<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Izvršilni oddelek

VSC sklep I Ip 537/2008
ECLI:SI:VSCE:2009:I.IP.537.2008

Evidenčna številka:VSC0002316
Datum odločbe:29.01.2009
Senat, sodnik posameznik:
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ustavitev izvršbe - umik predloga za izvršbo - neutemeljeno povzročeni stroški - ugovorni stroški

Jedro

Ker je v predmetni zadevi sodišče prve stopnje ustavilo izvršbo v posledici umika upravičenega predloga za izvršbo, ki ga je upnica umaknila po prejemu ugovora dolžnice, je materialnopravno pravilen zaključek prvostopnega sodišča, da je dolžnica do povrnitve teh stroškov upravičena, saj jih je upnica povzročila neutemeljeno.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Upnica sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Prvostopenjsko sodišče je v 1. točki izpodbijanega dopolnilnega sklepa dopolnilo sklep Okrajnega sodišča v Celju z dne 5. 2. 2008, opr. št. I 2337/2007 tako, da je v izrek dodalo drugo točko, in sicer da je dolžan upnik v roku 8 dni povrniti dolžniku stroške ugovornega postopka v znesku 112,36 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude. Z drugo točko izpodbijanega dopolnilnega sklepa pa je odmerilo nadaljnje izvršilne stroške v znesku 28,09 EUR ter jih naložilo v plačilo upniku v roku 8 dni, sicer pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Obrazložilo je, da je na podlagi vloge dolžnika z dne 14. 2. 2008, ki jo je obravnavalo kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, izdalo navedeni dopolnilni sklep, saj je ob pogledu v predmetno zadevo ugotovilo, da ni odločeno o stroških dolžnika, priglašenih v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Zoper takšno odločitev sodišča se je iz vseh pritožbenih razlogov po I. odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) pritožila upnica in v obrazložitev navajala, da je sodišče bistveno kršilo določbe postopka, ko je izdalo izpodbijani dopolnilni sklep, saj je dne 5. 2. 2008 izdalo sklep, s katerim je izvršbo ustavilo. Sodišče glede na dejstvo, da je upnica z vlogo dne 4. 2. 2008 predlog za izvršbo umaknila, ne bi smelo obravnavati dolžnikovega ugovora in posledično dolžniku tudi ne bi smelo prisoditi stroškov. Predlog za izdajo sklepa o stroških je bil vložen prepozno, vložil ga je dolžnik, ki sploh ni dolžnik v konkretni zadevi, posledično ni stranka izvršilnega postopka in zato nima pravice do povračila stroškov postopka. Sodišče prve stopnje procesno gledano ne bi smelo izdati dopolnilnega sklepa, temveč bi moralo vlogo dolžnika obravnavati kot pritožbo. Ravno tako je sodišče dolžniku priznalo preveč stroškov in se upnica pritožuje tudi glede višine dosojenih izvršilnih stroškov. Priglasila je pritožbene stroške.

Dolžnica je v odgovoru na pritožbo navajala, da so bili stroški ugovora nujno potrebni. V kolikor dolžnica ne bi vložila ugovora, bi moralo sodišče sklep o izvršbi izvršiti. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožnica je neutemeljeno očitala prvostopnemu sodišču bistveno kršitev določb pravdnega postopka, saj sodišče prve stopnje po ustavitvi izvršbe s sklepom dne 5. 2. 2008 ni vsebinsko odločalo o ugovoru dolžnice, temveč je z izpodbijanim dopolnilnim sklepom presojalo zgolj potrebnost dolžničinega ugovora. Ker je v predmetni zadevi sodišče prve stopnje ustavilo izvršbo v posledici umika upničinega predloga za izvršbo, ki ga je upnica umaknila po prejemu ugovora dolžnice, je materialnopravno pravilen zaključek prvostopnega sodišča, da je dolžnica do povrnitve teh stroškov upravičena, saj ji jih je upnica povzročila neutemeljeno.

VI. odstavek 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) določa, da mora upnik dolžniku oziroma tretjemu na njegovo zahtevo povrniti izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno povzročil. Utemeljenost ugovora pasivne legitimacije v predmetni zadevi ne jemlje pravice do povračila neutemeljeno povzročenih stroškov, sprenevedanjem pritožnika, da oseba, zoper katero je sam vložil izvršilni predlog, ni stranka postopka, ker ni dolžnik v konkretni zadevi, pa tako ni moč slediti.

Obravnavanje dolžnikove vloge z dne 14. 2. 2008 kot predloga za izdajo dopolnilnega sklepa je sicer procesno res napačno, vendar je s tem sodišče prve stopnje zgolj relativno bistveno kršilo določbe pravdnega postopka, kar pa ni vplivalo na pravilnost sodne odločbe. Pritožbena navedba, da je bil predlog za dopolnitev sklepa vložen prepozno, ni utemeljena. Dolžnica je namreč prejela sklep z dne 5. 2. 2008, s katerim je sodišče ustavilo izvršbo, dne 6. 2. 2008 (vročilnica, pripeta k list. št. ...), predlog pa je vložila v zakonskem roku 15 dni, in sicer dne 14. 2. 2008, kot izhaja iz dohodne štampiljke na list. št. ...

Pavšalna zatrjevanja upnice v pritožbi, da je sodišče dolžniku priznalo preveč stroškov, pritožbeno sodišče ne more preizkusiti.

Zaradi neutemeljenosti pritožbenih razlogov in dejstva, da se sodišču prve stopnje v zvezi z izpodbijanim sklepom niso pripetile kršitve, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (II. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom ZIZ), je upnikovo pritožbo zavrniti in potrditi sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Ker upnica s svojo pritožbo ni uspela, trpi sama svoje stroške pritožbenega postopka (I. odstavek 165. člena ZPP v zvezi s I. odstavkom 154. člena ZPP in 15. členom ZIZ).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 38, 38/6
Datum zadnje spremembe:
24.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQyNzA2