<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep III Cpg 124/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:III.CPG.124.2005

Evidenčna številka:VSL05561
Datum odločbe:04.08.2005
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:predpostavke

Jedro

ZPPSL ne predvideva stečaja nad fizično osebo, ki ni samostojni

podjetnik. Zato je dejstvo, da je fizična oseba samostojni podjetnik,

procesna predpostavka za odločanje o predlogu za začetek stečaja nad

njim.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne

sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je začelo stečajni postopek nad dolžnico in

hkrati stečajni postopek zaključilo.

Zoper sklep se je upnik pravočasno pritožil. Navedel je, da

ima do dolžnice terjatve, zaradi česar stečajnega postpka ne bi smeli

zaključiti.

Pritožba je utemeljena.

Dolžnik nad katerim se opravi stečajni postopek je tudi samostojni

podjetnik (1. odst. 4. člena ZPPSL v zvezi z 2. odst. 2. člena

ZPPSL). Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno

opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost (7. odst.

1. člena ZGD). Pri tem je 1. odst. 75. člena ZGD-F predpisal, da

lahko podjetnik začne opravljati dejavnost, ko Davčni upravi

Republike Slovenije priglasi začetek opravljanja dejavnosti. Dejstvo,

da je fizična oseba samostojni podjetnik le-ta torej izkazuje z

vpisom v vpisnik podjetnikov. Obstoj tega dejstva pa je odločilnega

pomena za začetek stečajnega postopka nad fizično osebo, saj ZPPSL ne

predvideva stečaja nad fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik.

Zato je dejstvo, da je fizična oseba samostojni podjetnik procesna

predpostavka za odločanje o predlogu za začetek stečaja nad

dolžnikom. O obstoju tega dejstva pa izpodbijani sklep nima nobenih

razlogov, zaradi česar ga ni mogoče preizkusiti. S tem pa je v

postopku na prvi stopnji bila storjena bistvena kršitev določb

postopka iz 14. točke 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom

ZPPSL. Sodišče prve stopnje namreč ni imelo podlage, da je sledilo

zgolj enostranski trditvi dolžnice, da je samostojna podjetnica. V

predlogu dolžnica namreč ni navedla nobenih relevantnih podatkov

(številka in datum vpisa, dejavnost itd.) iz katerih bi bilo mogoče

sklepati, da je vpisana v vpisnik podjetnikov. Da je dolžnica

samostojna podjetnica, zaenkrat tudi ni mogoče sklepati iz listin, ki

jih je priložila predlogu. Listine, ki jih je sestavila davčna uprava

(seznam izvršilnih naslovov na dan 29.11.2004 in sklep o davčni

izvršbi oboje z dne 29.11.2004) tega podatka ne vsebujejo. Prav

nasprotno pa izhaja iz predlogu priloženega pravnomočnega sklepa

Okrožnega sodišča v Novem mestu, opr. št. St 34/2003 z dne

23.12.2003. Iz njega namreč izhaja, da je nad dolžnico B.D., M.K.

s.p., G. trg X, Trebnje začet in zaključen stečajni postopek, hkrati

pa tudi odrejen izbris dolžnice iz vpisnika samostojnih podjetnikov.

Pritožbeno sodišče je zaradi navedenega pritožbi ugodilo in

razveljavilo izpodbijani sklep ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje

v nov postopek (3. točka 365. člena v zvezi s 15. členom ZPPSL). V

ponovljenem postopku bo moralo sodišče ugotoviti ali je dolžnica

samostojna podjetnica.

 


Zveza:

ZPPSL člen 2, 4, 2, 4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjI3Ng==