<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 899/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:II.CPG.899.99

Evidenčna številka:VSL01291
Datum odločbe:28.10.1999
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - izvršilni postopek - pravdni postopek - pristojnost

Jedro

Zaradi ugovora dolžnika proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine se je izvršilni postopek končal in nadaljeval pravdni postopek, zato sodišče prve stopnje za izdajo sklepa o prekinitvi postopka z dne 19.8.1999 ni imelo nobene podlage.

 

Izrek

Pritožbi upnika se ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje razveljavi.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se izvršba, dovoljena s sklepom o izvršbi opr. št. Ig 99/00408 z dne 18.6.1999, prekine s 15.6.1999. Odločitev je sodišče prve stopnje oprlo na določilo 2. odst. 36. člena Zakona o prisilni poravnavi stečaju, in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL).

Dolžnik je zoper ta sklep pravočasno vložil pritožbo. V pritožbi navaja, da glede na to, da je upnik predlog za izvršbo vložil proti dolžniku po začetku postopka prisilne poravnave nad njim, bi sodišče predlog za izvršbo moralo zavrniti in ne prekiniti izvršbe.

Pritožba je utemeljena.

Sodišče prve stopnje je v tej zadevi s sklepom opr. št. Ig 99/00408 z dne 18.6.1999 dovolilo izvršbo na podlagi verodostojne listine. Proti sklepu o izvršbi je dolžnik dne 2.7.1999 vložil ugovor in navedel, da je bil nad njim dne 15.6.1999 začet postopek prisilne poravnave.

Sodišče prve stopnje je zato s sklepom z dne 3.8.1999 sklep o izvršbi opr. št. Ig 99/00408 z dne 18.6.1999 razveljavilo v delu, s katerim je dovoljena izvršba in sklenilo, da bo o zahtevku in stroških odločeno v pravdnem postopku. Ta sklep je dne 26.8.1999 postal pravnomočen. Zaradi ugovora dolžnika proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine se je izvršilni postopek končal in nadaljeval pravdni postopek, zato sodišče prve stopnje za izdajo sklepa o prekinitvi postopka z dne 19.8.1999 ni imelo nobene podlage, kar je v pritožbi utemeljeno zatrjeval tudi dolžnik. Za odločanje v pravdnem postopku v tej zadevi namreč sodišče prve stopnje ni pristojno, ker gre za gospodarski spor, v katerem je v skladu z določilom 3. točke 3. odst. 101. člena Zakona o sodiščih stvarno pristojno za odločanje okrožno sodišče. S tem, ko je sodišče prve stopnje odločilo o prekinitvi postopka, o kateri se odloča v pravdnem postopku, za kar pa sodišče prve stopnje ni bilo več stvarno pristojno, je storilo bistveno kršitev postopka po 4. točki 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom ZIZ.

Iz teh razlogov je pritožbeno sodišče pritožbi dolžnika ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členim ZIZ).

 


Zveza:

ZS člen 101, 101/3-3, 101, 101/3-3. ZPP člen 339, 339/2-4, 339, 339/2-4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00ODQxNQ==