<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cp 613/2011

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2011:II.CP.613.2011
Evidenčna številka:VSL0065933
Datum odločbe:07.09.2011
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:zaznamba izvršbe - vknjižba hipoteke

Jedro

Posledica zaznambe izvršbe je ustanovitev hipoteke. V pritožbi zatrjevano poplačilo upnikovega dolga v zemljiškoknjižnem postopku ni upoštevno.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Dovoli se izbris zaznambe nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa.

III. Upnik nosi sam pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 143932/2010 z dne 18. 10. 2010 pri nepremičnini ident. št. 11.E, vložna številka 5646/11 k.o. T. p., last T. d.o.o., odredilo zaznambo sklepa o izvršbi in vknjižbo hipoteke v korist upnika B., d.o.o..

2. Zoper sklep se je pritožil dolžnik brez izrecne navedbe pritožbenih razlogov in brez izrecnega pritožbenega predloga. Navaja, da za vknjižbo hipoteke ni podlage, saj je dolg v celoti poplačan, kar dokazuje s priloženim bančnim izpiskom z dne 22. 11. 2010.

3. Upnik je na vročeno pritožbo odgovoril in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Odločitev sodišča prve stopnje je pravilna in ima podlago v določbi 86. člena in 88. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/2003 s spremembami; ZZK-1). V skladu z določbo 88. člena ZPP mora zemljiškoknjižno sodišče, če dovoli zaznambo izvršbe, hkrati po uradni dolžnosti dovoliti tudi vknjižbo hipoteke. V pritožbi zatrjevana poravnava upnikove terjatve na pravilnost vknjižbe hipoteke nima vpliva. Poplačilo dolga bo upoštevno v izvršilnem postopku, zemljiškoknjižno sodišče pa bo na podlagi obvestila izvršilnega sodišča po uradni dolžnosti, če bodo za to izpolnjeni pogoji (90. člen ZZK-1), dovolilo izbris zaznambe izvršbe in izbris hipoteke.

6. Ker niso podani razlogi, s katerimi dolžnik izpodbija sklep sodišča prve stopnje, pritožbeno sodišče pa tudi ni ugotovilo razlogov, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je na podlagi 2. točke tretjega odstavka 161. člena ZZK-1 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno ter potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Hkrati je dovolilo izbris zaznambe nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa.

7. Dolžnik pritožbenih stroškov ni priglasil, upnik pa glede na določbo prvega odstavka 35. člena Zakona o nepravdnem postopku, ki se ga v zemljiškoknjižnem postopku uporablja glede na določbo 120. člena ZZK-1, sam nosi pritožbene stroške.


Zveza:

ZZK-1 člen 86, 88.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYwODk2