<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 857/2000

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.857.2000
Evidenčna številka:VSL02721
Datum odločbe:07.09.2000
Področje:STEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:zavarovanje terjatve - začasna odredba - prisilna poravnava

Jedro

Ob vložitvi predloga za izdajo začasne odredbe nad dolžnikom ni več tekel postopek prisilne poravnave, zato določilo prvega odst. 36. čl. ZPPSL ni moglo biti podlaga za zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, s katero je upnik predlagal, naj se v zavarovanje njegove nedenarne terjatve na ustanovitev zastavne pravice na premičninah in sklenitev sporazuma v skladu z 250. členom ZIZ dolžniku prepove odtujitev in obremenitev določenih premičnih stvari. Predlog je sodišče zavrnilo na podlagi prvega odst. 36. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93-52/99, v nadaljevanju ZPPSL). Proti sklepu se upnik pravočasno pritožuje in trdi, da sodišče prve stopnje določbe 36. čl. ZPPSL v tem primeru ne bi smelo uporabiti, ker zoper dolžnika postopek prisilne poravnave ne teče več, saj je bila prisilna poravnava potrjena pred vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe s sklepom z dne 31.5.2000. Sklep je postal pravnomočen z dne 22.6.2000 in je bil objavljen v Uradnem listu dne 7.7.2000. Sklenjena prisilna poravnava pa na upnikovo terjatev tudi nima nobenega vpliva. Pritožba je utemeljena. Sodišče druge stopnje ugotavlja, da upnik utemeljeno zatrjuje, da je postopek prisilne poravnave nad dolžnikom v času, ko je vložil predlog za izdajo začasne odredbe, to je dne 30.6.2000, bil že končan. Prisilna poravnava je bila potrjena s sklepom z dne 31.5.2000, ki je postal pravnomočen dne 16.6.2000. Glede na takšno dejansko situacijo ni bilo podlage za zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe iz razloga, da je nad dolžnikom v teku postopek prisilne poravnave, kar je bil edini razlog sodišča prve stopnje, s katerim je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo. Sodišče druge stopnje je zato pritožbi ugodilo, izpodbijano sklep razveljavilo in na podlagi 3. tč. 365. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek, v katerem bo moralo odločiti o utemeljenosti predloga

 


Zveza:

ZPPSL člen 36, 36/1, 36, 36/1. ZIZ člen 272, 272.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDMzNg==