<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep I Cpg 244/2005
ECLI:SI:VSKP:2005:I.CPG.244.2005

Evidenčna številka:VSK01886
Datum odločbe:27.10.2005
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - umik prijavljene terjatve - umik tožbe

Jedro

Ko tožnik umakne tožbo (1. odst. 188. čl. ZPP), izda sodišče

sklep o ustavitvi postopka (3. odst. 188. čl. ZPP). Takšen

sklep je le deklaratorne narave, izjava tožnika o umiku

tožbe pa ima konstitutivne učinke, kar pomeni, da tožnik

navedene izjave ne more preklicati.

 

Izrek

1.)

Pritožba upnika se zavrne in se p o t r d i izpodbijani

sklep sodišča prve stopnje z dne 10.8.2005.

2.)

Pritožba upnika se zavrne in se p o t r d i izpodbijani

sklep sodišča prve stopnje z dne 4.10.2005.

 

Obrazložitev

K 1.) tč. izreka:

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo

predlog upnika za oprostitev plačila sodne takse za prijavo

terjatve v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom; v

obrazložitvi je navedlo, da upnik ni v dodeljenem roku

predložil vseh zahtevanih dokazil, s katerimi bi izkazal, da

izpolnjuje pogoje za taksno oprostitev.

Proti navedenemu sklepu je upnik vložil pritožbo, v kateri

obvešča sodišče, da je v izredno težkem položaju, ker je

zbolel za rakom in bil zaradi bolezni invalidsko upokojen.

Poleg bolezni je kot družina v letu 2000 doživel finančni

bankrot v kraju bivanja v I.B.. Žena je prijavila stečaj

podjetnika J.K. s.p. Stečajni postopek je potekal pri

naslovnem sodišču, v stečaju so kot družina izgubili osebno

premoženje in obubožali. Izhod iz finančne stiske je poiskal

v odprtju s.p. v L. Žal je pred izbruhom bolezni delal za

podjetje M.d.o.o., ki pa je zapadlo v postopek prisilne

poravnave in mu ni poravnalo obveznosti, ki so za njegovo

družino predstavljale eksistenčni prihodek, izgubil je

upanje, da bo dobil kaj iz tega naslova. Danes živijo na

račun podpore dobrotnikov, ki jim pomagajo kriti življenjske

stroške in stroške zdravljenja. V prilogi pošilja kopijo

dohodninskih odločb za: K.B., J.in S.. Navaja, da je sin

šoloobvezen in prilaga potrdilo o šolanju. Niti osebno in

niti kot družina niso sposobni plačati sodne takse.

Pritožba ni utemeljena.

Četudi bi se poklonilo vero upniku v delu, v katerem v

pritožbi zatrjuje, da je v težkem socialnem položaju, tako

zaradi zdravstvenih, pa tudi finančnih težav, katere pestijo

njega in njegovo družino, ostaja dejstvo, da ga je sodišče

prve stopnje zato, da bi sploh lahko vsebinsko odločalo o

njegovi predlagani taksni oprostitvi, z dopisom z dne

20.5.2005 (ki mu je bil vročen 25.5.2005), jasno in

konkretno pozvalo k predložitvi tam navedenih dokazil oz.

listin, pri čemer ga je izrecno opozorilo, da bo njegov

predlog za oprostitev plačila sodne takse zavrnilo, v

kolikor ne bo v dodeljenem roku predložil vseh zahtevanih

dokazil. Kot je navedlo že sodišče prve stopnje, je v

dodeljenem roku upnik predložil le odločbo z dne 25.4.2005 o

invalidski upokojitvi in dokazilo o prenehanju poslovanja

samostojnega podjetnika z dne 31.5.2005; glede na to je

sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo izpodbijani sklep,

saj sta tako 2. odst. 169. čl. Zakona o pravdnem postopku

(ZPP), kot tudi 3. odst. 13. čl. Zakona o sodnih taksah

(ZST), v tem pogledu jasna in mora predlagatelj oprostitve

plačila stroškov postopka oz. plačila taks, predložiti

potrebna dokazila, če naj bo njegovemu predlogu ugodeno.

Upoštevaje navedeno je pritožbeno sodišče pritožbo upnika

zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep

sodišča prve stopnje (2. tč. 365. čl. ZPP).

K 2. tč. izreka:

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zaradi umika

prijavljene terjatve, ustavilo postopek v zvezi s to

terjatvijo št. 15 upnika B.K. s.p.; v obrazložitvi je

navedlo, da je upnik v vlogi z dne 29.4.2005 sodišču

sporočil, da umika prijavljeno terjatev, ker upraviteljica

prisilne poravnave prijavljene terjatve ni priznala.

Proti navedenemu sklepu je upnik vložil pritožbo, v kateri

sodišču sporoča, da umik prijavljene terjatve v znesku

24.643.850,96 SIT s pisno vlogo dne 29.4.2005, razveljavlja.

Sedanje zdravstveno stanje mu omogoča dokazovati, da

upraviteljica prisilne poravnave nima razlogov za

nepriznanje terjatve. Terjatev lahko dokaže, v kolikor

sodišče to želi in potrebuje.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi gre za postopek prisilne poravnave nad

dolžnikom in je upnik - pritožnik - najprej prijavil

terjatev do dolžnika, zatem pa je prijavo umaknil. Zakon o

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL, Ur.l.RS

št. 67/93 s sprem.), po katerem teče postopek prisilne

poravnave, ne vsebuje nobenih procesnih določb v zvezi z

opisano situacijo. Vendar pa prihaja skozi določilo 15. in

71. čl. ZPPSL v poštev smiselna uporaba določb Zakona o

pravdnem postopku (ZPP) in torej primerjava s situacijo, ko

tožnik umakne tožbo (1. odst. 188. čl. ZPP), v takšnem

primeru izda sodišče sklep o ustavitvi postopka (3. odst.

188. čl. ZPP). Takšen sklep je le deklaratorne narave,

izjava tožnika o umiku tožbe pa ima konstitutivne učinke,

kar pomeni, da tožnik navedene izjave ne more preklicati. To

pomeni, da v obravnavanem primeru tudi upnik, ki je izjavil,

da umika prijavo terjatve, te izjave ne more pravno

učinkovito preklicati, kot je to (šele v pritožbi) storil

upnik. Glede ostalih pritožbenih trditev pa pritožbeno

sodišče pripominja, da ne-priznanje prijavljene terjatve s

strani upraviteljice prisilne poravnave lahko pomeni

kvečjemu to, da upnik nima glasovalne pravice pri predlagani

prisilni poravnavi (3. odst. 54. čl. ZPPSL). Upoštevaje

navedeno je pritožbeno sodišče pritožbo upnika zavrnilo kot

neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve

stopnje.

 


Zveza:

ZPP člen 188, 188/1, 188/3, 188, 188/1, 188/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNzM0Ng==