<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 687/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:CST.687.2017
Evidenčna številka:VSL00006074
Datum odločbe:06.12.2017
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat (preds.), Nada Mitrović (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - ponovna prisilna poravnava - učinkovanje prisilne poravnave - terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava - zavarovana terjatev

Jedro

Če je bila upniku za celotno terjatev v postopku prisilne poravnave priznana ločitvena pravica, pomeni, da nanjo pravnomočno potrjena prisilna poravnava sploh ni učinkovala.

Ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano drugo točko izreka sklepa o preizkusu terjatev je sodišče prve stopnje o priznanih, prerekanih in verjetno izkazanih terjatvah odločilo tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 13. 10. 2017, ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

2. Pritožnik S., d. o. o., ki je naveden kot upnik v končnem seznamu preizkušenih terjatev, se je zoper drugo točko izreka sklepa pritožil iz vseh pritožbenih razlogov po 338. členu ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP ter pritožbenemu sodišču predlagal, da sklep spremeni tako, da prizna tudi upnikovo prijavljeno ločitveno pravico, podrejeno pa, da sklep razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu sodišču v ponovno odločanje.

3. Upravitelj je na pritožbo odgovoril s predlogom sodišču, da jo zavrže.

4. Pritožba ni dovoljena.

5. Po stališču pritožbenega sodišča, ki bo pojasnjeno v nadaljevanju, se pravni položaj upnika v postopku ponovne prisilne poravnave ne more izboljšati, kar pomeni, da nima pravnega interesa za pritožbo. Če pa pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo, je pritožba nedovoljena (četrti odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

6. V skladu z določbo 221.z člena ZFPPIPP, na katerega se sklicuje tudi pritožnik, se za ponovno prisilno poravnavo uporabljajo pravila tega zakona o prisilni poravnavi, če ni v pododdelku 4.8.6 tega zakona drugače določeno (prvi odstavek); Ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava (drugi odstavek); V postopku ponovne prisilne poravnave se izvede ponovna prijava in preizkus terjatev po stanju ob začetku postopka ponovne prisilne poravnave. Terjatve, ki so bile prijavljene v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave veljajo za prijavljene v postopku ponovne prisilne poravnave (tretji odstavek).

7. V obravnavanem primeru je bila upnikova terjatev prijavljena v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave in jo je upravitelj štel v skladu z določbo tretjega odstavka 221.z člena ZFPPIPP za prijavljeno tudi v ponovnem postopku prisilne poravnave. V skladu z določbo prvega odstavka 221.z člena ZFPPIPP se je v ponovnem postopku prisilne poravnave tudi izvedel postopek preizkusa terjatev. Na spletnih straneh AJPES je bil 19. 5. 2017 objavljen osnovni seznam preizkušenih terjatev, s pravnim poukom upnikom, da v 15 dneh po objavi sklepa vložijo ugovore. Iz osnovnega seznama preizkušenih terjatev izhaja, da je upravitelj upnikovo terjatev priznal, ne pa ločitvene pravice. Upnik zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev ni vložil ugovora.

8. Upnik v pritožbi zoper sklep o preizkusu terjatev, ki je bil izdan na podlagi končnega seznama preizkušenih terjatev, zatrjuje, da gre v primeru priznane ločitvene pravice za že razsojeno stvar, ki je upravitelj zato ne bi smel več prerekati.

9. Če je bila upniku za celotno terjatev v postopku prisilne poravnave priznana ločitvena pravica, pomeni, da nanjo pravnomočno potrjena prisilna poravnava sploh ni učinkovala, saj po 1. točki prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP potrjena prisilna poravnava ne učinkuje za zavarovane terjatve. Ker ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava (drugi odstavek 221.z člena ZFPPIPP), je mogoče na podlagi trditve upnika zaključiti, da na njegovo terjatev ponovna prisilna poravnava ne učinkuje. V tem smislu pritožbeno sodišče razume pritožnika, da se njegova terjatev v postopku ponovljene prisilne poravnave zato sploh ne bi smela ponovno preizkušati. Glede na navedeno pa bi moral upnik vložiti ugovor zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev in v njem trditi, da upravitelj v ponovnem postopku prisilne poravnave ne bi smel več upoštevati in preizkušati upnikove terjatve. Takega ugovora pa ni podal, zato o njem sodišču prve stopnje tudi ni bilo treba odločati in je upnikova terjatev ostala priznana tudi v sklepu o preizkusu terjatev na podlagi končnega seznama preizkušenih terjatev.

10. Iz končnega seznama preizkušenih terjatev izhaja, da je bila upniku priznana navadna terjatev. S tem pa je upnik pridobil v postopku ponovne prisilne poravnave pravico do glasovanja. O ločitveni pravici pa se je upravitelj izjavil zato, da je obrazložil svoje stališče, da na upnikovo terjatev učinkuje ponovna prisilna poravnava, za razliko od prisilne poravnave, v kateri je upnik izkazoval zavarovanje terjatve na podlagi predhodne odredbe, izdane po določbah po določbah ZIZ. Upnik pa se s takim stališčem ne strinja, ker meni, da je v prejšnjem postopku prisilne poravnave pridobil pravico do poplačila svoje terjatve iz premoženja, na katerem je pridobil zastavno pravico. Med upnikom in dolžnikom obstaja torej spor o tem, ali ima upnik svojo terjatev zavarovano na dolžnikovem premoženju, ali pa je to zavarovanje v času od pravnomočno potrjene prisilne poravnave do začetka postopka ponovne prisilne poravnave prenehalo. Rešitve tega spornega vprašanja pa ne more upnik doseči s pritožbo zoper sklep o preizkusu terjatev v postopku ponovne prisilne poravnave. Vprašanje bi terjalo odločitev v postopku prisilne poravnave le, če bi postala sporna glasovalna pravica upnika in če bi upnikov glas lahko vplival na izid glasovanja o ponovni prisilni poravnavi. Če pa upnik meni in dokaže, da ima terjatev zavarovano, jo bo lahko kot tako v posebnem postopku tudi uveljavljal, ne glede na izid postopka ponovne prisilne poravnave.

11. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče zaradi pomanjkanja pravnega interesa upnika za pritožbo zoper sklep o preizkusu terjatev njegovo pritožbo zavrglo (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 213, 213/1, 213/1-1, 221z, 221z/1, 221z/2, 221z/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1Mjcx