<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cpg 388/2000

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:II.CPG.388.2000
Evidenčna številka:VSL02277
Datum odločbe:16.06.2000
Področje:STEČAJNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:prisilna poravnava - sodna taksa - izterjava neplačane takse

Jedro

Tudi terjatev države iz naslova taksne obveznosti je terjatev, na katero učinkuje prisilna poravnava. Ker je dolžnikova taksna obveznost nastala z vložitvijo ugovora pred začetkom postopka prisilne poravnave, jo je možno izterjati samo v skladu z določbami potrjene prisilne poravnave.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugotovilo, da dolžnik kot taksni zavezanec ni plačal sodne takse za ugovor v višini 600,00 SIT ter za taksni opomin v višini 900,00 SIT, zato je dolžan plačati še kazensko takso v višini 750,00 SIT, ter naročilo Agenciji za plačilni promet, naj z računa taksnega zavezanca prenese znesek 2.250,00 SIT na račun sodnih taks.

Taksni zavezanec se je zoper sklep pravočasno pritožil in navedel, da je taksna obveznost nastala pred začetkom prisilne poravnave nad dolžnikom, zato je dolžan plačati takso v skladu s pogoji potrjene prisilne poravnave.

Pritožba je utemeljena.

Iz podatkov v spisu je razvidno, da je bil dne 12.2.1997 nad dolžnikom - taksnim zavezancem začet postopek prisilne poravnave, ki se je vodil pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opravilno številko St 1/97 in se je končal dne 27.5.1997 s potrditvijo prisilne poravnave (objava v Uradnem listu RS št. 41/97). Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) v 3. odst. 59. čl. določa, da potrjena prisilna poravnava učinkuje proti vsem upnikom, katerih terjatve so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave (prim.

1. odst. 43. čl. ZPPSL), ne glede na to, ali so do tega dne že dospele ali ne ter ne glede na to, ali so terjatve nastale na podlagi pravnega posla ali zakona. Terjatve, na katere prisilna poravnava nima učinka, so taksativno določene v 60. čl. ZPPSL. Tudi terjatev države iz naslova taksne obveznosti je terjatev, na katero učinkuje prisilna poravnava. Ker je dolžnikova taksna obveznost nastala z vložitvijo ugovora (1. odst. 4. čl. Zakona o sodnih taksah - ZST v zvezi s 1. točko 2. odst. 4. čl. ZST) dne 19.12.1996, torej pred začetkom postopka prisilne poravnave, jo je možno izterjati samo v skladu z določbami potrjene prisilne poravnave, na kar utemeljeno opozarja pritožnik. Ker iz izpodbijanega sklepa ne izhaja, da bi sodišče prve stopnje pri izdaji izpodbijanega sklepa upoštevalo potrjeno prisilno poravnavo, je sodišče druge stopnje pritožbi taksnega zavezanca ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje. V ponovljenem postopku naj sodišče prve stopnje upošteva pogoje potrjene prisilne poravnave nad dolžnikom in v skladu z njimi izterja neplačano sodno takso.

 


Zveza:

ZST člen 4, 4/1, 4/2, 4/2-1, 4, 4/1, 4/2, 4/2-1. ZPPSL člen 43, 43/1, 59, 59/3, 60, 43, 43/1, 59, 59/3, 60.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MjcyNw==