<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep I Cpg 264/2005
ECLI:SI:VSKP:2005:I.CPG.264.2005

Evidenčna številka:VSK01364
Datum odločbe:17.11.2005
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - prijava terjatve

Jedro

Po 1. odst. 137. člena ZPPSL, ki po 71. členu velja tudi v postopku prisilne poravnave, morajo upniki prijaviti svoje terjatve v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po 8. odst. 137. člena ZPPSL predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki vložijo po poteku tega roka.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in p o t r d i izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje prijavo terjatve pod zaporedno številko 98 upnice R.S. delno kot prepozno zavrglo in sicer za znesek 1.525.166,38 SIT, to je za razliko med naknadno prijavljenim zneskom 2.338.120,78 SIT in prvotno prijavljenim zneskom 812.954,40 SIT.

Zoper ta sklep se pritožuje upnica in smiselno predlaga razveljavitev sklepa. V pritožbi navaja, da je prišlo do napake pri prijavi terjatve, ker je od obračunske službe dobila šele kasneje pravilen znesek svoje terjatve 2.338.120,00 SIT.

Pritožba upnice ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje pobijani sklep izdalo v skladu z določilom 71. čl. v zvezi z 8. odst. 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL). Po 1. odst. 137. člena ZPPSL, ki po 71. členu velja tudi v postopku prisilne poravnave, morajo upniki prijaviti svoje terjatve v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po 8. odst. 137. člena ZPPSL pa predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki vložijo po poteku tega roka. V konkretnem primeru je upnica pravočasno prijavila terjatev v znesku 812.954,40 SIT, terjatev v znesku 1.525.166,38 SIT pa je prijavila v vlogi z dne 3.10.2005, torej po preteku dveh mesecev od objave oklica o začetku postopka, torej prepozno. Pritožbeno sodišče je zato pritožbo upnice zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZPPSL člen 71, 137, 137/8, 71, 137, 137/8.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNTQ5Nw==