<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 49/00

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CP.49.00
Evidenčna številka:VSL42385
Datum odločbe:19.01.2000
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:začasna odredba

Jedro

Če so dani pogoji za zavarovanje s predhodno odredbo, začasna odredba ni dopustna.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo upnikov predlog za izdajo začasne odredbe, na podlagi katere bi se dolžnici M. B. prepovedalo razpolaganje z osebnim avtomobilom Mercedes benz in osebnim avtomobilom Renault R5 Five plus pod grožnjo denarne kazni, s tem da bi prepoved razpolaganja veljala za čas, dokler ni opravljena izvršba zaradi izterjave denarne terjatve, navedene v sklepu o izvršbi prvostopnega sodišča z dne 29.6.1999 pod opr. št. I 99/09686 oziroma dokler ni opravljen na predlog upnice rubež navedenih premičnin.

Proti sklepu je upnica vložila pritožbo, uveljavlja pritožni razlog zmotne uporabe določb Zakona o izvršbi in zavarovanju in pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep tako spremeni, da upničinemu predlogu za izdajo začasne odredbe ugodi. Navaja, da obstoji nevarnost, da dolžnica razpolaga s svojim premoženjem, tudi če tega do sedaj še ni poskusila. Poleg tega je potrebno določbo 270. člena ZIZ razumeti tako, da ni potrebno verjetno izkazati, da bo dolžnica razpolagala s premoženjem, temveč verjetno izkazati nevarnost, da bo, če bo do razpolaganja prišlo, uveljavitev terjatve onemogočena ali otežena. Sicer pa je tudi verjetno izkazano, da dolžnica s predlagano odredbo ne bo pretrpela škode, glede na to, da dolžnici predlgana začasna odredba le onemogoča razpolaganje z predmetom začasne odredbe, ne pa uporabe avtomobilov.

Pritožba ni utemeljena.

Upnica v predlogu za izdajo začasne odredbe izkazuje verjetnost svojega zahtevka z nepravnomočnim sklepom o izvršbi z dne 29.6.1999 pod opr. št. I 99/09686, proti kateremu sta dolžnici vložili ugovor.

Upnica torej razpolaga z odločbo domačega sodišča, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni izvršljiva, pri čemer gre v konkretnem primeru za sklep o izvršbi, izdan na podlagi menice, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor. V takšnem primeru pa lahko upnik predlaga na podlagi 257. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju predhodno odredbo, pri čemer se, upoštevajoč določbo 1. točke prvega odstavka 258. člena ZIZ domneva, da je podana nevarnost v smislu 257. člena istega zakona. Upnica ima torej možnost predlagati zavarovanje s predhodno odredbo, v takšnem primeru pa je glede na določbo 269. člena ZIZ začasna odredba nedopustna. Glede na navedeno je tako odločitev prvega sodišča o zavrnitvi upničinega predloga za izdajo začasne odredbe pravilna in zakonita, pri čemer so iz tega razloga odveč razglabljanja pritožbe in prvostopnega sodišča o tem, ali je upnica izkazala enega izmed pogojev za izdajo začasne odredbe ali ne.

Predlog za izdajo začasne odredbe je utemeljeno zavrnjen, ker so dani pogoji za zavarovanje s predhodno odredbo in je iz tega razloga tudi pritožba proti prvostopnemu sklepu neutemeljena ter jo je zato pritožbeno sodišče zavrnilo.

 


Zveza:

ZIZ člen 269, 269.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTAyMw==