<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 2669/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.2669.2017

Evidenčna številka:VSL00005793
Datum odločbe:29.11.2017
Senat, sodnik posameznik:Irena Veter
Področje:SODNE TAKSE
Institut:predlog za oprostitev plačila sodne takse - pogoji za oprostitev plačila sodne takse - ugotavljanje materialnega položaja vlagatelja - pravica do denarne socialne pomoči

Jedro

V skladu z 12.a členom ZST-1 se materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavlja na enak način, kot se ugotavlja materialni položaj oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, določen v zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Pri tem je potrebno upoštevati, da so nekateri dohodki in premoženje v postopku ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov izvzeti (tretji in četrti odstavek 12.a člena ZST-1).

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep se razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z obravnavanim sklepom zavrnilo predlog tožeče stranke za celotno oprostitev plačila sodne takse za postopek na prvi stopnji. Tožeči stranki je plačilo sodne takse za postopek na prvi stopnji v višini 873,00 EUR odložilo za 24 mesecev, to je do 3. 10. 2019.

2. Tožnica se proti temu sklepu pritožuje in navaja, da je lastnica samo enega avtomobila M., ki ga je kupila 28. 8. 2015 za znesek, ki predstavlja 2.982,58 EUR. Sodišče je napačno štelo, da je lastnica kar dveh osebnih vozil. Poleg tega je zmotna tudi ocena vrednosti vozila, saj je sodišče pri presoji napačno upoštevalo vrednost novega osebnega avtomobila M., za kar v konkretnem primeru ne gre. Tožnica je kupila rabljeno vozilo, leto izdelave 2003 za vrednost, ki sedaj znaša 2.982,58 EUR. Vrednost skoraj 15 let starega vozila, ki ga vozi tožnica, nikakor ne znaša 19.000,00 EUR.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je odločitev o zavrnitvi predloga tožnice za celotno oprostitev plačila sodne takse in odložitev plačila do 3. 10. 2019 oprlo na sledeče ugotovitve in podatke, ki jih je pridobilo po uradni dolžnosti: tožnica ... je lastnica ... in vozila znamke M., letnik registracije 2015, v vrednosti cca 19.000,00 EUR ... Sodna taksa za postopek v obravnavani zadevi znaša 873,00 EUR.

5. Pritožba ima prav, da so ugotovitve prvostopenjskega sodišča glede vrednosti osebnega vozila znamke M. (gre samo za eno vozilo in je navedba v sklepu o dveh vozilih očitna pomota), napačna, ker je upoštevano, da naj bi bilo to vozilo letnik registracije 2015, torej staro le dve leti. Da gre za starejše vozilo letnik 2003 pa izhaja tudi iz poizvedb sodišča (priloge A19 in A20), kar pomeni, da je lahko ocenjena vrednost vozila bistveno nižja, kot jo je ugotovilo sodišče. Zato ni pravilen zaključek sklepa, da se kot premoženje tožeče stranke upošteva znesek 10.670,00 EUR.

6. Pogoje za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks določa 11. člen Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Sodišče v celoti ali deloma oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja stranka ali njeni družinski člani. V skladu z 12. a členom ZST-1 se materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavlja na enak način, kot se ugotavlja materialni položaj oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, določen v zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Pri tem je potrebno upoštevati, da so nekateri dohodki in premoženje v postopku ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov izvzeti (tretji in četrti odstavek 12. a člena ZST-1).

7. Ker je sodišče prve stopnje glede na zgoraj navedeno napačno izračunalo vrednost premoženja, ki se oziroma se ne upošteva po določbi 18. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), je treba pritožbi ugoditi in sklep razveljaviti ter zadevo vrniti v nov postopek. Sodišče prve stopnje namreč pri odločanju o oprostitvi plačila sodne takse ni preverjalo materialnega položaja tožnice glede preostalega premoženja, ampak zgolj glede osebnega vozila. Podlaga za odločitev pritožbenega sodišča je v odločbi 3. točke 365. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 11, 12a, 12a/3, 12a/4
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (2010) - ZUPJS - člen 18
Datum zadnje spremembe:
12.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MDIx