<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM sklep Cpg 763/97
ECLI:SI:VSMB:1998:CPG.763.97

Evidenčna številka:VSM00561
Datum odločbe:06.02.1998
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:potrjena prisilna poravnava - dajatvena tožba

Jedro

Potrjena prisilna poravnava ima pravne učinke proti vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, zato lahko upnik, ki je prepozno prijavil terjatev, vloži dajatveno tožbo, po kateri bo pravdno sodišče ugotovilo obstoj sporne terjatve ter naložilo dolžniku plačilo v skladu iz potrjene prisilne poravnave - 3.odst.64. člena ZPPSL.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika z obrazložitvijo, da je bila terjatev prijavljena prepozno.

Upnik se je pravočasno pritožil, zoper sklep sodišča prve stopnje, iz razlogov bistvene kršitve postopka in zmotne uporabe materialnega prava z navedbo, da upnik v postopku prisilne poravnave ne izgubi terjatve, če jo prijavi prepozno, ampak izgubi le pravico sodelovati pri glasovanju v postopku prisilne poravnave. Zato je odločitev sodišča prve stopnje, o zavrženju prijave terjatve, nepravilna.

Pritožba ni utemeljena.

Najpomembnejši pravni učinek potrjene prisilne poravnave je znižanje in/ali odložitev izpolnitve dolžnikovih obveznosti (63. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS 67/93, 8/96-odločba US, 39/97) - v nadalj. ZPPSL). Ker ta pravni učinek prisilne poravnave nastane z izdajo sklepa o potrditvi prisilne poravnave, mora sklep obsegati vse podatke, ki so potrebni, da je na podlagi le-teh pravni učinek mogoče določno ugotoviti. Zato je obvezna sestavina sklepa tudi seznam upnikov, katerih terjatve so bile ugotovljene. Za ugotovljeno velja tista terjatev, ki je bila pravočasno prijavljena (prvi odstavek 43. člena ZPPSL) in zoper njo ni bil vložen ugovor (tretji odstavek 44. člena ZPPSL). Za ugotovljene terjatve ima sklep o prisilni poravnavi, ki ima v izreku določen (zmanjšani) znesek in plačilni rok teh terjatev, skladno s sklenjenimi pogoji, moč pravnomočno razsojene stvari in moč izvršilnega naslova. Če dolžnik ob dospelosti ne izpolni tako določene obveznosti, lahko upnik neposredno na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave predlaga izvršbo zoper dolžnika (61. člen ZPPSL; glej tudi Dougan, Plavšak, Ude: Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem, GV, Lj.1994, str.

101 in 105).

Pravočasna prijava terjatve v postopku prisilne poravnave je eden od pogojev, da se bo takšna terjatev štela za ugotovljeno (ob izpolnjenih drugih pogojih) in bo sestavni del sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Prepozne prijave zato poravnalni senat zavrže, saj za prijavo prepozne terjatve upnik ne more neposredno pridobiti izvršilnega naslova, zato nima pravnega interesa.

Ker pa ima potrjena prisilna poravnava pravne učinke proti vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, lahko upnik, ki je prepozno prijavil terjatev, vloži dajatveno tožbo, po kateri bo pravdno sodišče ugotovilo obstoj sporne terjatve ter naložilo dolžniku plačilo v skladu iz potrjene prisilne porevnave - 3.odst.64. člena ZPPSL.

Pritožnik pritožbenih stroškov ni zaznamoval.

 


Zveza:

ZPPSL člen 43, 43/1, 44, 44/3, 63, 63, 64, 64/3, 43, 43/1, 44, 44/3, 63, 63, 64, 64/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NzMwOA==