<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep IV Cpg 110/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:IV.CPG.110.2022
Evidenčna številka:VSL00054763
Datum odločbe:30.03.2022
Senat, sodnik posameznik:Helena Miklavčič (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - SODNI REGISTER
Institut:zaznamba sklepa o izvršbi na poslovnem deležu družbenika - zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika

Jedro

Zaznamba sklepa o izvršbi je konkretno izvršilno dejanje, ki ga registrsko sodišče opravi po uradni dolžnosti (5. točka drugega odstavka 5. člena ZSReg, ko prejme sklep o izvršbi. Pri tem ne presoja, ali je bil ta izdan utemeljeno ali ne. O tem odloča sodišče v postopku (s pravnimi sredstvi), v katerem je bil sklep o izvršbi izdan.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

II. Pritožnik in udeleženec A. d. d. - v stečaju nosita vsak sam svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom pri subjektu vpisa B. d. o. o. pri poslovnih deležih imetnika C. d. o. o. na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 43399/2021 z dne 7. 7. 2021 vpisalo zastavno pravico v korist upnika A. d. d. - v stečaju, ..., v zavarovanje terjatve v višini 4.240,00 EUR.

2. Družbenik C. d. o. o. (v nadaljevanju pritožnik) je zoper sklep pravočasno vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da predlagani vpis spremembe zavrne oziroma da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Subjekt vpisa in A. d. d. - v stečaju sta na pritožbo odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo (prvi odstavek 165. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje v sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi ta delež (tretji odstavek 165. člena ZIZ).

6. Pritožnik trdi, da družba A. d. d. - v stečaju nikoli ni bila družbenica pritožnika, upravitelj D. D. pa nikoli ni bil veljavno imenovan za pritožnikovega zakonitega zastopnika ter upravičen za sprejemanje sodnih pisanj, naslovljenih na dolžnika (pritožnika). Navaja, da je zato na Okrajno sodišče v Krškem vložil predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi VL 43399/2021 z dne 7. 7. 2021 ter ugovor zoper navedeni sklep. Ker sklep o izvršbi do dne vložitve te pritožbe dolžniku ni bil pravilno vročen, še ni postal pravnomočen in ne more predstavljati listine, ki bi lahko utemeljevala izveden vpis obremenitve pri poslovnih deležih pritožnika.

7. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je Okrajno sodišče v Krškem dne 30. novembra 2021 izdalo sklep 0293 VL 43399/2021, s katerim je predlog dolžnika (C. d. o. o.) za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi VL 43399/2021 z dne 7. 7. 2021 zavrnilo. Sklep je postal pravnomočen dne 14. 12. 2021.

8. Glede na navedeno pritožnik s trditvami, da sodišče prve stopnje ni imelo podlage za izpodbijane vpise pri subjektu vpisa, ker sklep o izvršbi ni postal pravnomočen, ne more uspeti.

9. Zaznamba sklepa o izvršbi je konkretno izvršilno dejanje, ki ga registrsko sodišče opravi po uradni dolžnosti (5. točka drugega odstavka 5. člena Zakona o sodnem registru – ZSReg), ko prejme sklep o izvršbi. Pri tem ne presoja, ali je bil ta izdan utemeljeno ali ne. O tem odloča sodišče v postopku (s pravnimi sredstvi), v katerem je bil sklep o izvršbi izdan. Zato in ker je ta postal pravnomočen, na navedbe pritožnika, da sodišče pri izdaji sklepa o izvršbi ni upoštevalo načela sorazmernosti, pritožbeno sodišče ne bo odgovarjalo.

10. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 39. člena ZSReg), ko je pred tem ugotovilo, da tudi ni podan nobeden od pritožbenih razlogov, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vse v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 in 19. členom ZSReg).

11. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na določbi prvega odstavka 18. člena ZSReg, po kateri vsak udeleženec v registrskem postopku plača svoje stroške.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnem registru (1994) - ZSReg - člen 5, 5/2, 5/2-5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5MTIw