<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba I Cpg 20/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.20.99

Evidenčna številka:VSL01918
Datum odločbe:28.03.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:predpostavke - obstoj stranke

Jedro

Če sodišče v pritožbenem postopku ugotovi, da (tožena) stranka ne obstaja, (pritožbi ugodi,) razveljavi sodbo (in izdani sklep o izvršbi) ter tožbo zavrže.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, sodba sodišča prve stopnje in sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Novem mestu z dne ..., opr. št. ... (1. in 3. tč.

njegovega izreka), se razveljavita ter se tožba zavrže.

Tožeča stranka sama trpi svoje pravdne stroške.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo vzdržalo v veljavi 1. in 3. tč. izreka sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. ... z dne .... Pri tem je toženi stranki naložilo povrnitev 81.932,00 SIT nadaljnjih pravdnih stroškov tožeče stranke.

Tožena stranka je pravočasno vložila pritožbo iz pritožbenega razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 7. tč. 2. odst. 354. člena ZPP/77 ter predlagala, da sodišče druge stopnje izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki pa nanjo ni odgovorila.

Sodišče druge stopnje je nadaljevalo postopek po določbah ZPP/77 (1. odst. 498. člena ZPP/99).

Pritožba je utemeljena.

Iz podatkov sodnega registra izhaja, da je bila tožena stranka zaradi zaključka stečajnega postopka (ki je tekel pred sodiščem prve stopnje, pod opr. št. St. ..) izbrisana iz sodnega registra, da je torej skladno z 2. odst. 171. člena ZPPSL prenehala obstajati. Sklep o zaključku stečajnega postopka je bil (v sodni register) vpisan dne 6.4.1999, vpis izbrisa pa dne 13.5.1999. Po določbi 82. člena ZPP/77 mora sodišče ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka; ves čas pomeni tudi v pritožbenem postopku. Če sodišče ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne more biti pravdna stranka, in da ta pomanjkljivost onemogoča pravdo (5. odst. 83. člena ZPP/77), kar je primer tudi v tem postopku (saj pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti več tožena stranka), tožbo zavrže.

Sodišče druge stopnje je tako iz razloga pomanjkanja procesne predpostavke obstoja (tožene) stranke (smiselno) na podlagi 1. odst. 369. člena ZPP/77 razveljavilo izpodbijano sodbo in izdani sklep o izvršbi (1. in 3. tč. njegovega izreka) ter tožbo zavrglo.

Tožeča stranka v pravdi ni uspela (1. odst. 154. člena ZPP/77), zato sama trpi svoje pravdne stroške (2. odst. 166. člena ZPP/77).

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 82, 83, 83/5, 369, 369/1, 82, 83, 83/5, 369, 369/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTgwOQ==