<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba I Cp 984/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CP.984.99

Evidenčna številka:VSL42583
Datum odločbe:12.01.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:spor majhne vrednosti

Jedro

Vse navedbe toženke v pritožbi o tem, zakaj ni dolžna plačati tožeči stranki prisojenih stroškov upravljanja za stanovanje, so zgolj pojasnjevanje dejanskega stanja.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke ter odločilo, da sklep o izvršbi opr. št. I IVL 1-650/93 z dne 21.6.1993 ostane v celoti v veljavi.

Toženi stranki je naložilo, da povrne tožeči stranki nadaljnje pravdne stroške v znesku 8.120,00 SIT v roku 15 dni, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sodbe dalje do plačila.

Proti navedeni sodbi se je pritožila tožena stranka. Navaja, da je pri odkupu stanovanja od Občine Domžale (SOB) morala predhodno predložiti dokazila o plačanih stroških stanovanja in plačanih stroških najema stanovanja, sicer niso mogli pristopiti k odkupu.

Pogodbo je dobila v roke šele tedaj, ko so bile vse obveznosti poravnane. Izpodbija znesek s sodnimi stroški in prosi za oprostilni nalog.

Pritožba ni utemeljena.

Vse navedbe toženke v pritožbi o tem, zakaj ni dolžna plačati tožeči stranki prisojenih stroškov upravljanja za stanovanje na naslovu ... so zgolj pojasnjevanje dejanskega stanja. Ker gre v tej zadevi za spor majhne vrednosti, Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP/77) v določbi 467. člena ne dovoljuje pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pač pa se sme sodba izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP/77 in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ker teh kršitev v okviru preizkusa po uradni dolžnosti pritožbeno sodišče ni ugotovilo, je pritožbo potrebno kot neutemeljeno zavrniti in potrditi pravilno sodbo sodišča prve stopnje (368. člen v zvezi z določbo 457. člena ZPP/77).

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 467, 467.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTA2NA==