<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Ip 603/2020

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2020:II.IP.603.2020
Evidenčna številka:VSL00036690
Datum odločbe:11.06.2020
Senat, sodnik posameznik:dr. Damjan Orož
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:izvršilni naslov - sklep o končanju postopka osebnega stečaja - ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - načelo formalne legalitete - ugovor o prerekanju terjatve

Jedro

S sklepom o končanju postopka osebnega stečaja je bilo dolžniku naloženo plačilo terjatve, ki jo upnik uveljavlja v tem izvršilnem postopku. Kot imetnik terjatve je v seznamu neplačanih priznanih terjatev, ki je sestavni del sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, označen prav upnik tega postopka. Da upnik ni upravičenec iz obligacijskega razmerja oziroma da dolžnik ni zavezanec za plačilo terjatve, bi moral pritožnik uspešno uveljavljati v postopku, iz katerega izhaja izvršilni naslov, tj. z ugovorom insolventnega dolžnika o prerekanju terjatev.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

II. Upnik krije sam stroške odgovora na pritožbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom: (1) zavrnilo dolžnikov ugovor proti sklepu o izvršbi; (2) ustavilo izvršbo z dne 28. 2. 2019 plačanih 13,55 EUR; (3) predlog upnika za povrnitev izvršilnih stroškov odgovora na ugovor zavrnilo.

2. Dolžnik se je proti sklepu pritožil iz vseh pritožbenih razlogov. Predlaga, da višje sodišče pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi, razveljavi sklep o izvršbi in predlog za izvršbo zavrne ter izvršbo ustavi. Bistvo pritožbenih navedb je, da upnik ni aktivno legitimiran za izvršbo.

3. Upnik je na pritožbo odgovoril in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožnik (dolžnik) vztraja, da upnik ni aktivno legitimiran za uveljavljanje terjatve, terjatvi upnika ugovarja po temelju in višini ter navaja, da terjatev na podlagi izvršilnega naslova ni dokazana oziroma je dvomljiva.

6. V tej izvršilni zadevi je bistveno naslednje. Upnik je predlog za izvršbo vložil na podlagi izvršilnega naslova, to je sklepa o končanju postopka osebnega stečaja St 000 z dne 4. 10. 2018. V tem sklepu je bilo dolžniku naloženo plačilo terjatve, ki jo upnik uveljavlja v tem izvršilnem postopku, kot imetnik terjatve pa je pod zaporedno številko 8 seznama neplačanih priznanih terjatev, ki je sestavni del sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, označen prav upnik tega postopka. Ker je tak sklep o končanju postopka osebnega stečaja izvršilni naslov, saj ima v točki 4 ustrezen naložitveni del (primerjaj tudi četrti odstavek 396. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopki zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP), pritožbene, prej pa tudi ugovorne navedbe, ki se nanašajo na stvarno legitimacijo obeh strank postopka torej ne morejo biti utemeljene. Da upnik ni upravičenec iz obligacijskega razmerja oziroma da dolžnik ni zavezanec za plačilo terjatve, bi moral pritožnik uspešno uveljavljati v postopku, iz katerega izhaja izvršilni naslov, tj. z ugovorom insolventnega dolžnika o prerekanju terjatev; prim. 64. člen ZFPPIPP).

7. Pravkar povedano je tudi razlog, zakaj so očitno neutemeljene pritožbene navedbe, ki se nanašajo na stečajni postopek nad gospodarsko družbo podjetjem A. (St 001).

8. Višje sodišče je odgovorilo na pritožbene navedbe, ki jih je na podlagi prvega odstavka 360. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP presodilo za odločilne. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni in ker tudi ne obstojijo pritožbeni razlogi, na katere je višje sodišče pazilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je višje sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ).

9. Upnik je v odgovoru na pritožbo priglasil stroške. Tako priglašene stroške krije sam (peti odstavek 38. člena ZIZ), saj z odgovorom ni bistveno prispeval k odločitvi višjega sodišča. Poleg tega do tako priglašenih stroškov (odgovor na pritožbo 50,00 EUR in administrativni stroški 20,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV), upnik ni upravičen, ker odgovor na pritožbo ni vložen po pooblaščencu.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 64, 396, 396/4
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 15, 55, 55/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxOTg4