Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cpg 432/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek08.06.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogV sporu majhne vrednosti pritožba zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni dovoljena. 
VSL sklep I Cpg 940/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek22.06.2000spor majhne vrednosti - pravdni stroškiTožeča stranka je v predmetni zadevi uspela s 77,13 % svojega tožbenega zahtevka. Ob neznatnemu zavrnilnemu delu po višini (1.452,50 SIT), ne bi bilo napak, če bi svojo odločitev prvo sodišče naslonilo na določilo 3. odst. 154. čl. ZPP. 
VSL sklep II Cp 2082/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.01.2000spor majhne vrednosti - pisna oblikaV sporu majhne vrednosti sodišče res ni dolžno upoštevati novih dejstev in dokazov, ki so jih pravdne stranke navajale na naroku za glavna obravnavo. Ker pa je sodišče prve stopnje prezrlo, da je tožena stranka ugovor pasivne legitimacije podala že v ugovoru zoper sklep o izvržbi na podlagi verodostojne listine, tožencu s tem ni bila dana možnost obravnavanja njegovega ugovora pred sodiščem. 
VSL sodba I Cpg 413/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.11.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogČeprav je tožeča stranka v ugodu pritožbe navedla, da uveljavlja le pritožbena razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. čl. ZPP in nepravilne uporabe materialnega prava, pa je z obrazložitve pritožbe dejansko uveljavljala pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zato teh pritožbenih razlogov sodišče druge stopnje ni moglo upoštevati. 
VSL sklep I Cp 1853/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.12.2000prehodne določbe - spor majhne vrednostiUporaba določil, ki v posledici pogojujejo izdajo zamudne sodbe, ne pride v poštev, če je bila tožba vročena tožencu pred uveljavitvijo ZPP-99 (2. odstavek 499. člena ZPP-99). V takem primeru se pogoji za izdajo zamudne sodbe presojajo po določilih prej veljavnega Zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77 - 27/90), ki v 332. členu pogojuje izdajo zamudne sodbe (poleg ostalih pogojev) s toženčevim nepristopom na prvi narok za glavno obravnavo oziroma, če na narok pristopi, z njegovo nepripravljenostjo spustiti se v obravnavanje, ali neoporekanjem tožbenemu zahtevku. Iz navedenega določila ZPP-77 izhaja med drugim tudi to, da obveznost podaje odgovora na tožbo nastopi na prvem naroku za glavno obravnavo, vse dotlej pa je odgovor na tožbo le toženčeva pravica (5. odstavek 285. člena ZPP-77). 
VSL sodba I Cpg 594/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.01.2001spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogPritožbene navedbe tožene stranke o tem, da sodišče prve stopnje ni izvedlo dokaza z zaslišanjem priče, ki je lastnik G. d.o.o., ki bi pojasnil dejansko stanje, pomenijo uveljavljanje relativne bistvene kršitve določb postopka. V tem primeru gre za spor majhne vrednosti po 495. členu ZPP (470.225,65 SIT). Zato pritožbenega razloga relativne bistvene kršitve določb psotopka glede na določila 1. odst. 458. člena v zvezi s 1. odst. 495. člena ZPP ni mogoče uveljavljati. 
VSL sodba I Cp 695/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.01.2001pritožbeni razlog - spor majhne vrednostiV postopku po določbah 30. poglavja ZPP (SMV) ni dovoljeno vložiti pritožbe zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cpg 97/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek06.03.2001spor majhne vrednosti - narok - sodbaČe tožeča stranka v sporu majhne vrednosti ne pride na prvi narok, izda sodišče sodbo zaradi odpovedi. Šteje se, da je bila tožeča stranka na določbi 455. in 456. čl. ZPP opozorjena, če je iz odredbe sodišča razvidno, da je bila vabljena in če je iz povratnice prav tako razvidno, da je vabilo za prvi narok v sporu majhne vrednosti s takšno vsebino prejela. Na samem vabilu za prvi narok je namreč že zapisano opozorilo po obeh gornjih določilih. 
VSL sodba I Cpg 679/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.03.2001spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodba, s katero je bil končan spor v postopku majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava 
VSL sodba I Cp 59/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek07.03.2001spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodbo, izdano v postopku v sporu majhne vrednosti, ni mogoče izpodbijati zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, ugotovitev o predmetu pogodbe in njegovih lastnostih pa je dejansko vprašanje. Pravno vprašanje bi bilo eventualno, ali predmet izpolnitve ustreza predmetu pogodbe. 
VSL sodba I Cpg 489/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.07.2001spor majhne vrednosti - pisna pogodbaV sporih majhne vrednosti velja načelo pisnosti izvedenih dejanj. Vsa dejstva mora tožeča stranka navajati, kot vse dokaze predložiti v tožbi, tožena pa v odgovoru na tožbo. Nato lahko vsaka stranka vloži le še eno pripravljalno vlogo, v kateri lahko navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze. Rok za vložitev te vloge je za vsako stranko 8 dni. V primeru, da vloži stranka vlogo z novimi dejstvi in dokazi po preteku roka ali ustno na naroku, se te njene navedbe ne upoštevajo. 
VSL sodba I Cpg 76/2001Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.01.2002spor majhne vrednosti - pravočasna priglasitevTožeča stranka je bila že z vabilom na narok za glavno obravnavo (list. št. 10) opozorjena, da mora vse dokaze predlagati oziroma predložiti že s pripravljalno vlogo do naroka za glavno obravnavo, glede na to, da gre za spor majhne vrednosti (primerjaj 453. člen v zvezi s 452. členom ZPP). Tožeča stranka pa je na naroku za glavno obravnavo zatrjevala, da so bile vse zaračunane storitve opravljene in šele na tem naroku predložila pogodbo o opravljanju kontrole bolniškega staleža (priloga A2). Navedeni dokaz je bil sodišču predložen v nasprotju s 452. členom ZPP, zato ga sodišče na podlagi 453. člena ZPP ni smelo upoštevati. 
VSL sklep I Cp 1005/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek24.08.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogToženka je bila v pravnem pouku pismenega odpravka odločbe pravilno opozorjena na omejen obseg izpodbijanja v pritožbenem postopku. Ker se pritožuje zgolj glede dejanskih ugotovitev prvostopnega sodišča, pritožba ni dopustna. 
VSK sodba I Cp 673/2006Višje sodišče v KopruCivilni oddelek26.09.2006spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiV sporu majhne vrednosti ne dejanskega stanja ne da izpodbijati. 
VSK sodba I Cpg 376/2006Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek22.03.2007spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiSodba, s katero je končan spor v postopku o sporih majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2.odst. 339.čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava, ne pa tudi zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSK sklep Cp 924/2007Višje sodišče v KopruCivilni oddelek11.09.2007spor majhne vrednosti – načelo kontradiktornostiToženec je bil sicer pravilno vabljen, vendar pa mu ni bilo omogočeno sodelovanje na glavni obravnavi, kajti o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni bilo odločeno, prav tako pa tudi sodišče prve stopnje uprave zaporov ni obvestilo, da naj toženca na glavno obravnavo pripeljejo. Ker tožencu torej ni bilo omogočeno sodelovanje na glavni obravnavi, je sodišče prve stopnje zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka. 
VSC sodba Cp 1275/2007Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek02.10.2008spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogiTožeča stranka izpodbija tudi dejanske ugotovitve in dokazno oceno sodišča prve stopnje, s čimer uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Ta pritožbeni razlog v sporih majhne vrednosti ni dopusten, zato sodišče druge stopnje teh pritožbenih navedb ne more upoštevati. 
VSK sodba Cpg 47/2008Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek24.04.2008spor majhne vrednosti - finančni leasingUveljavljena kršitev predstavlja zgolj kršitev določbe pravdnega postopka po 1. odst. 339. čl. ZPP, ki pa v sporih majhne vrednosti ni upoštevna. 
VSK sklep I Cpg 214/2006Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek07.12.2006spor majhne vrednosti - napoved pritožbeKo je pritožbeno sodišče s sklepom razveljavilo sklep sodišča prve stopnje, da se napoved pritožbe tožene stranke zoper sodbo šteje za umaknjeno, je bilo dolžno sodišče prve stopnje izdati sodbo z obrazložitvijo po 4. odst. 324. čl. ZPP. 
VSK sodba I Cpg 286/2006Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek28.09.2007spor majhne vrednosti - trditvena podlagaČe upnik - tožnik ne oporeka dejanskim navedbam dolžnika - toženca, lahko sodišče dolžnikove - toženčeve dejanske navedbe šteje kot med strankama nesporne in jih lahko sprejme kot dejansko podlago svoje odločitve. 

Izberi vse|Izvozi izbrane