<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM Sklep I Cp 1073/2017
ECLI:SI:VSMB:2018:I.CP.1073.2017

Evidenčna številka:VSM00007653
Datum odločbe:11.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Branko Reisman
Področje:DEDNO PRAVO
Institut:stranke v zapuščinskem postopku - upniki - položaj stranke - nedovoljena pritožba

Jedro

Upniki kot formalni udeleženci zapuščinskega postopka imajo položaj stranke le v primeru, ko zahtevajo ločitev zapuščine po določbi 143. člena ZD.

Izrek

Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je prvostopno sodišče pritožbo upnice M.Z. zavrglo kot nedovoljeno iz razloga, ker ni stranka zapuščinskega postopka.

2. Prvostopni sklep s pritožbo izpodbija upnica. V pritožbi navaja, da v zapuščino po pokojnem ne spadajo nepremičnine, katere so dedovali zakoniti dediči zapustnika na podlagi sklepa o dedovanju D 114/2014 z dne 16. 2. 2017. Lastnica navedenih nepremičnin je upnica, ker so te nepremičnine od pokojnega kupili njeni pravni predniki, s temi nepremičninami pa je tudi upnica ves čas gospodarila. Zakoniti dediči oziroma njihovi pravni predniki so to v zapuščinskih postopkih po pokojni N.L. in A.G. (navedeni sta bili vsaka do 1/3 solastnica spornih nepremičnin, do 1/3 pa je solastnik zapustnik) priznali. Prvostopno sodišče bi tako moralo tudi v tem zapuščinskem postopku nepremičnine dodeliti upnici v izključno last. Predlaga ugodno rešitev pritožbe.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Na podlagi določbe 175. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD)1 so stranke zapuščinskega postopka le dediči in volilojemniki ter druge osebe, ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine. Na podlagi citirane določbe stranke zapuščinskega postopka niso upniki, ki zgolj priglasijo svoje terjatve v zapuščinskem postopku. Upniki kot formalni udeleženci zapuščinskega postopka imajo položaj stranke le v primeru, ko zahtevajo ločitev zapuščine po določbi 143. člena ZD.

5. V predmetni zadevi ločitev zapuščine s strani upnika ni bila predlagana. Upnica je zoper zakonite dediče z zatrjevanjem, da je lastnica nepremičnine, na kateri je v zemljiški knjigi še zmeraj vknjižen do 1/3 kot lastnik zapustnik, priglasila le terjatev, o kateri pa se dediči niso izjavili. To pa pomeni, da v obravnavanem zapuščinskem postopku upnica nima položaja stranke in zato je prvostopno sodišče postopalo pravilno, ko je njeno pritožbo zavrglo kot nedovoljeno (163. člen ZD v zvezi s 366. členom in četrtim odstavkom 343. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP).

6. Pri tem velja dodati, da je prvostopno sodišče upnico v že citiranem sklepu o dedovanju poučilo, da lahko po pravnomočnosti sklepa o dedovanju svojo stvarnopravno terjatev uveljavlja v pravdi z zahtevkom zoper vse zakonite dediče za pridobitev lastninske pravice na spornem delu nepremičnine s priposestvovanjem.

7. Po obrazloženem, in ker pritožbeno sodišče ob preizkusu izpodbijanega sklepa v skladu z določbo 163. člena ZD v zvezi z drugim odstavkom 350. člena ZPP ni ugotovilo uradoma upoštevnih kršitev določb postopka ali nepravilne uporabe materialnega prava, je o pritožbi odločilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa (163. člen ZD v zvezi z 2. točko 365. člena ZPP).

8. Pritožbeni stroški niso priglašeni.

-------------------------------
1 Za stranke v smislu tega zakona se štejejo dediči in volilojemniki ter druge osebe, ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o dedovanju (1976) - ZD - člen 143, 175
Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (2007) - ZPP-UPB3 - člen 343, 343/4
Datum zadnje spremembe:
09.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0OTg2