<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Izvršilni oddelek

VSK sklep II Ip 69/2015
ECLI:SI:VSKP:2015:II.IP.69.2015

Evidenčna številka:VSK0006214
Datum odločbe:26.03.2015
Senat, sodnik posameznik:Nada Škrjanec Milotič
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:poenostavljena prisilna poravnava - učinki za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu

Jedro

Ker upnik pravilno navaja, da njegove terjatve ni navedene v posodobljenem seznamu terjatev, morebitna potrjena poenostavljena prisilna poravnava ne bo učinkovala za upnikovo terjatev, ki jo izterjuje v predmetnem izvršilnem postopku. Zato pritožbeno sodišče soglaša s pritožnikom, da ni razloga za prekinitev izvršbe.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje prekinilo izvršbo z dnem 10.9.2014.

Zoper sklep se pritožuje upnik. Navaja, da v skladu s četrtim odstavkom 221. b člena ZFPPIPP poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221. d člena tega zakona. Ker upnik ni bil naveden na posodobljenem seznamu, ki je bil objavljen na AJPES dne 14.10.2014, za njegove terjatve potrjena prisilna poravnava ne učinkuje. Zato niso podane predpostavke za prekinitev izvršbe.

Dolžnik je odgovoril na pritožbo in predlagal potrditev sklepa.

Pritožba je utemeljena.

Skladno s četrtim odstavkom 221.b člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena tega zakona.

Ker upnik pravilno navaja, da njegove terjatve ni navedene v posodobljenem seznamu terjatev (kar dolžnik v odgovoru na pritožbo tudi potrdi), morebitna potrjena poenostavljena prisilna poravnava ne bo učinkovala za upnikovo terjatev, ki jo izterjuje v predmetnem izvršilnem postopku. Zato pritožbeno sodišče soglaša s pritožnikom, da ni razloga za prekinitev izvršbe, saj se skladno s prvo alinejo drugega odstavka 221.b člena ZFPPIPP prvi odstavek 132. člena ZFPPIPP (ki ureja prekinitev postopka izvršbe ali zavarovanja) uporablja le smiselno (1).

Upoštevaje navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 3. točke 365. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ pritožbi upnika ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo.

---------------------------------------

op. št. 1: smiselna uporaba posamezne zakonske določbe ne pomeni njene dobesedne uporabe, temveč je treba določbo uporabiti v skladu z njenim namenom (oz. smislom) glede na naravo primera, za katerega jo uporabljamo.


Zveza:

ZFPPIPP člen 132, 132/1, 221b, 221b/2, 221b/4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.08.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgxMjk0