<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 198/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.198.2019
Evidenčna številka:VSL00025417
Datum odločbe:03.07.2019
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - pritožba družbenika

Jedro

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je dolžnik dne 18. 1. 2019 res vložil ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka, vendar pa ga je sodišče prve stopnje zavrglo kot prepoznega. Zato pritožbeno sodišče navedb, ki jih je dolžnik podal v ugovoru, ne more upoštevati. Pritožnikove trditve, da je podjetje likvidno ter da se evidence dolžnika ne ujemajo z navedbami predlagateljice, pa so prepavšalne, da bi se pritožbeno sodišče do njih sploh lahko opredelilo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo stečajni postopek nad dolžnikom: A. d. o. o., mat. št.: ..., davčna številka: ... (1. točka izreka). Za upravitelja je imenovalo B. B. (2. točka izreka) in ugotovilo, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: P. S. B. B., matična številka: ... (3. točka izreka).

2. Družbenik dolžnika C. C. je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je začelo stečajni postopek nad dolžnikom na predlog upnice Republike Slovenije, ker je ugotovilo, da dolžnik v 15-tih dneh po prejemu predloga za začetek stečajnega postopka ni niti ugovarjal, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja niti vložil zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka po 236. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V takšnem primeru se po tretjem odstavku 235. člena ZFPPIPP domneva, da je dolžnik insolventen.

5. Domnevo o insolventnosti iz tretjega odstavka 235. člena ZFPPIPP v skladu z določbo tretjega odstavka 234. člena ZFPPIPP v zvezi s četrtim odstavkom 235. člena ZFPPIPP lahko izpodbija tudi družbenik dolžnika.

6. C. C., ki je družbenik dolžnika, v pritožbi navaja, da je v zakonskem roku 15 dni, dne 18. 1. 2019, poslal ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka. Predlaga, da se upoštevajo navedbe, ki jih je podal v ugovoru, da je podjetje likvidno in da se izkazan dolg podjetja do Republike Slovenije ne ujema z njenimi navedbami oziroma da se evidence podjetja ne ujemajo z navedbami predlagateljice. Pritožbi je priložil konto kartico z dne 19. 2. 2019.

7. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je dolžnik dne 18. 1. 2019 res vložil ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka, vendar pa ga je sodišče prve stopnje zavrglo kot prepoznega, s sklepom St 000/2018 z dne 1. 2. 2019, ki je postal pravnomočen. Zato pritožbeno sodišče navedb, ki jih je dolžnik podal v ugovoru, ne more upoštevati. Pritožnikove trditve, da je podjetje likvidno ter da se evidence dolžnika ne ujemajo z navedbami predlagateljice, pa so prepavšalne, da bi se pritožbeno sodišče do njih sploh lahko opredelilo.

8. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), ko je pred tem ugotovilo, da tudi ni podan nobeden od pritožbenih razlogov, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vse v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 234, 234/3, 235, 235/3, 235/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwNjU5