<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM Sodba I Cpg 284/2017
ECLI:SI:VSMB:2018:I.CPG.284.2017

Evidenčna številka:VSM00007652
Datum odločbe:04.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Janez Polanec (preds.), Alenka Kuzmič (poroč.), Mirjana Pintarič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:trditveno in dokazno breme

Jedro

Tožena stranka, ki temelju in višini uveljavljane terjatve ne nasprotuje, ne more biti uspešna s pritožbenim uveljavljanjem, da je imela s tožečo stranko ustno dogovorjeno drugačno valuto plačila, katere se je tudi držala. Tožena stranka, ki je tekom postopka sicer takšen dogovor zatrjevala, dokazno breme za dokazovanje takšnega dogovora pa je bilo na njeni strani, drugačne valute obveznosti kot jo je v svoji trditveni dokazni podlagi ponudila tožeča stranka, ki je obstoj zatrjevanega ustnega dogovora tudi zanikala, ni uspela dokazati.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in sodba sodišča prve stopnje potrdi.

II. Pravdni stranki krijeta sami svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedeno sodbo je sodišče prve stopnje sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 101414/2016 z dne 10. 10. 2016 vzdržalo v veljavi v I. in III. točki izreka, v katerem je bilo toženi stranki kot dolžniku naloženo, da tožeči stranki kot upniku v roku 8 dni plača 4.365,21 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneskov in z datumi zapadlosti, kot to natančneje izhaja iz I. točke izreka sodbe ter za izvršilne stroške v višini 165,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka 8 dnevnega roka od vročitve sklepa o izvršbi toženi stranki do plačila (I. točka izreka). Odločilo je še, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške pravdnega postopka v višini 1.038,78 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od naslednjega dne po preteku 15 dnevnega paricijskega roka dalje do plačila (II. točka izreka). Zaradi umika tožbe je sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 101414/2016 z dne 10. 10. 2016 razveljavilo v naložitvenem delu izreka in sicer za dne 16. 11. 2016 plačanih 2.500,00 EUR na račun glavnice in dne 17. 1. 2017 plačanih 3.500,00 EUR na račun glavnice ter postopek v opisanem obsegu ustavilo (III. točka izreka).

2. Proti tej sodbi se pritožuje tožena stranka. V pritožbi navaja, da po dopolnitvi izvršilnega predloga oziroma dopolnitvi tožbe tožeče stranke, ko je tožeča stranka predložila listine, na podlagi katerih je sprožila predmetni gospodarski pravdni postopek, tožena stranka terjatvi tožeče stranke več ni ugovarjala. Za toženo stranko je tekom predmetnega postopka bila sporna zgolj valuta plačila vtoževane terjatve tožeče stranke, saj je tožena stranka imela s tožečo stranko ustno dogovorjeno drugačno valuto plačila, katere se je tudi držala. Tožeča stranka je takšen ustni dogovor tekom tega postopka sicer zanikala, a tožena stranka še danes vztraja, da je takšen dogovor obstajal. Zato predlaga spremembo izpodbijane sodbe tako, da pritožbeno sodišče tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne, podrejeno pa predlaga razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo pritrjuje sprejeti odločitvi sodišča prve stopnje, predlaga zavrnitev pritožbe kot neutemeljene ter priglaša stroške pritožbenega postopka.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče druge stopnje ob preizkusu izpodbijane sodbe v mejah razlogov, uveljavljenih s pritožbo, in v okviru uradnega preizkusa zadeve po drugem odstavku 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ugotavlja, da je sodišče prve stopnje na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje sprejelo materialnopravno pravilno odločitev, pri tem pa ni storilo uradoma upoštevnih postopkovnih kršitev absolutne narave.

6. Tožena stranka, ki temelju in višini uveljavljane terjatve ne nasprotuje, ne more biti uspešna s pritožbenim uveljavljanjem, da je imela s tožečo stranko ustno dogovorjeno drugačno valuto plačila, katere se je tudi držala. Tožena stranka, ki je tekom postopka sicer takšen dogovor zatrjevala, dokazno breme za dokazovanje takšnega dogovora pa je bilo na njeni strani, drugačne valute obveznosti kot jo je v svoji trditveni dokazni podlagi ponudila tožeča stranka, ki je obstoj zatrjevanega ustnega dogovora tudi zanikala, ni uspela dokazati.

7. V skladu s splošnimi določbami 7. in 212. člena ZPP mora vsaka stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. Ker tožena stranka dokazov za zatrjevano dejstvo ni ponudila, dokazni predlog za zaslišanje strank in Z.J. je namreč umaknila, svojih trditev o drugačni valuti zadevnih terjatev torej ni uspela dokazati.

8. Glede na obrazloženo je sodišče druge stopnje pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

9. Tožena stranka, neuspešna s pritožbo, in tožeča stranka, ki z odgovorom na pritožbo ni prispevala k sprejeti odločitvi sodišča druge stopnje, krijeta sami svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. in 155. členom istega zakona).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 7, 212.
Datum zadnje spremembe:
12.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MDAw