni bila zagrešena.
VSL sodba II Cpg 20/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek14.02.2017izvedenec - trditvena podlaga - spor majhne vrednostiNi naloga sodišča prve stopnje, da s pomočjo izvedenca (v tem primeru finančne stroke) raziskuje, na kaj se je dejansko nanašalo vnaprejšnje plačilo v višini 9.229,30 EUR in za koliko je s tem plačilom tožeča stranka „objektivno“ preplačala svoje obveznosti. Takšno razčlenjevanje sodi v trditveno podlago tožeče stranke. Ker tega ni storila, pa sodišču prve stopnje tudi ne more očitati, da je vsled opustitve ugotavljanja teh dejstev oziroma izostanka razlogov o teh dejstvih v obrazložitvi, izpodbijana sodba obremenjena s kršitvijo iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
VSL sodba I Cp 3136/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek31.03.2017spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogiTožnik obrazloženo nasprotuje le dokazni oceni, na kateri temelji izpodbijana sodba; takšni pritožbeni očitki (o domnevni neverodostojnosti toženca in priče A. A. ter o domnevno napačnih dokaznih zaključkih na podlagi izvedenih listinskih dokazov) pa v sporu majhne vrednosti niso upoštevni.
VSL sodba II Cpg 1212/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek14.02.2017spor majhne vrednosti - nedovoljeni pritožbeni razlogiV postopku v sporu majhne vrednosti po izrecni volji zakonodajalca ni dopustno uveljavljati kršitev po prvem odstavku 339. člena ZPP, torej kršitev določb pravdnega postopka, ki bi lahko vplivale na pravilnost in zakonitost sodbe. Sklicevanje na napačno uporabo drugega odstavka 214. člena ZPP pa pomeni uveljavljanje prav te kršitve, zato tožeča stranka s pritožbenimi navedbami v tej smeri ne more uspeti.
VSC sodba Cpg 349/2012Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek28.02.2013spor majhne vrednosti – nedovoljen pritožbeni razlogKer se sodba (in sklep), s katero (katerim) je končan spor v postopku majhne vrednosti, ne more izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno sodišče ni moglo upoštevati pritožbenih izvajanj tožene stranke o zmotni oziroma nepopolni ugotovitvi dejanskega stanja. Pritožbene navedbe tožene stranke pa so izključno (le) izvajanje o zmotni oziroma nepopolni ugotovitvi dejanskega stanja.
VSL sklep I Cp 3518/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek31.05.2013spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogiSodbo ali sklep, izdan v sporu majhne vrednosti, je dopustno izpodbijati le zaradi napačne uporabe materialnega prava ter zaradi absolutnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka.
VSL sodba I Cpg 720/2012Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek31.07.2013spor majhne vrednosti – dovoljeni pritožbeni razlogiV obravnavani zadevi gre za spor majhne vrednosti, v katerem je mogoče izpodbijati sodbo le zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
VSL sodba II Cp 1697/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.09.2015spor majhne vrednosti – plačilo zdravstvenih storitevV času oprave zdravstvenega posega toženka ni bila obvezno zdravstveno zavarovana, zaradi česar je dolžna sama kriti stroške opravljenega posega.

Izberi vse|Izvozi izbrane