<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep III Cpg 1096/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:III.CPG.1096.2005

Evidenčna številka:VSL48564
Datum odločbe:27.07.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:zastavna pravica - prisilna poravnava - ločitveni upnik

Jedro

Ker je bil sklep o izvršbi dolžnikovima dolžnikoma vročen že

5.5.2004, postopek prisilne poravnave nad dolžnikom pa se je začel

šele 8.10.2004, potrjena prisilna poravnava za upnike ne more imeti

pravnega učinka niti se nanje ne morajo nanašati učinki začetka

postopka prisilne poravnave iz 3. odstavka 36. člena ZPPSL.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom prekinilo izvršbo,

dovoljeno s sklepom z dne 3.5.2004, opr. št. I 2004/00196.

Proti sklepu so se iz vseh pritožbenih razlogov pritožili upniki, ki

predlagajo, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani

sklep razveljavi. Navajajo, da je sodišče prve stopnje kršilo

materialno pravo, in sicer 2. odstavek 60. člena Zakona o prisilni

poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/93 - 58/03,

ZPPSL), ki med drugim določa, da potrjena prisilna poravnava nima

pravnega učinka za terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z

ločitveno pravico, razen za tiste terjatve, za katere so pravico

določenega poplačila pridobili v izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred

izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave. Ločitveni upniki

so upniki, ki so dobili pravico do posebnega poplačila iz določenega

dolžnikovega premoženja. V predmetni zadevi je bil 3.5.2004 izdan

sklep o izvršbi, ki je bil pravnomočen 14.5.2004. Upniki so že z

izdajo sklepa o izvršbi dobili pravico do poplačila svoje terjatve.

Sklep o začetku postopka prisilne poravnave je bil izdan šele

8.10.2004.

Pritožba je utemeljena.

Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni mogoče

dovoliti izvršbe v poplačilo, niti izvršbe v zavarovanje. Izvršbe, ki

že tečejo, se prekinejo (1. in 2. odstavek 36. člena ZPPSL). Potrjena

prisilna poravnava nima pravnega učinka med drugim za terjatve

ločitvenih upnikov, ki so kritje za ločitveno pravico, razen za tiste

terjatve, za katere so pravico do ločenega poplačila pridobili z

izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred izdajo sklepa o začetku postopka

prisilne poravnave (2. odstavek 60. člena ZPPSL).

V obravnavani izvršilni zadevi so odločilna naslednja dejstva:

- sodišče prve stopnje je 3.5.2004 izdalo sklep o izvršbi opr. št.

0001 I 2004/00196-2, ki je postal pravnomočen

14.5.2004;

- sklep je bil 5.5.2004 vročen dolžnikovima dolžnikoma

G. d.d. in P. d.d.;

- 8.10.2004 je Okrožno sodišče v Kranju prejelo sklep o

začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom.

S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri

organizaciji za plačilni promet, je sodišče organizaciji za plačilni

promet naložilo, naj blokira dolžnikov sredstva v višini obveznosti

iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača

upniku. Sklep iz 1. odstavka 138. člena Zakona o izvršbi in

zavarovanju (ZIZ) ima učinek rubeža in prenosa v izterjavo, opravljen

pa je z dnem, ko je vročen dolžnikovemu dolžniku (2. odstavek 107. v

zvezi s 136. členom ZIZ). V trenutku, ko je sodišče opravilo rubež

dolžnikove terjatve, so upniki na njej pridobili zastavno pravico (3.

odstavek 107. v zvezi s 136. členom ZIZ). To pomeni, da imajo položaj

ločitvenih upnikov, ki imajo pravico do posebnega poplačila iz

določenega dolžnikovega premoženja. Ker je bil sklep o izvršbi

dolžnikovima dolžnikoma vročen že 5.5.2004, postopek prisilne

poravnave nad dolžnikom pa se je začel šele 8.10.2004, potrjena

prisilna poravnava za upnike ne more imeti pravnega učinka niti se

nanje ne morajo nanašati učinki začetka postopka prisilne poravnave

iz 3. odstavka 36. člena ZPPSL.

Ker je sodišče prve stopnje spregledalo, da imajo upniki položaj

ločitvenih upnikov, ki so pridobili pravico do ločenega poplačila za

izvršbo prej kot v zadnjih dveh mesecih pred začetkom postopka

prisilne poravnave, je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in

izpodbijani sklep razveljavilo (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem

postopku v zvezi s 15. členom ZIZ).

 


Zveza:

ZPPSL člen 36, 36/1, 36/2, 36/3, 60, 60/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 60, 60/2. ZIZ člen 107, 107/3, 136, 138, 138/1, 107, 107/3, 136, 138, 138/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.06.2016

Opombe:

P2RvYy0zNzcxMA==