<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 2052/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.IP.2052.2014

Evidenčna številka:VSL0075771
Datum odločbe:18.08.2014
Senat, sodnik posameznik:Tjaša Potparič Janežič
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:ugovor po izteku roka - umik predloga za izvršbo - pravočasnost umika - neutemeljeno povzročeni stroški

Jedro

Sámo dejstvo, da je dolžnica ugovor vložila, preden je upnik predlagal ustavitev postopka, za zaključek, da upnik tega predloga ni podal pravočasno, ne zadošča.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in sklep potrdi.

II. Dolžnica sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zahtevo dolžnice za povrnitev stroškov ugovora po izteku roka v višini 340,68 EUR zavrnilo (1. točka izreka), ter sklenilo, da je dolžnica dolžna upniku povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 331,11 EUR v roku 8 dni od prejema sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi dalje do dne plačila (2. točka izreka).

2. Zoper sklep se po svoji pooblaščenki pritožuje dolžnica ter predlaga njegovo spremembo tako, da se njeni zahtevi za povrnitev stroškov ugovora po izteku roka ugodi, stroške pritožbenega postopka pa naloži v plačilo upniku. Navaja, da ugovora ne bi vložila, v kolikor bi jo upnik obvestil, da bo sam predlagal ustavitev postopka in ji s tem prihranil stroške ugovora, česar pa upnik ni storil. Trdi, da upnik niti ni predlagal ustavitve postopka v skladu z določili izvršilnega postopka, temveč je očitno sodišču posredoval zgolj dopis, zato meni, da je sodišče prve stopnje zmotno ugotovilo dejansko stanje. Sodišče prve stopnje bi moralo ugotoviti, ali je dejansko upnik predlagal ustavitev postopka in bi na njegov predlog do ustavitve postopka tudi prišlo ter dolžnici ne bi bilo treba vlagati ugovora po izteku roka, ali pa je bil ta ugovor nujen zaradi varovanja njenih pravic. Priglaša stroške pritožbe.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Višje sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).

5. Materialnopravno podlago za odločanje o tem, katere stroške je v izvršilnem postopku upnik dolžan povrniti dolžniku, predstavlja določba šestega odstavka 38. člena ZIZ. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje ob uporabi navedene določbe presodilo, da ni mogoče šteti, da je upnik dolžnici stroške z vložitvijo ugovora po izteku roka povzročil neutemeljeno, ter posledično dolžničin zahtevek za povrnitev stroškov ugovora po izteku roka zavrnilo.

6. Po presoji višjega sodišča so odločitev sodišča prve stopnje in razlogi zanjo pravilni. Upnik je z vlogo z dne 17. 6. 2013, na katero se v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sklicuje sodišče prve stopnje, predlagal ustavitev izvršbe zaradi razveljavitve izvršilnega naslova, zato so nasprotne pritožbene navedbe protispisne. Ob ugotovljenem dejstvu, da je upnik tak predlog podal drugi delovni dan po prejemu odločbe Vrhovnega sodišča, s katero je bil izvršilni naslov razveljavljen, pa višje sodišče pritrjuje tudi nadaljnjemu zaključku sodišča prve stopnje, da upniku ni mogoče očitati, da je dolžnici stroške, ki so ji nastali z vložitvijo ugovora, povzročil neutemeljeno. Sámo dejstvo, da je dolžnica ugovor vložila, preden je upnik predlagal ustavitev postopka, za zaključek, da upnik tega predloga ni podal pravočasno, namreč ne zadošča, upoštevajoč nadalje tudi, da je dolžnica ugovor vložila takoj po prejemu odločbe Vrhovnega sodišča (isti dan - 14. 6. 2013), pa upnikovo morebitno obvestilo dolžnici (česar ni bil dolžan storiti) v obravnavani zadevi vložitve ugovora niti ne bi moglo preprečiti.

7. Odločitve o stroških pritožbenega postopka (2. točka izreka izpodbijanega sklepa) dolžnica v pritožbi ne izpodbija obrazloženo. Višje sodišče je zato opravilo uradni preizkus te odločitve in ugotavlja, da kršitve določb postopka, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti, niso podane, odločitev pa temelji na pravilni uporabi določb 154. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in določb Zakona o odvetniški tarifi.

8. Dolžnica s pritožbo ni uspela, zato je višje sodišče sklenilo, da sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP, oba v zvezi s 15. členom ZIZ ter šesti odstavek 38. člena ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 38, 38/6, 43, 56.
Datum zadnje spremembe:
09.10.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcwOTM5