<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cp 1108/2010

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2010:II.CP.1108.2010
Evidenčna številka:VSL0061331
Datum odločbe:12.05.2010
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:zavrnitev predloga za vknjižbo - podredni predlog za predznambo

Jedro

Zavrnitev predloga za vknjižbo pridobitve pravice narekuje še presojo podrejenega predloga za predznambo pridobitve te pravice.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi v delu, s katerim je zemljiškoknjižna sodnica zavrnila podrejeni zemljiškoknjižni predlog za predznambo pridobitve predlagane pravice ter se zadeva v tem obsegu vrne zemljiškoknjižni sodnici v ponovno odločanje.

Obenem se dovoli izbris zaznambe zavrnitve vpisa v tem obsegu ter ponoven vpis plombe.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je zemljiškoknjižna sodnica:

ugodila ugovoru J. K. zoper sklep zemljiškoknjižne referentke Dn. št. 412/2009-2 z dne 18.2.2009 in sklep spremenila tako, da je zemljiškoknjižni predlog zavrnila,

izbrisala vknjižbo osebne služnosti stanovanja v dveh prostorih v korist predlagatelja,

izbrisala zaznambo nepravnomočnosti sklepa o vpisu služnosti,

odredila zaznambo zavrnitve vpisa.

Zoper tak sklep se pritožuje predlagatelj. V pritožbi navaja, da se sicer strinja z zavrnitvijo predloga za vknjižbo služnosti, ne strinja pa se s tem, da je sodišče s svojim sklepom zavrnilo tudi predlog za vpis predznambe, ki je v skladu z določbo 3. odstavka 140. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/2003 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZZK-1) podrejeno vsebovan v predlogu za vknjižbo. Predlaga, da sodišče prve stopnje svojo odločitev spremeni samo.

Pritožba je bila vročena J. K., ki je nanjo odgovoril in predlagal zavrnitev pritožbe.

Pritožba je utemeljena.

Pritožnik utemeljeno opozarja, da se v skladu z določbo 3. odstavka 140. člena ZZK-1 šteje, da zemljiškoknjižni predlog, s katerim se zahteva vknjižba pridobitve pravice, obsega podrejeni zahtevek za predznambo pridobitve oziroma izbrisa te pravice pod pogojem, da niso izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe, razen če ni predlagatelj takšnega podrejenega zahtevka s predlogom izrecno izključil.

V tej zadevi je zemljiškoknjižna sodnica predlog za vknjižbo pridobitve služnostne pravice zavrnila zato, ker notarski zapis o pravnem poslu ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila. Zemljiškoknjižni predlog podrejenega predloga za predznambo pridobitve služnostne pravice ni izključil. Z izpodbijanim sklepom zemljiškoknjižne sodnice je predlagateljev predlog zavrnjen v celoti, torej tudi v podrejenem delu, čeprav sodišče prve stopnje o podrejenem predlogu ni navedlo nobenih vsebinskih razlogov. Listina, ki jo je predložil predlagatelj, pa je po presoji pritožbenega sodišča takšna, da presojo pogojev za predznambo posebej narekuje. Zato je višje sodišče izpodbijani sklep razveljavilo v tistem delu, s katerim je zemljiškoknjižna sodnica ugodila ugovoru in zavrnila zemljiškoknjižni predlog tudi glede podrejenega zahtevka za predznambo pridobitve predlagane pravice (5. točka 3. odstavka 161. člena ZZK-1). V tem delu višje sodišče zadevo vrača zemljiškoknjižni sodnici v ponovno odločanje, da presodi tudi izpolnjevanje pogojev za predznambo. Obenem je višje sodišče dovolilo izbris zaznambe zavrnitve vpisa in ponoven vpis plombe, saj zemljiškoknjižni postopek, ker ni bila izčrpana odločitev o vseh predlogih, še ni končan.


Zveza:

ZZK-1 člen 140, 140/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
05.05.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0ODUy