<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep III Cpg 25/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CPG.25.2000

Evidenčna številka:VSL02625
Datum odločbe:23.03.2000
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - prijava terjatve

Jedro

Prepozno prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave predsednik poravnalnega senata zavrže.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

 

Obrazložitev

Predsednica poravnalnega senata sodišča prve stopnje je zavrgla prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave, ker jo je upnik vložil po izteku roka za prijavo terjatev. Zoper sklep se je upnik pravočasno pritožil. Navedel je, da je zaradi zamude pri vložitvi prijave terjatve le izgubil glasovalno pravico, zato prijava ne bi smela biti zavržena. Pritožba ni utemeljena. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje odločilo pravilno, ko je prijavo terjatve, vloženo po izteku roka za prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave, zavrglo. Podlaga za tako odločitev je v določbi 8. odst. 137. člena ZPPSL, po kateri predsednik stečajnega senata prepozne prijave terjatev v stečajnem postopku zavrže. Ta določba se po 71. členu ZPPSL uporablja tudi v postopku prisilne poravnave, ker zanjo zakon o tem vprašanju nima drugačne določbe. Drugačne določbe ne more predstavljati niti določba 6. odst. 54. člena ZPPSL, po kateri upnik, ki ni prijavil terjatve v roku za prijavo terjatev, izgubi glasovalno pravico. Ta določba je uvrščena v poglavje zakona o naroku za prisilno poravnavo, in bi bila, če bi jo razlagali tako kot pritožnik, v nasprotju z določbami, ki urejajo postopek prijave in preizkusa terjatev. Na tako razlago napotujejo predvsem določbe o nadaljnjem roku za ugovor zoper prijavo terjatve, saj ta 30-dnevni rok začne teči z iztekom roka za prijavo terjatev (5. točka 29. člena in 1. odst. 44. člena ZPPSL); edina izjema je določena v 4. in 6. odst. 43. člena ZPPSL za določene terjatve, nastale po začetku postopka prisilne poravnave. Pritožbeno sodišče je zato po določbi 2. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZPPSL neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopni sklep. Prav pa ima upnik, da zaradi prepozne prijave terjatve le-te ni izgubil. Pod pogoji potrjene prisilne poravnave jo bo lahko uveljavil samostojno v pravdnem oziroma izvršilnem postopku.

 


Zveza:

ZPPSL člen 29, 29-5, 43, 43/1, 43/5, 43/6, 44, 44/1, 54, 54/6, 71, 137, 137/8, 29, 29-5, 43, 43/1, 43/5, 43/6, 44, 44/1, 54, 54/6, 71, 137, 137/8.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MzI5MQ==