<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 1330/2000

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.1330.2000
Evidenčna številka:VSL02791
Datum odločbe:14.12.2000
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:zavarovanje terjatve - začasna odredba - denarna terjatev

Jedro

S trditvami o slabem finančnem stanju dolžnika in o njegovi plačilni nesposobnosti ni izkazana nevarnost v smislu 2. odst. 270. člena ZIZ.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi sodišče toženi stranki S. d.o.o., prepovedalo odtujiti ali obremeniti nepremičnino, parc. št. xxx/2 in yyy/1, vpisani pri vl.št. ccc k.o. P. Proti temu sklepu je tožeča stranka vložila dne 5.4.2000 pritožbo, ki jo je sodišče prve stopnje predložilo dne 4.12.2000 višjemu sodišču v obravnavanje. V pritožbi tožeča stranka uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava. Predlaga, da sodišče druge stopnje izpodbijani sklep spremeni tako, da izda začasno odredbo oziroma ga razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Pritožba ni utemeljena. Sodišče druge stopnje je ugotovilo, da ni utemeljen nobeden izmed uveljavljenih pritožbenih razlogov. Sodišče prve stopnje je upoštevalo vse razloge, ki jih je tožeča stranka navedla za utemeljenost predlagane začasne odredbe in pravilno zaključilo, da ni izkazala drugega pogoja za izdajo začasne odredbe, to je nevarnosti, da bi bila zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatev onemogočena ali precej otežena. Sodišče druge stopnje se z vsemi razlogi sodišča prve stopnje strinja. Tožeča stranka v pritožbi v bistvu ponavlja že prej zatrjevana dejstva, zato s temi pritožbenimi trditvami ne more uspeti. V pritožbi na novo zatrjevano dejstvo, da je bil na toženo stranko predlagan začetek postopka prisilne poravnave, na odločitev o predlagani začasni odredbi nima vpliva. Dejstvo, ki je razvidno iz sodnega registra, da je bil dne 26.4.2000 začet postopek prisilne poravnave nad toženo stranko, bi bilo le še dodaten razlog za zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe (glej 1. odst. 36. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur.l. RS 67/93-52/99). Sodišče druge stopnje je zato pritožbo tožeče stranke zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. tč. 365. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ).

 


Zveza:

ZIZ člen 270, 270/2, 270, 270/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NTA5Nw==