<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba I Cp 42/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CP.42.2000

Evidenčna številka:VSL44869
Datum odločbe:11.10.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:spor majhne vrednosti

Jedro

Zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja sodbe ni mogoče izpodbijati. Listino bi morala tožeča stranka predložiti v postopku pred sodiščem prve stopnje.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razsodilo, da se razveljavi sklep Okrajnega sodišča v Kranju, opr.štev. I 99/0053 z dne 20.1.1999 v 1. in 3. točki in je tožbeni zahtevek zavrnilo, hkrati pa odločilo, da mora tožeča stranka povrniti toženi stranki pravdne stroške. Ugotovilo je, da tožeča stranka neutemeljeno terja plačilo naročnine, ker je toženec svoj sprejemnik odjavil.

Proti sodbi se pritožuje tožeča stranka in navaja, da sodišče prve stopnje ni upoštevalo potrdila tožeče stranke, in sicer prijavnega obrazca z dne 1.8.1994. Tedaj je namreč tožena stranka TV sprejemnik znamke Grunding in radijski sprejemnik znamke Iskra ponovno prijavila. Tožena stranka je TV naročnino plačevala do vključno januarja 1998. Takrat je TV sprejemnik odjavila, v evidenci pa je še vedno ostal radijski sprejemnik Iskra. Sodbe, na katere se sklicuje toženec v ugovoru, in ki so bile umaknjene, se nanašajo na obdobje pred 1.8.1994. Ker sodišče prijavnice z dne 1.8.1994 ni upoštevalo, je treba sodbo razveljaviti.

Pritožba ni utemeljena.

Obravnavani spor je spor majhne vrednosti (člen 443/1 Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Po določbi 1. odstavka 458. člena istega zakona se sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odstavka 339. člena zakona in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ko pritožba trdi, da sodišče ni upoštevalo prijave z dne 1.8.1994, je treba ugotoviti, da s tem pritožba vsebinsko napada odločitev sodišča prve stopnje zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, to pa povedanem ni dovoljeno. To trditev bi bilo sicer mogoče razumeti tudi kot očitek bistvene kršitve določb postopka, vendar pa je treba ugotoviti, da sodišče prve stopnje z omenjenim potrdilom ni razpolagalo in ga je torej tožeča stranka predložila šele v pritožbi. Na podlagi dokazov, s katerim je sodišče prve stopnje razpolagalo, je torej odločitev o razveljavitvi sklepa pravilna, sodišče prve stopnje pa je v izpodbijani sodbi navedlo tudi pravilne materialnopravne razloge za tako odločitev. Tožeča stranka je imela možnost svoje trditve navesti bodisi v pripravljalni vlogi (člen 452 ZPP) bodisi na naroku, ki ga je sodišče opravilo (člen 455 ZPP).

Tako je bilo torej treba neutemeljeno pritožbo zavrniti in potrditi pravilno odločitev sodišča prve stopnje (člen 353 ZPP).

 


Zveza:

ZPP člen 443, 443/1, 452, 452/1, 455, 458, 458/1, 443, 443/1, 452, 452/1, 455, 458, 458/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NzMyNg==