<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sodba II Cpg 297/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:II.CPG.297.2019

Evidenčna številka:VSL00027720
Datum odločbe:10.09.2019
Senat, sodnik posameznik:Anton Panjan
Področje:STANOVANJSKO PRAVO
Institut:plačilo prispevka v rezervni sklad - načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe - rezervni sklad - sklep etažnih lastnikov - vplačila v rezervni sklad

Jedro

Oba načrta predvidenih del vsebujeta obe sestavini, ki ju za načrt vzdrževanja predvideva zakon: predviden načrt opravljenih del (obnova fasadnega ovoja, sanacija nepohodne strehe s hidroizolacija in toplotno izolacijo) in predvideni način zagotavljanja denarnih sredstev za izvedbo načrtovanih del (nepovratna sredstva, vplačila iz rezervnega sklada, neposredna plačila etažnih lastnikov). Ker sta torej oba načrta vzdrževanja vsebovala oba zakonsko zahtevana elementa, je bilo o njiju dopustno glasovati in je zbor etažnih lastnikov na podlagi ustrezne večine sprejel zakonit sklep o dvigu vplačil v rezervni sklad v skladu z določbo 41. člena SZ-1.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba sodišča prve stopnje.

II. Vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo, da sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. VL 114344/2017 z dne 1. 12. 2017 ostane v veljavi v prvem in tretjem odstavku izreka (I. točka izreka) in da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 233,20 EUR (II. točka izreka).

2. Zoper sodbo se iz razloga bistvenih kršitev določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava pritožuje tožena stranka, predlaga spremembo izpodbijane sodbe in zavrnitev zahtevka, podredno pa razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve v novo sojenje. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo predlaga zavrnitev pritožbe, potrditev izpodbijane sodbe in zahteva povrnitev stroškov pritožbenega postopka.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Ker se tožbeni zahtevek tožeče stranke nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 4.000,00 EUR, teče obravnavani gospodarski spor po prvem odstavku 495. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) po določbah postopka v sporih majhne vrednosti. O pritožbi je zato na podlagi petega odstavka 458. člena ZPP odločal sodnik posameznik. Sodba v sporu majhne vrednosti se lahko izpodbija samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP).

6. Tožeča stranka s tožbo zahteva plačilo stroškov rezervnega sklada za obdobje od februarja 2016 do avgusta 2017. Tožena stranka zahtevku nasprotuje z ugovorom, da za dvig vplačil v rezervni sklad ni bilo pravne podlage. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je pravna podlaga obstajala. Tožeča stranka je etažnim lastnikom predstavila načrt vzdrževanja, na podlagi katerega so etažni lastniki s predpisano večino sprejeli sklep o povečanju vplačil v rezervni sklad. Zato je tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo.

7. Pritožbena navedba, da se izvedba fasadnega ovoja in sanacija nepohodne strehe nista plačali iz sredstev rezervnega sklada, temveč da so etažni lastniki obe navedeni deli plačali posebej, poleg plačil iz rezervnega sklada, pomeni uveljavljanje v sporu majhne vrednosti nedovoljenega pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

8. Neutemeljena pa je pritožbena navedba, da sklepa o povečanju vplačil v rezervni sklad z dne 9. 4. 2014 in 6. 4. 2017 nista bila zakonita, saj zanju ni bilo pravne podlage. Pritožbeno sodišče soglaša s presojo sodišča prve stopnje, da gre načrt upravnika za predvideno obnovo fasadnega ovoja na zboru etažnih lastnikov dne 9.4. 2014 in načrt za predvideno sanacijo nepohodne strehe s hidroizolacijo in topolotno izolacijo, predstavljen na zboru lastnikov dne 6. 4. 2017, šteti za načrt vzdrževanja po določbi 26. člena Stanovanjskega zakonika (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami). Oba načrta predvidenih del vsebujeta obe sestavini, ki ju za načrt vzdrževanja predvideva zakon: predviden načrt opravljenih del (obnova fasadnega ovoja, sanacija nepohodne strehe s hidroizolacija in toplotno izolacijo) in predvideni način zagotavljanja denarnih sredstev za izvedbo načrtovanih del (nepovratna sredstva, vplačila iz rezervnega sklada, neposredna plačila etažnih lastnikov). Ker sta torej oba načrta vzdrževanja vsebovala oba zakonsko zahtevana elementa, je bilo o njiju dopustno glasovati in je zbor etažnih lastnikov na podlagi ustrezne večine sprejel zakonit sklep o dvigu vplačil v rezervni sklad v skladu z določbo 41. člena SZ-1.

9. Uveljavljanje nedovoljenega pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pomeni tudi pritožbena navedba, da sanacija nepohodne strehe s hidroizolacijo in toplotno izolacijo ni predstavljala posla rednega upravljanja, temveč izboljšave, za katere bi bilo treba po določbi 29. člena SZ-1 oziroma 13. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Pravilnik, Ur. l. RS, št. 60/09 s spremembami) pridobiti soglasje etažnih lastnikov, katerih delež presega ¾ solastniških deležev. Hkrati pa je ta pritožbena navedba tudi nedovoljena novota in se po določbi 337. člena ZPP ne upošteva.

10. Glede formalnih pomanjkljivosti, ki jih uveljavlja pritožba, konkretno obrazložitve sklepa o povišanju vplačil v rezervni sklad, pritožbeno sodišče sodišče soglaša s presojo sodišča prve stopnje, da ne gre za nepravilnost, ki bi vplivala na veljavnost sklepa o povečanju prispevkov v rezervni sklad, saj je bistveni element glasovanja podpis etažnega lastnika na listini, na kateri je bil seznanjen z vsebino, o kateri se je glasovalo. Temu kriteriju pa je bilo zadoščeno.

11. Glede na zgornje razloge pritožba ni utemeljena. Ker pa pritožbeno sodišče tudi ob uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ni zaznalo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (353. člena ZPP).

12. O stroških pritožbenega postopka je pritožbeno sodišče odločilo v skladu s prvim odstavkom 165. člena ter prvim odstavkom 154. in 155. člena ZPP. Tožena stranka zaradi neuspeha s pritožbo sama krije svoje stroške pritožbenega postopka. Tožeča stranka pa z odgovorom na pritožbo v ničemer ni prispevala k dodatni razjasnitvi zadeve, zato tudi ona sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Stanovanjski zakon (2003) - SZ-1 - člen 26, 29, 41
Datum zadnje spremembe:
26.12.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM0MDQ3