Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cpg 121/2008Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.02.2008preložitev naroka - spor majhne vrednostiPritožnica s smiselnimi trditvami, da sodba na podlagi odpovedi ni zakonita, ker sodišče prve stopnje ni preložilo prvega naroka za glavno obravnavo v skladu z določbo 115. člena ZPP, uveljavlja pritožbeni razlog relativne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1. odstavka 339. člena ZPP, ki pa v sporu majhne vrednosti, kakršen je tudi predmetni spor, ni dovoljen pritožbeni razlog (1. odstavek 458. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 495. člena ZPP). 
VSL sodba II Cp 987/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.12.1993spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodbe, s katero je končan spor v postopku v sporu majhne vrednosti, se ne sme izpodbijati iz razlogov zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sodba II Cp 575/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.05.2009spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiV sporu majhne vrednosti pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni dopusten. 
VSM sodba Cpg 215/94Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek13.03.1996preložitev naroka - spor majhne vrednostiZakon o pravdnem postopku v drugem odstavku 465.člena predvideva tudi preložitev naroka v sporu majhne vrednosti. Pomanjkljivost, ker sodba ni bila razglašena takoj po koncu glavne obravnave ni procesna kršitev, ki bi vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe po prvem odstavku 354.člena. 
VSL sodba I Cp 1588/97Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.12.1997ugovor zastaranja - spor majhne vrednostiUveljavljanje ugovora zastaranja v pritožbi predstavlja uveljavljanje novega dejstva, torej pritožbeni razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa sodbe v sporih majhne vrednosti ni mogoče izpodbijati. 
VSL sodba I Cp 1980/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.11.2010spor majhne vrednosti – nasprotna tožbaV obravnavanem primeru, ko se odloča le še o zahtevku po nasprotni tožbi kot samostojnem tožbenem zahtevku, je potrebno uporabiti določbe ZPP o sporu majhne vrednosti, kjer so pritožbeni razlogi omejeni.
VSL sodba II Cp 1950/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.10.2016spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiSodba, s katero je končan spor v postopku majhne vrednosti, se lahko izpodbija zgolj zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
VSL sodba I Cpg 438/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.11.1999spor majhne vrednosti - dejansko stanjeV postopku v sporu majhne vrednosti prvostopne odločbe ni mogoče izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja temveč samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 
VSL sodba I Cpg 986/98Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek18.11.1999spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodba, s katerim je končan spor majhne vrednosti se sme izpodbijati samo, zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 
VSL sodba I Cpg 367/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.11.1999spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogV sporu majhne vrednosti se lahko prvostopna odločba izpodbija samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava, izrecno pa se ne sme izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sklep I Cp 279/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.05.2011spor majhne vrednosti – neprerekana dejstvaKer gre v konkretnem primeru za spor majhne vrednosti, bi morala tudi tožena stranka vsa dejstva navesti najkasneje še v pripravljalni vlogi pred narokom za glavno obravnavo. Ker tega ni storila, se je v skladu z določbo 2. odstavka 214. člena ZPP štelo da so dejstva, ki jih stranka ne zanika, priznana.
VSC sodba Cp 982/2005Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek06.07.2006spor majhne vrednosti - dokaz - prekluzijaPooblaščenec tožeče stranke je vedel, da se je postopek začel z izvršbo na podlagi verodostojne listine, ko pa je prejel ugovor pa je tudi vedel, da se bo postopek nadaljeval v rednem postopku, saj je sprejel tudi sklep, s katerim je sodišče tako odločilo. Sodišče ga je posebej opozorilo na to, da je dolžan v 8 dneh vložiti pripravljalni spis, in ker iz povratnice izhaja, da je sprejel drugopis ugovora s prilogami 10. junija 2004, dopis z opozorilom pa 15.11.2004, je začel teči rok za vložitev te vloge od tega zadnjega datuma. Vendar pa je tožeča stranka vložila pripravljalni spis šele priporočeno po pošti 10.3.2005, s tem pa je ravnala v nasprotju z določbami 451. in 452. čl. ZPP. 
VSL sodba II Cp 3270/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.01.2015spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiTožnik ni uspel dokazati, da je toženec hlode posekanih dreves zamenjal s hlodi slabše kvalitete in manjše količine, zato ni bil oškodovan za znesek, kolikor naj bi znašala razlika v vrednosti hlodovine. Zaključek je dejanske narave in ga pritožnik v pritožbenem postopku ne more izpodbijati.
VSL sodba I Cpg 838/2012Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.08.2013spor majhne vrednosti - ustna pogodbaTožeča stranka je svoj zahtevek temeljila na pogodbeni podlagi, ki je ni uspela dokazati, zato je odločitev sodišča prve stopnje, s katero je sklep o izvršbi razveljavilo in tožbeni zahtevek zavrnilo, tudi materialnopravno pravilna. Listinski dokaz – računalniški izpis o telefonskem naročilu z dne 30. 3. 2009, kot enostranska listina, ne zadošča kot dokaz o ustnem naročilu CD programa. Dejstvo, da tožena stranka CD-ja (ki ga ni naročila), ni vrnila, pa glede na v tem postopku zatrjevani pravni temelj tožbenega zahtevka, ni odločilno.
VSL sodba II Cp 3683/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.05.2012spor majhne vrednosti – glavna obravnavaČeprav toženec predlaga izvedbo dokaza z izvedencem, sodišče brez predloga stranke ni dolžno opraviti glavne obravnave. Če sicer sporno dejstvo ni pomembno za odločitev, pa obravnave ni dolžno razpisati niti po uradni dolžnosti.
VSL sodba II Cp 4051/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.06.2012spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiGlede na dejstvo, da gre v predmetni zadevi za spor majhne vrednosti ter upoštevaje zakonska določila 3. odstavka 455. člena ZPP sodbe, ki je predmet pritožbenega obravnavanja, na podlagi pritožbenih razlogov, ki jih navaja tožena stranka, ni mogoče izpodbijati in se pritožbeno sodišče do njih ne bo bolj podrobno opredeljevalo.
VSL sodba II Cp 2351/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.08.2010spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiPredmetni spor, ko vrednost spornega predmeta ne presega zneska 2.000,00 EUR, je spor majhne vrednosti, v katerem pa sodbe sodišča prve stopnje ni mogoče izpodbijati iz razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1. odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
VSL Sodba II Cp 1406/2020Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.08.2020spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiV skladu z določbo prvega odstavka 458. člena ZPP se sme sodba, s katero je končan postopek v sporu majhne vrednosti (kar je obravnavani spor, saj tožbeni zahtevek ne presega vrednosti iz prvega odstavka 443. člena ZPP), izpodbijati le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Uveljavljani pritožbeni razlog relativne bistvene kršitve določb pravdnega postopka v postopku v sporih majhne vrednosti torej ni dopusten.
VSM sodba Cpg 285/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek12.12.1994spor majhne vrednosti - gospodarski spor - izvajanje dokazovV gospodarskih sporih je naloga strank, da na prvi stopnji predložijo vse dokaze za svoje trditve - še zlasti pa velja koncentracija postopka v sporih male vrednosti. 
VSK sodba Cpg 310/2007Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek30.05.2008spor majhne vrednosti – prepozno navajanje dejstevŠele na prvem naroku za glavno obravnavo je podala ugovor zastaranja z utemeljitvijo, da je od nastanka škode pa tudi od sestave cenilnega zapisnika preteklo več kot 3 leta. Ta dejstva pa so bila uveljavljena prepozno in jih sodišče prve stopnje pravilno ni upoštevalo, glede na 451. in 452. čl. ZPP, po katerih mora tožena stranka v sporu majhne vrednosti vsa dejstva navesti že v odgovoru na tožbo oziroma še v eni pripravljalni vlogi kot odgovoru na vlogo tožeče stranke.

Izberi vse|Izvozi izbrane