<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep III Ip 2905/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:III.IP.2905.2017
Evidenčna številka:VSL00004981
Datum odločbe:30.10.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Damjan Orož
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilni postopek in postopek zavarovanja - poenostavljena prisilna poravnava - nadaljevanje izvršilnega postopka - učinek potrjene poenostavljene prisilne poravnave - utesnitev izvršbe v skladu s pogoji prisilne poravnave - posodobljen seznam terjatev - ločitvena pravica

Jedro

Če pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava na izterjevano terjatev nima nobenega učinka, ni pravno pomembno, ali je upnik v izvršilnem postopku že pridobil ločitveno pravico na kakšnem predmetu izvršbe.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se nadaljuje postopek izvršbe, ki je bil s sklepom z dne 25. 2. 2016 prekinjen od 18. 2. 2016.

2. Dolžnik je zoper ta sklep vložil pravočasno pritožbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Opozarja, da sodišče ni upoštevalo določila 1. točke prvega odstavka 216. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP. Ker dolžnik (pravilno: upnik) v predmetnem izvršilnem postopku še ni pridobil ločitvene pravice, bi moralo sodišče izvršbo utesniti v skladu s pogoji, določenimi v poenostavljeni prisilni poravnavi. Višjemu sodišču predlaga, naj izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v nov postopek. Stroškov pritožbe ne priglaša.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Višje sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v mejah pritožbenih razlogov, po uradni dolžnosti pa glede nekaterih absolutnih bistvenih kršitev določb postopka in glede pravilne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku - ZPP, oba v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ).

5. Sodišče prve stopnje je sprejelo izpodbijano odločitev s sklicevanjem na določbo 216. člena v zvezi z drugim in četrtim odstavkom 221b. člena ZFPPIPP ter z utemeljitvijo, da izterjevana terjatev v posodobljenem seznamu terjatev ni navedena, zaradi česar pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava nad dolžnikom na izterjevano terjatev ne učinkuje, predmetni izvršilni postopek pa se nadaljuje za izterjavo celotne terjatve v skladu z izvršilnim naslovom.

6. Izpodbijana odločitev je pravilna, prav tako njena obrazložitev.

7. Dolžnik v pritožbi ne oporeka ključni ugotovitvi izpodbijanega sklepa, da izterjevana terjatev v posodobljenem seznamu terjatev ni navedena. Poenostavljena prisilna poravnava namreč v skladu s četrtim odstavkom 221.b člena ZPFPPIPP učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP. Glede na navedeno pa sama vsebina poenostavljene prisilne poravnave (način poplačila upnikov) za predmetni izvršilni postopek ni pravno pomembna, temveč je za nadaljevanje predmetnega postopka pomembno le dejstvo, da je sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave postal pravnomočen in da zato ne obstaja več ovira za nadaljevanje predmetnega postopka, ki je bil z začetkom postopka poenostavljene prisilne poravnave prekinjen.

8. V kakšnem obsegu pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava vpliva na izvršilni postopek, je pravno pomembno le tedaj, ko potrjena poenostavljena prisilna poravnava učinkuje na izterjevano terjatev. Če pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava na izterjevano terjatev nima nobenega učinka, pa določbe 1. točke prvega odstavka 216. člena ZFPPIPP, na katero se sklicuje pritožnik, ni mogoče uporabiti. Zato v konkretnem primeru ni pravno pomembno, ali je upnik v tem postopku že pridobil ločitveno pravico na kakšnem predmetu izvršbe.

9. Ker pritožbeni razlog ni utemeljen, višje sodišče pa tudi ni ugotovilo nobenih kršitev, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti, je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 216, 216/1, 216/1-1, 221b, 221b/2, 221b/4, 221d, 221d/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.01.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0MDEy