<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 930/2001
ECLI:SI:VSLJ:2001:II.CPG.930.2001

Evidenčna številka:VSL03721
Datum odločbe:10.11.2001
Področje:STEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugovor po izteku roka - prisilna poravnava

Jedro

Glede na potrjeno prisilno poravnavo, bi moralo sodišče prve stopnje pri odločanju o dovolitvi izvršbe po uradni dolžnosti paziti na določbo 3. odst. 64. čl. ZPPSL, po kateri je dopustno izvršiti izvršilni naslov, če upnik terjatve v postopku prisilne poravnave ni prijavil, le ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.

 

Izrek

Ugovoru se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je štelo ugovor po izteku roka proti sklepu o izvršbi z dne 09.11.2000 (na podlagi izvršilnega naslova) za neutemeljen; zato ga je poslalo sodišču druge stopnje, da o njem odloči kot o pritožbi. V ugovoru po izteku roka je dolžnik navedel, da je bila nad njim dne 18.12.1998 potrjena prisilna poravnava. Ker upnikova terjatev v navedenem sklepu ni bila ugotovljena, mu naj bi zato pripadalo le 20 % poplačilo. Stroškov ni priglasil. Ugovor je utemeljen. Po 1. odst. 56. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) lahko dolžnik po izteku osmih dni (prim. 9. čl. ZIZ) vloži ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev, če je to dejstvo nastopilo po nastanku izvršilnega naslova oziroma v času, ko ga ni bilo več mogoče navesti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov. Dolžnik je ugovarjal, da je bila nad njegovim pravnim prednikom, L... d.o.o., Š..., K... 55, s sklepom z dne 18.12.1998 potrjena prisilna poravnava, ki se je vodila pod opr. št. St 10/98 (prim. redno št. 9 in prilogo B1). Ker je navedeno dejstvo, ki se nanaša na terjatev, nastopilo po nastanku izvršilnega naslova, torej v času, ko ga ni bilo več mogoče navesti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov (prim. sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 1181/97 z dne 03.11.1998 - priloga A1), je ugovor po izteku roka utemeljen. Sodišče prve stopnje bi tako moralo pri odločanju o dovolitvi izvršbe, glede na potrjeno prisilno poravnavo, po uradni dolžnosti paziti na določbo 3. odst. 64. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: ZPPSL), po kateri je dopustno izvršiti izvršilni naslov, če upnik terjatve v postopku prisilne poravnave ni prijavil, le ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave. Iz sklepa o potrditvi prisilne poravnave z dne 18.12.1998 (priloga B1) je namreč razvidno, da upnikova terjatev iz izvršilnega naslova v navedenem sklepu ni bila ugotovljena. Ker torej sodišče prve stopnje ni uporabilo specialne določbe materialnega prava, ki bi jo moralo uporabiti, je bilo treba izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek (3. tč. 365. čl. Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. čl. ZIZ), da ponovno odloči o upnikovem predlogu za izvršbo (v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave). Odločitev o stroški odgovora na ugovor se po 3. odst. 165. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ pridrži za končno odločbo.

 


Zveza:

ZPPSL člen 64, 64/3, 64, 64/3. ZIZ člen 56, 56/1, 56, 56/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NjYyOQ==