Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba II Cp 1997/2004Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.05.2005spor majhne vrednostiNavedba, da sta se pravdni stranki 1.7.2004 dogovorili za izvensodno poravnavo in da je toženec na račun tega že plačal 25.000,00 SIT, predstavlja pritožbeno novoto, ki je pritožbeno sodišče ne sme upoštevati (337. člen ZPP). Glede na dejstvo, da je bila po navedbah toženca izvensodna poravnava sklenjena 1.7.2004, bi toženec lahko to dejstvo še pravočasno navedel v pripravljalni vlogi po tretjem odstavku 452. člena ZPP. Rok za vložitev pripravljalne vloge se je namreč iztekel šele 7.7.2004. 
VSL sklep III Cp 6354/2005Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek18.01.2006spor majhne vrednostiV primeru, ko se je postopek začel na podlagi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, upnikovega predloga za izvršbo in dolžnikovega ugovora zoper sklep o izvršbi, ni možno šteti kot vlogi dani v pravdnem postopku v smislu odločila 451. člena ZPP. 
VSL sodba I Cpg 315/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.01.2002spor majhne vrednosti - gospodarski sporKadar gre za gospodarske spore majhne vrednosti sodišče izda le sodbo s skrajšano obrazložitvijo po 1. odst. 496. člena ZPP, ki obsega samo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke oirajo zahtevke. Šele ko stranka napove pritožbo, izdela sodišče sodbo z obrazložitvijo, ki je po 324. členu ZPP sestavni del vsake sodbe. 
VSL sodba I Cp 1994/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.2000spor majhne vrednosti - izpodbijanjePravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja pritožbeno sodišče v skladu z določbo prvega odstavka 467. člena ZPP ne sme preizkusiti. Zato so neupoštevne navedbe toženca v pritožbi, s katerimi ta izpodbija dejansko stanje, ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje. 
VSL sodba I Cpg 299/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.11.2000spor majhne vrednosti - narokVloga stranke, da naj se glavna obravnava preloži zaradi odsotnosti direktorja ne more predstavljati upravičenega razloga za preložitev glavne obravnave. Narok se vseeno opravi, če stranka ne pride na prvi narok za glavno obravnavo. 
VSL sklep II Cp 1703/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.11.2001spor majhne vrednosti - pravočasnostKer sodišče prve stopnje ni opozorilo tožeče stranke, da bo postopek tekel kot v sporu majhne vrednosti, postopek pa se je pričel po predlogu za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ni mogoče neupoštevati pripravljalne vloge, katero je tožeča stranka vložila v roku 8 dni po prejemu vabila v sporu majhne vrednosti. Z opustitvijo opozorila in neupoštevanjem pripravljalne vloge je bila stranki odvzeta možnost obravnavanja pred sodiščem. 
Sklep II Ips 261/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.10.1995revizija - spor majhne vrednostiZ Zakonom o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Ur.l. RS, št. 55/92) je bil 1.odst. 458. čl. Zakona o pravdnem postopku tako spremenjen, da je bil spor, v katerem se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve, ki ne presega 8.000,00 SIT, spor majhne vrednosti. V času uveljavitve cit. spremembe ZPP dne 5.12.1992 je v tej pravdni zadevi zahtevala tožeča stranka plačilo zneska 6.051.50 SIT. Iz podatkov spisa izhaja, da se je postopek nadaljeval po določbah, ki veljajo za spore majhne vrednosti. Kadar gre za spor majhne vrednosti, pa po izrecni določbi 467. čl. ZPP revizija ni dovoljena, ker velja glede na 2. odst. 400. čl. ZPP tudi za revizijo proti sklepu.
VSL sodba II Cpg 220/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.02.2015spor majhne vrednosti – prekluzijaTožeča stranka je že v prvi pripravljalni vlogi svoje trditveno in dokazno breme izpolnila, v drugi pa je svoj zahtevek utemeljevala le v obsegu navedb tožene stranke.
VSL sodba I Cp 2095/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.09.2009spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiPritožbeni očitki, da je sodišče kršilo 3. odst. 113. čl. ZPP (dolžnost sodišča, da v vabilu opozori na zakonite posledice izostanka) in 1. odst. 115. čl. ZPP (možnost preložitve naroka), so v sporu majhne vrednosti neupoštevni, ker ne gre za nobeno od absolutnih bistvenih kršitev po 2. odst. 339. čl. ZPP.
VSL sodba I Cp 3129/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.10.2009spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiV sporu majhne vrednosti sodišče prve stopnje dokončno ugotovi dejansko stanje.
VSL sodba I Cp 3191/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek04.11.2009spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogKo pritožba zatrjuje zmotno uporabo materialnega prava v posledici zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter za to trditev navaja razloge, je to pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
VSL sodba I Cpg 832/2001Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.05.2002spor majhne vrednosti - poslovni prostorSpori zaradi izpraznitve poslovnih prostorov, ne glede na vrednost spornega predmeta, niso spori majhne vrednosti. Sodišče druge stopnje je napadeno sodbo preizkusilo iz vseh pritožbenih razlogov, kakor tudi po uradni dolžnosti (glej prvi in drugi odstavek 350. člena ZPP), saj v obravnavanem primeru, ne glede na vrednost spornega predmeta, ni šlo za spor majhne vrednosti. Sodišče prve stopnje namreč tega gospodarskega spora ni vodilo po pravilih za postopek v sporih majhne vrednosti (glej določbe 448., 456. in 457. člena ZPP), takšen pa tudi ni glede na določila drugega in tretjega odstavka 495. člena ZPP. Predmet tožbenega zahtevka namreč ni denarna terjatev in ne premičnina, niti ni tožeča stranka v tožbi navedla, da je pripravljena namesto izpolnitve postavljenega zahtevka sprejeti denarni znesek. 
VSK sodba I Cpg 89/2004Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek17.02.2005pobot terjatev - spor majhne vrednostiPo 452. čl. in 453. čl. ZPP velja dolžnost stranke, da predloži listino, na katero se sklicuje v utemeljitev svojih navedb. In ker je v obravnavanem primeru tožena stranka v svoji pravočasni vlogi listine navedla, ni pa jih priložila, je tudi po mnenju pritožbenega sodišča, njihova predložitev šele na naroku za glavno obravnavo, bila opravljena prepozno in jih sodišče prve stopnje utemeljeno ni upoštevalo. 
VSL sklep II Cp 676/2004Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.04.2004spor majhne vrednosti - mirovanje postopkaSodišče prve stopnje je res napačno uporabilo omenjene določbe ZPP, saj je spregledalo, da v postopku v sporih majhne vrednosti ni mirovanja postopka (2. odst. 450. čl. ZPP). Vendar pa izpodbijani sklep, glede na omenjeno sankcijo iz 455. čl. ZPP, za tožečo stranko ne pomeni neugodne odločbe. Če je tako, potem nima pravnega interesa za njeno izpodbijanje s pritožbo. 
VSL sodba I Cpg 1160/2002Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.06.2004spor majhne vrednosti - nova dejstvaV sporih majhne vrednosti morata pravdni stranki vsa dejstva navesti in vse dokaze predlagati v vlogah iz 451. in 1. odst. 452. čl. ZPP. Iz pisnih vlog mora biti torej že razvidno, katera so tista med pravdnima strankama sporna in odločilna dejstva, ki terjajo le še izvedbo dokaznega postopka na glavni obravnavi. Drugače povedano: na glavni obravnavi v postopkih o sporih majhne vrednosti ni mogoče več uveljavljati takih materialnopravnih ugovorov, na podlagi katerih bi lahko vzniknil spor med pravdnima strankama o obstoju odločilnih dejstev šele na glavni obranavi. 
VSM sodba I Cp 426/2005Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek18.07.2006spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodišče prve stopnje je ugotovilo, da toženec z odločbo Občinske uprave Ljutomer z dne 17.12.2002 ni bil oproščen plačila stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, ampak je s to odločbo od 1.1.2003 dalje bil zavezan plačevati stroške za ravnanje s komunalnimi odpadki le v višini 70 % cene za posodo do vključno 120 litrov. Takšna ugotovitev sodišča prve stopnje ni v nasprotju s predloženo listino in tako o odločilnih dejstvih ni nasprotja med tem, kar se navaja v razlogih sodbe, o vsebini listine in med samo to listino. Tako ni podana smiselno uveljavljana kršitev postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in tudi ne kakšna druga uradno upoštevna kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP). 
VSL sodba I Cpg 17/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.12.1999gospodarski spor majhne vrednosti - pritožbaV gospodarskem sporu majhne vrednosti pritožnik s pritožbo zoper sodbo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ne more uspeti. 
VSL sodba I Cpg 340/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek04.04.2000spor majhne vrednosti - presumpcija umikaČe sodišče v sporu majhne vrednosti razpiše glavno obravnavo in tožeča stranka ne pride na narok, čeprav je bila v redu povabljena, izda sodišče sodbo zaradi odpovedi. 
VSL sodba I Cpg 473/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek24.05.2000spor majhne vrednosti - dokazni postopekKot izhaja iz povratnice, je bila tožeča stranka na narok za glavno obravnavo za dne 8.1.1999 vabljena z vabilom za spor majhne vrednosti, v katerem je bila med drugim opozorjena, da mora do konca glavne obravnave navesti vsa dejstva in dokaze, ker v pritožbi zoper sodbo ni mogoče navajati novih dejstev in dokazov. Vse razpoložljive dokaze bi torej tožeča stranka skladno z navedenim opozorilom morala predlagati že v postopku na prvi stopnji do konca glavne obravnave. S katerimi dokazi v potrditev svojih tožbenih navedb razpolaga, pa ve le stranka sama, ne pa sodišče. 
VSL sodba I Cpg 1135/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek06.06.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogV postopku v sporih majhne vrednosti se lahko sodba izpodbija samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava, izrecno pa se ne more izpodbijati zaradi nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Ker uveljavlja vsebinsko stranka ravno pritožbeni razlog, za katerega veljajo določbe 370. člena ZPP, navedenih razlogov pritožbeno sodišče ne more upoštevati. 

Izberi vse|Izvozi izbrane