<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Kazenski oddelek

VSM Sklep II Kp 37287/2011
ECLI:SI:VSMB:2017:II.KP.37287.2011.1

Evidenčna številka:VSM00006894
Datum odločbe:28.07.2017
Senat, sodnik posameznik:Miroslav Pliberšek (preds.), mag. Aleksander Karakaš (poroč.), Zdenka Klarič
Področje:IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:kršitev obveznosti iz dela v splošno korist - izvršitev kazni zapora - neizpolnjevanje obveznosti

Jedro

Možnost izpolnjevanja nalog v okviru dela v splošno korist.

Izrek

I. Pritožba obsojenega M.F. se zavrne kot neutemeljena.

II. Obsojenega se oprosti plačila sodne takse.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Mariboru je kot sodišče prve stopnje 13. 6. 2017 odločilo, da se enotna kazen enajst mesecev zapora, ki je bila obsojenemu M.F. izrečena s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru I K 37287/2011 z dne 8. 1. 2013, zaradi neizpolnjenih nalog v okviru dela v splošno korist v celoti izvrši. Odločba je bila izdana v sklepu V Kr 37287/2011.

2. Zoper sklep se je obsojeni pritožil, smiselno zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja s prav tako smiselnim predlogom, da pritožbeno sodišče sklep spremeni in navedene nadomeščene kazni zapora ne izvrši.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožnik je uveljavljani pritožbeni razlog obrazložil z jedrom, da nalog v okviru dela v splošno korist ni mogel izpolniti iz objektivnih razlogov. Bil je namreč priprt, kasneje pa se je nahajal na prestajanju kazni zapora. Kljub temu si je ves čas prizadeval, da bi izpolnjevanje nalog s temi dejstvi uskladil, kar pomeni, da ne more držati ugotovitev sodišča prve stopnje, da nalog ni hotel izpolniti. Nasprotno, če bi bil deležen pogojnega odpusta, jih je pripravljen izpolniti še sedaj.

5. Res je sicer, da se je pritožnik v delu upoštevanega obdobja nahajal v priporu in da se po priloženem potrdilu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni od 3. 8. 2016 nahaja na prestajanju kazni zapora. Vendar je bil pritožnik po pravilnih ugotovitvah sodišča prve stopnje, pred tem tudi na prostosti. Ta mu je bila kasneje s priporom v drugi kazenski zadevi odvzeta izključno zaradi njegovega ravnanja in ne zaradi nečesa, na kar sam ne bi mogel vplivati ter v posledici nalog v okviru dela v splošno korist izpolniti. Enako velja za odvzem prostosti po izrečeni kazni zapora v isti zadevi, ki bi lahko v skrajnem primeru pripeljala do neizvršljivosti kazni zapora, izrečene v konkretni zadevi. Tega pa ravno zaradi predhodne pritožnikove možnosti, ko se je še nahajal na prostosti, niti po pritožbeni presoji ni mogoče sprejeti.

6. Glede na to, in ker pritožbeno sodišče v ostalem v pritožbeni obrazložitvi ni zasledilo ničesar takšnega, do česar bi se moralo dodatno opredeliti, je o pritožbi obsojenega M.F. odločilo tako ko izhaja iz izreka tega sklepa (tretji odstavek 402. člena Zakona o kazenskem postopku - ZKP) .

7. Ker se pritožnik, kot rečeno nahaja na prestajanju kazni zapora, ga je pritožbeno sodišče plačila sodne takse oprostilo (prvi odstavek 98. člena in četrti odstavek 95. člena ZKP ter 11. člen Zakona o sodnih taksah).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 - člen 86, 86/11
Datum zadnje spremembe:
12.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MDE2