Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep III Ips 39/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek31.08.1994revizija - dovoljenost revizije - spor majhne vrednostiPo določilu 6. odst. 467. člena ZPP v sporih majhne vrednosti proti odločbi sodišča druge stopnje revizija ni dovoljena. Med postopkom je namreč ta spor postal spor majhne vrednosti, na kar so bile stranke opozorjene tako na naroku za glavno obravnavo kot v pravnem pouku o pravici do pritožbe.
VSK sklep I Cp 240/2003Višje sodišče v KopruCivilni oddelek09.03.2004zmota - zamudna sodba - spor majhne vrednostiPri zamudni sodbi se fingira, da toženec, ki na tožbo ne odgovori, priznava navedbe tožnika. Po mnenju pritožbenega sodišča je zato takšno sodbo mogoče izpodbijati tudi zaradi zmote. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, ker je bila v zmoti - tožeča stranka ji je obljubila, da bo tožbo (zaradi plačila) umaknila. 
VSK sodba I Cp 1173/2003Višje sodišče v KopruCivilni oddelek12.10.2004spor majhne vrednosti - sprememba tožbe - pravočasnostTudi v sporih majhne vrednosti je sprememba tožbe načeloma dopustna do konca glavne obravnave, vendar pa mora sodišče upoštevati omejitve pri navajanju novih dejstev in novih dokazov. 
VSL sodba I Cpg 852/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.02.2000spor majhne vrednosti - odgovor na pritožboKer je stranka v odgovoru na pritožbo odgovarjala le na tiste pritožbene trditve, ki so se nanašale na pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki pa ga v sporu majhne vrednosti ni mogoče uveljavljati, so bili stroški za odgovor na pritožbo nepotrebni. 
VSL sklep I Cpg 178/00Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek22.02.2000spor majhne vrednosti - napoved pritožbe - pravočasnostV predmetnem gospodarskem sporu majhne vrednosti je bila tožena stranka dolžna pritožbo zoper sodbo napovedati v prekluzivnem zakonskem roku 8 dni. Kadar je vloga po zakonu vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je pristojnemu sodišču izročena, preden se rok izteče, oziroma, če je kot priporočena pošiljka oddana na pošto, preden se rok izteče. Zaradi zamude z napovedjo pritožbe je tožena stranka izgubila pravico do pritožbe, saj se zoper sodbo lahko pritoži samo stranka, ki je pravočasno napovedala pritožbo. 
VSL sodba I Cpg 155/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek05.04.2000gospodarski spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogŠele v pritožbi navedena dejstva po svoji vsebini predstavljajo pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Ker gre za gospodarski spor majhne vrednosti se sodba lahko izpodbija le zaradi bistvenih postopkovnih kršitev iz 2. odst. 354. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava, na kar je bil pritožnik opozorjen tudi v pravnem pouku izpodbijane sodbe. Pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja torej v sporih majhne vrednosti ni dopusten. 
VSL sodba I Cpg 822/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.05.2000spor majhne vrednosti - pritožba - pritožbeni razlogPo določbi 1. odst. 467. člena ZPP se smeta sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišče zato pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni moglo upoštevati. 
VSK sodba I Cp 170/2006Višje sodišče v KopruCivilni oddelek11.04.2006spor majhne vrednosti - zavrnitev dokaznega predlogaPostopek v sporih majhne vrednosti (čl. 442-458 ZPP). 
VSK sodba I Cpg 175/2005Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek22.12.2005spor majhne vrednosti - ugotovitev dejanskega stanjaS tem, ko sedaj tožeča stranka trdi, da ni šlo za račun za opravljene sejemske storitve, ampak za obračun zamudnih obresti, napada ugotovitve o dejanskem stanju pred sodiščem prve stopnje, ker pa gre za spor majhne vrednosti, to glede na določilo 1. odst. 458. čl. ZPP ni več dopustno. Kršitev, ki bi bila upoštevna v postopku o sporih majhne vrednosti, in to tudi v pritožbenem postopku, pa ni okoliščina, ki jo izpostavlja tožeča stranka v pritožbi, da namreč sodišče prve stopnje ni zaslišalo zastopnika tožeče stranke o teh dejstvih. 
VSK sodba Cpg 2/2008Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek11.04.2008odškodninska odgovornost posrednika - spor majhne vrednostiOZ v 850. čl. res določa, da posrednik, ki dela v nasprotju s pogodbo, izgubi pravico do posredniškega plačila. Vendar pa ni tožena stranka v postopku na prvi stopnji opredelila, katera konkretno naj bi bila po njenem mnenju tista ravnanja tožeče stranke, ki pomenijo ravnanje v nasprotju s pogodbo oziroma, kot je navedlo tudi sodišče prve stopnje, ni ponudila dokazov v smeri, da je tožeča stranka posredovala za osebo, za katero je vedela ali bi morala vedeti, da ne bo mogla izpolniti obveznosti iz sklenjene leasing pogodbe. 
VSL sodba II Cp 4081/2008Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek04.03.2009materialno procesno vodstvo - spor majhne vrednostiOb zadostni skrbnosti bi toženca vsa dejstva in dokaze lahko navedla že v pismenih vlogah pred narokom za glavno obravnavo (v sporu majhne vrednosti). 
VSL sodba II Cp 19/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.04.2009uporabnina - omejitev dokazovanja - spor majhne vrednostiGlede na naravo spora (gre za spor majhne vrednosti) se lahko omeji obseg dokazovanja. 
VSL sodba I Cp 203/94Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.07.1994načelo monetarnega nominalizma - spor majhne vrednostiTožnik ima pravico do povračila zneska v nominalni, ne pa v valorizirani vrednosti. Ker sodišče prve stopnje spora ni obravnavalo kot spora majhne vrednosti, je pritožbeno sodišče sodbo preizkusilo tudi glede uveljavljanega pritožbenega razloga - nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cp 550/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.07.2011spor majhne vrednosti – umik tožbenega zahtevkaPo določilu drugega odstavka 449. člena ZPP se v primeru, če tožeča stranka pred koncem glavne obravnave, ki teče po določbah tega zakona o rednem postopku zmanjša tožbeni zahtevek tako, da ne presega 2.000,00 EUR, postopek nadaljuje po določbah tega zakona o postopku v sporih majhne vrednosti.
VSL sodba III Cp 2968/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.09.2010spor majhne vrednosti po ZPP-DČe je bila tožba vložena pred uveljavitvijo ZPP-D po rednem postopku, pa vrednost spornega predmeta ne presega 2.000,00 EUR, se postopek nadaljuje po določbah zakona, ki ureja postopek v sporih majhne vrednosti. Vrednost tega spora je ocenjena na 1.083,42 EUR.
VSL sklep I Cpg 814/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.09.2010pravočasnost napovedi pritožbe – spor majhne vrednostiPritožbene trditve glede utemeljenosti odločitve v sodbi niso pomembne in jih pritožbeno sodišče ni obravnavalo. Navedene pritožbene trditve, bi namreč bile lahko učinkovite le pod pogojem, da bi jih tožena stranka uveljavljala v pravočasni pritožbi, ki bi sledila pravočasni napovedi pritožbe.
VSL sodba I Cp 3911/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.01.2011protispisnost – kršitev postopka – spor majhne vrednostiV kolikor se pritožba ne strinja s tem, da je sodišče pri presoji višine terjatve uporabilo določbo 2. odst. 214. čl. ZPP in na tej podlagi štelo, da je tožena stranka priznala višino terjatve, ker v tej smeri zatrjevanih dejstev ni zanikala, bi šlo le za relativno bistveno kršitev določb pravdnega postopka, takšne kršitve pa v postopkih v sporih majhne vrednosti niso dopusten pritožbeni razlog.
Sklep II Ips 438/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.1994revizija - dovoljenost revizije - spor majhne vrednostiČe je prišlo do uveljavitve novele ZPP in s tem zvišanja odločilne mejne vrednosti spornega predmeta do izdaje sodbe sodišča prve stopnje, mora to spremembo sodišče prve stopnje upoštevati in postopek nadaljevati po določbah spremenjenega ZPP. Če sodišče prve stopnje ni postopka v celoti izpeljalo po določbah v sporih majhne vrednosti, zatrjevane opustitve po presoji revizijskega sodišča lahko pomenijo kršitev postopka v sporih majhne vrednosti, ne morejo pa imeti za posledico, da bi se zaradi njih zadeva (ponovno) obravnavala po določbah za redni pravdni postopek. Pritožbeno sodišče je pritožbo obravnavalo po 467. čl. ZPP. Zato je po presoji revizijskega sodišča potrebno šteti, da gre v konkretnem primeru za spor majhne vrednosti.
Sklep II Ips 861/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.1994revizija - dovoljenost revizije - spor majhne vrednostiSodišče prve stopnje je izdalo sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku tožeče stranke delno ugodilo, na obravnavi, ki je bila 26.10.1993, torej šele po uveljavitvi obeh novel ZPP, zato je glede na določilo 1. odstavka 8. člena obeh navedenih novel ZPP (po katerih se nadaljnji postopek opravi po prej veljavnih pravilih le v primeru, če je bila prvostopna odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana pred uveljavitvijo novel) spor utemeljeno obravnavalo kot spor majhne vrednosti, pravdni stranki pa v pravnem pouku pismenega odpravka odločbe pravilno opozorilo na omejen obseg izpodbijanja v pritožbenem postopku (467. člen ZPP). Zadevo je kot spor majhne vrednosti pravilno obravnavalo tudi pritožbeno sodišče. Revizijska trditev, da sodišči prve in druge stopnje zadeve ne bi smeli obravnavati kot spor majhne vrednosti, zato ni utemeljena. V sporih majhne vrednosti pa revizija, ni dovoljena (6. odstavek 467. člena ZPP).
Sklep II Ips 216/95Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.07.1996revizija - dovoljenost revizije - spor majhne vrednostiPo podatkih spisa (l.št.184) je tožnik uskladil svoj tožbeni zahtevek z novo denarno enoto dne 27.12.1991 na znesek 36,96 SIT. Predmet spora od navedenega datuma dalje je bila tako denarna terjatev v navedeni višini. Glede na določila 9. in 10.člena zakona o varolizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov v zvezi s pred tem sprejeto novelo k zakonu o pravdnem postopku je znašal mejni znesek za spor majhne vrednosti 8.000 SIT. Ker je bila sodba sodišča prve stopnje izdana v tej zadevi 11.1.1993, torej po vseh navedenih spremembah zakona o pravdnem postopku, predstavlja obravnavani spor glede na vrednost tožbenega zahtevka spor majhne vrednosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane