Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYw==
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cpg 985/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.06.2000spor majhne vrednostiv sporu majhne vrednosti je pritožbeno sodišče vezano na dejansko stanje, kot ga je ugotovilo prvostopno sodišče. 
VSL sodba I Cp 984/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.01.2000spor majhne vrednostiVse navedbe toženke v pritožbi o tem, zakaj ni dolžna plačati tožeči stranki prisojenih stroškov upravljanja za stanovanje, so zgolj pojasnjevanje dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cpg 986/98Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek18.11.1999spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodba, s katerim je končan spor majhne vrednosti se sme izpodbijati samo, zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 
VSL sklep I Cpg 940/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek22.06.2000spor majhne vrednosti - pravdni stroškiTožeča stranka je v predmetni zadevi uspela s 77,13 % svojega tožbenega zahtevka. Ob neznatnemu zavrnilnemu delu po višini (1.452,50 SIT), ne bi bilo napak, če bi svojo odločitev prvo sodišče naslonilo na določilo 3. odst. 154. čl. ZPP. 
VSL sodba II Cp 987/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.12.1993spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogSodbe, s katero je končan spor v postopku v sporu majhne vrednosti, se ne sme izpodbijati iz razlogov zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sodba I Cpg 901/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek24.02.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - dejansko stanjePritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno uveljavljanega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja v sporih majhne vrednosti ni mogoče uveljavljati. 
Sklep II Ips 861/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.1994revizija - dovoljenost revizije - spor majhne vrednostiSodišče prve stopnje je izdalo sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku tožeče stranke delno ugodilo, na obravnavi, ki je bila 26.10.1993, torej šele po uveljavitvi obeh novel ZPP, zato je glede na določilo 1. odstavka 8. člena obeh navedenih novel ZPP (po katerih se nadaljnji postopek opravi po prej veljavnih pravilih le v primeru, če je bila prvostopna odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana pred uveljavitvijo novel) spor utemeljeno obravnavalo kot spor majhne vrednosti, pravdni stranki pa v pravnem pouku pismenega odpravka odločbe pravilno opozorilo na omejen obseg izpodbijanja v pritožbenem postopku (467. člen ZPP). Zadevo je kot spor majhne vrednosti pravilno obravnavalo tudi pritožbeno sodišče. Revizijska trditev, da sodišči prve in druge stopnje zadeve ne bi smeli obravnavati kot spor majhne vrednosti, zato ni utemeljena. V sporih majhne vrednosti pa revizija, ni dovoljena (6. odstavek 467. člena ZPP).
VSL sodba I Cpg 852/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.02.2000spor majhne vrednosti - odgovor na pritožboKer je stranka v odgovoru na pritožbo odgovarjala le na tiste pritožbene trditve, ki so se nanašale na pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki pa ga v sporu majhne vrednosti ni mogoče uveljavljati, so bili stroški za odgovor na pritožbo nepotrebni. 
VSL sklep Cpg 838/93Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek01.02.1994preložitev naroka - opravičen razlog za preložitev - subjektivni razlogi na strani stranke - spor majhne vrednostiPredlog tožeče stranke za preložitev takšnega naroka mora vsebovati razloge, na podlagi katerih lahko sodišče oceni, ali je opravičen. Ker predlagatelj teh razlogov ni navedel, jih sodišče ni moglo preizkusiti, zato predlogu za preložitev tudi ni ugodilo. Tožeča stranka je tako kljub predlogu bila dolžna priti na narok, saj sodišče njenemu predlogu ni ugodilo. 
VSL sodba I Cpg 830/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek02.03.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaV konkretnem sporu gre za spor majhne vrednosti, v katerem je dopustna pritožba le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka ter zmotne uporabe materialnega prava. 
VSC sklep Cp 83/96Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek10.04.1996posebni postopki - spor majhne vrednosti - izguba procesnih pravic brez opozorilaNe gre za spor majhne vrednosti kljub izpolnjenemu pogoju glede višine zahtevka, če niso spoštovane ostale procesne predpostavke. Stranka mora biti že v vabilu poučena o omejenih procesnih pravicah. Isti pouk je potreben ob obvezni razglasitvi sodbe. Stranka ne more izgubiti procesnih pravic, ki jih je že pridobila v rednem postopku, brez da bi jo sodišče že na prvi stopnji na to opozorilo. 
VSL sodba I Cpg 823/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.04.2000spor majhne vrednostiPo določbi 1. odst. 467. člena ZPP se smeta sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišče zato pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni moglo upoštevati. 
VSL sodba I Cpg 822/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.05.2000spor majhne vrednosti - pritožba - pritožbeni razlogPo določbi 1. odst. 467. člena ZPP se smeta sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišče zato pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni moglo upoštevati. 
VSL sodba I Cpg 81/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek22.03.2000spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaSodba, izdana v sporu majhne vrednosti, pa se sme izpodbijati le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odstavka 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (primerjaj 1. odstavek 467.člena v zvezi s 488. členom ZPP). Pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja zato ni dopusten. Pritožbenih navedb, s katerimi pritožnik izpodbija v prvostopni sodbi ugotovljeno dejansko stanje, pritožbeno sodišče zato ni smelo presojati. 
Sodba III Ips 61/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek22.12.1993ugotovitev vrednosti spornega predmeta - vrednost glavnega zahtevka - spor majhne vrednostiZa ugotovitev vrednosti spornega predmeta je odločilna samo vrednost glavnega zahtevka; obresti, pravdni stroški in druge stranske terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo kot glavni zahtevek.
VSL sodba I Cpg 551/98Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.09.1999spor majhne vrednosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaV sporu majhne vrednosti ni mogoče uspešno uveljavljati pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSM sodba Cpg 544/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek07.11.1994spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog - subjektivna sprememba tožbePo določilu 467. člena ZPP v sporu majhne vrednosti ni dovoljena pritožba, ki uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
VSL sklep Cpg 520/93Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.10.1993spor majhne vrednosti - prvi narok za glavno obravnavoOpravičila za izostanek s prvega naroka v sporu majhne vrednosti, na katerega se v pritožbi sklicuje tožeča stranka, ni v spisu niti ga pritožnica ni predložila s pritožbo, zato je bila odločitev o domnevi umika tožbe pravilna. 
Sklep II Ips 499/95Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.10.1995revizija - dovoljenost revizije proti sklepu - spor majhne vrednostiKer gre za revizijo proti sklepu sodišča druge stopnje, s katerim je bil potrjen sklep sodišča prve stopnje o zavrženju revizije, je ta dovoljena ne glede na vrednost spornega predmeta (3. odst. 400. čl. Zakona o pravdnem postopku). Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno upoštevali, da je bilo glede na vloženo tožbo dne 20..1991 za pravico do revizije potrebno, da izpodbijani del pravnomočne sodbe presega znesek 8.000,00 SIT (2. odst. 382.čl. tedaj veljavnega ZPP v zvezi z zadnjo novelo ZPP, objavljeno v Ur.l. RS, št. 55/92).
VSL sodba I Cpg 473/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek24.05.2000spor majhne vrednosti - dokazni postopekKot izhaja iz povratnice, je bila tožeča stranka na narok za glavno obravnavo za dne 8.1.1999 vabljena z vabilom za spor majhne vrednosti, v katerem je bila med drugim opozorjena, da mora do konca glavne obravnave navesti vsa dejstva in dokaze, ker v pritožbi zoper sodbo ni mogoče navajati novih dejstev in dokazov. Vse razpoložljive dokaze bi torej tožeča stranka skladno z navedenim opozorilom morala predlagati že v postopku na prvi stopnji do konca glavne obravnave. S katerimi dokazi v potrditev svojih tožbenih navedb razpolaga, pa ve le stranka sama, ne pa sodišče. 

Izberi vse|Izvozi izbrane