<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 197/2020

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2020:CST.197.2020
Evidenčna številka:VSL00034402
Datum odločbe:10.06.2020
Senat, sodnik posameznik:Milojka Fatur Jesenko (preds.), Maja Jurak (poroč.), mag. Valerija Jelen Kosi
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek osebnega stečaja - izvzem in omejitev premoženja iz stečajne mase - prejemki izvzeti iz stečajne mase - prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe - prejemki iz delovnega razmerja - stroški prehrane in prevoza - regres - jubilejna nagrada - nujni stroški stečajnega postopka - predlog stečajnega dolžnika

Jedro

Stroški prevoza na delo, prehrane in drugi prejemki, ki jih delavcu izplačuje delodajalec in ki niso navedeni v 101. členu ZIZ, spadajo v stečajno maso.

Izrek

Pritožba se zavrne in s sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog stečajnega dolžnika z dne 26. 02. 2020 za izvzem prilivov iz delovnega razmerja (povračilo stroškov za prevoz, prehrano, regresa za letni dopust ter jubilejne nagrade) iz stečajne mase.

2. Dolžnik je vložil pravočasno pritožbo zoper sklep sodišča prve stopnje. V pritožbi navaja, da predstavljajo stroški prevoza na delo in iz dela (46 km v obe smeri dnevno) ter stroški prehrane (službovanje tudi po 12 ur dnevno) nujne stroške, ki jih plačuje iz minimalne plače in znašajo vsak mesec še okrog 200,00 EUR. Nadalje pojasnjuje svoj težak socialni položaj ter navaja, da bi regres in jubilejno nagrado potreboval za pokritje raznih življenjskih stroškov, kot so stroški registracije avtomobila, ogrevanja in drugo. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da ugodi njegovemu predlogu za izvzem prilivov iz delovnega razmerja iz stečajne mase.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi izpodbijane odločbe navedlo, da okvir prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe, določa 101. člen ZIZ ter da so lahko zato izvzeti le tisti prejemki, za katere je tako določeno v navedeni določbi. Prejemki iz naslova povrnitve stroškov prehrane, prevoza, regresa ter ostali prejemki v zvezi z delom ne spadajo med terjatve, na katere bi bila izvršba omejena ali izključena, saj v določbi 101. člena ZIZ niso navedeni. Sodišče prve stopnje je zato predlog dolžnika za izvzetje navedenih prejemkov v zvezi z delom zavrnilo kot neutemeljenega.

5. Kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, poleg premoženja iz drugega odstavka 224. člena ZFPPIPP, tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku (prvi odstavek 389. člena ZFPPIPP). Prejemki, ki jih navaja dolžnik, to je stroški prevoza na delo, ki jih dolžniku izplačuje delodajalec, povračilo stroškov za prehrano, regres za letni dopust ter jubilejna nagrada, niso izvzeti iz stečajne mase, saj niso navedeni med prejemki, ki jih določa 101. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v zvezi z 2. točko drugega odstavka 389. člena ZFPPIPP. To pa pomeni, da spadajo v stečajno maso, saj v zakonu ni podlage za njihovo izvzetje iz stečajne mase. Iz navedenih materialnopravnih razlogov je odločitev sodišča prve stopnje pravilna, dolžnik pa s pritožbenimi navedbami glede višine stroškov, ki jih ima s prevozom na delo, prehrano med delovnim časom ter drugimi stroški, potrebnimi za življenje (stroški registracije, ogrevanja,...), ne more biti uspešen.

6. Dolžnik v pritožbi navaja še, da potrebuje prevoz, da pride v službo in domov, saj ima do službe 46 km v obe smeri dnevno, da ima z avtomobilom tudi stroške vzdrževanja, registracije. Zatrjuje, da gre za nujne stroške, brez katerih dela ne more opravljati. Stališče, ki izhaja iz sodne prakse višjega sodišča (primerjaj Cst 303/2018, Cst 8/2017, Cst 505/2013) je, da mora dolžnik, ki želi doseči plačilo stroškov prevoza, vložiti predlog za plačilo stroškov prevoza na delo iz stečajne mase posebej za vsak mesec, ga zneskovno specificirati in ustrezno obrazložiti ter izkazati, da so mu stroški prevoza na delo v zatrjevani višini res nastali. Dolžnik torej lahko vloži predlog za plačilo stroškov prevoza, o katerem bo odločalo sodišče prve stopnje, ne more pa doseči izvzetje prilivov iz stečajne mase.

7. Po navedenem je dolžnikova pritožba neutemeljena. Prav tako ni podan nobeden od razlogov, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vse v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Pritožbeno sodišče je zato pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 224, 224/2, 354, 354/1, 355, 355/2, 355/2-9, 389, 389/1, 389/2, 389/2-2
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 101

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
31.07.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM4Nzk4