Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 98cT16cGl6JTIwMiUyMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
Evidenčna številka: VS041024, Datum objave: 07.02.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Mojca Kunšek, Toni Tovornik, Jasmina Cigrovski, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: obvezno pokojninsko zavarovanje - prostovoljno pokojninsko zavarovanje - kategorije zavarovancev - zavarovalna osnova - plačilo prispevkov - stimulacija v obliki nižjih prispevkov
Besedilo:ZPIZ-2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu prispevkov
Evidenčna številka: VS042479, Datum objave: 21.02.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. France Ocepek, Država: Slovenija, Jezik: srbohrvaščina
Institut: odmera višine pokojnine - prispevki iz naslova notranjega odkupa podjetij - pravnomočnost - pravičnost - pravna varnost - odločba o priznanju pravice do pokojnine - upravni postopek
Besedilo:Ponovna odmera pokojnine (še enkrat)
Evidenčna številka: VS043460, Datum objave: 28.03.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Janez Tekavec, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: plačevanje prispevkov samozaposlenih
Besedilo:Prispevki za samozaposlene po ZPIZ-2
Evidenčna številka: vs049090, Datum objave: 01.12.2014, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Mihael Kranjc(2), Matjaž Voglar(3), Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: sodni izvedenec - sodni tolmač - sodni cenilec - nagrada - obračun dela - cenitev - izvedensko mnenje - potni stroški - materialni stroški - študij spisa - ustno mnenje - pisno mnenje - pisna cenitev - ustna cenitev - tolmačenje - pregled - ogled - obračun - primer obračuna - fizična oseba - samostojni podjetnik posameznik - obdavčitev - davčna osnova - normirani odhodki
Besedilo:Možnosti obračunavanja dela sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev(1)
Evidenčna številka: VS041766, Datum objave: 08.05.2014, Vrsta: Članki, Izvor: Pojasnilo Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) št. 4200-295/2014-2, 5. marec 2014, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prispevki - dohodnina - samostojni podjetnik posameznik - prihodki - normirani odhodki - davčna osnova - subvencije - zavarovalna osnova - oprostitev plačila prispevkov
Besedilo:Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov
Evidenčna številka: VS043823, Datum objave: 14.01.2016, Vrsta: Članki, Izvor: Sandra Pjanić, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vdovska pokojnina - upravičenci - pogoji za pridobitev
Besedilo:Vdovska pokojnina
Evidenčna številka: VS042829, Datum objave: 17.01.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Tanja Pustovrh Pirnat, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prikrajšanje delavca - bruto plača - pokojninsko zavarovanje - obračun prispevkov
Besedilo:Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje
Evidenčna številka: VS043918, Datum objave: 10.02.2017, Vrsta: Članki, Izvor: Urška Ahlin Ganziti, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: kmetje - upokojitev - delo po upokojitvi
Besedilo:Delo kmetov po upokojitvi
Evidenčna številka: VS043822, Datum objave: 14.01.2016, Vrsta: Članki, Izvor: Miha Šercer, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: upokojitev - znižanje starostne meje
Besedilo:Znižanje starostne meje za upokojitev
Evidenčna številka: VS00001624, Datum objave: 01.03.2017, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Mojca Tancer Verboten, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prispevki - dopolnilno delo
Besedilo:Davki in prispevki pri opravljanju dopolnilnega dela
Evidenčna številka: VS032482, Datum objave: 01.01.1994, Vrsta: Članki, Izvor: Dobrin Tanja, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prostovljno zavarovanje - dodatno pokojninsko zavarovanje
Besedilo:Podjetniško zavarovanje za starost
Evidenčna številka: VS043831, Datum objave: 14.04.2016, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Nataša Belopavlovič, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pokjninsko zavarovanje - obvezno zavarovanje za posebne primere - zavarovanec
Besedilo:Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2
Evidenčna številka: VS044776, Datum objave: 21.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Dino Zadnikar, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prokurist - prokurist upokojenec - direktor upokojenec - davčni vidik dohodka prokurista - prispevki za pokojnino in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje - začasno ali občasno delo upokojencev
Besedilo:Prokurist upokojenec
Evidenčna številka: VS043924, Datum objave: 09.03.2017, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Andreja Hojnik Šlamberger, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: delna upokojitev
Besedilo:Delna upokojitev – slovenski in avstrijski model
Evidenčna številka: VS043839, Datum objave: 02.06.2016, Vrsta: Članki, Izvor: Miha Šercer, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pokojnina - odmera pokojnine - pravno varstvo
Besedilo:Odmera pokojnine
Evidenčna številka: VS00032437, Datum objave: 01.10.2019, Vrsta: Članki, Izvor: Marijan Papež, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: obvezno zavarovanje - odmerni odstotek - dvojni status - pokojninska doba brez dokupa
Besedilo:Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja
Evidenčna številka: VS00004726, Datum objave: 01.04.2017, Vrsta: Članki, Izvor: Urška Gliha Škerjanec, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: delovna zmožnost - zmanjšana delovna zmožnost - začasna zadržanost z dela - bolniški stalež - zmanjšana delovna zmožnost- mnenje invalidske komisije - nastanek nezmožnosti za delo - invalidnost - odpoved (redna) pogodbe o zaposlitvi invalida
Besedilo:Vpliv delavčeve zmanjšane zmožnosti za delo na delovno razmerje
Evidenčna številka: VS037997, Datum objave: 18.07.2007, Vrsta: Članki, Izvor: mag.Stupica Žiga, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: delna pokojnina - zaposleni in samozaposleni - načelo enakosti - odločba Ustavnega sodišča
Besedilo:Uveljavljanje zahtevkov samozaposlenih (odvetnikov) za delno pokojnino
Evidenčna številka: VS047236, Datum objave: 01.04.2006, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Nataša Belopavlovič, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pokojninska doba - zavarovalna doba - dokup pokojninske dobe - odmera pokojnine - presežni delavci - dokup za ugodnejšo odmero - dokup za odmero brez znižanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti - dokup za izpolnitev pogojev - dokup za čas opravljanja samostojne dejavnosti
Besedilo:Možnost dokupovanja pokojninske dobe
Evidenčna številka: VS043499, Datum objave: 01.02.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Gregor Strban, mag. Nana Weber, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pravica do starostne pokojnine - ponovna odmera pokojnine - pravnomočnost odločbe - neprava obnova
Besedilo:(Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine

Izberi vse|Izvozi izbrane