<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 360/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:II.CPG.360.2000

Evidenčna številka:VSL03441
Datum odločbe:21.06.2000
Področje:STEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prekinitev izvršbe - prisilna poravnava

Jedro

Ob odločitvi o nadaljevanju izvršbe, zaradi prenehanja razlogov za prekinitev iz 4. točke 1. odst. 205. člena Zakona o pravdnem postopku, je sodišče prve stopnje prezrlo, da se izvršbe v poplačilo, ki so v teku ob začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, prekinejo.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Odločitev o pritožbenih stroških upnika se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je dne 06.03.2000 s sklepom odločilo, da se izvršba, ki je bila prekinjena s sklepom opr. št. Ig 98/00371 z dne 09.02.1999, nadaljuje.

Dolžnik se je zoper navedeni sklep pravočasno pritožil zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter napačne uporabe materialnega prava. Navedel je, da je bil nad njim 19.08.1998 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani uveden postopek prisilne poravnave, v katerem je upnik pravočasno prijavil svojo terjatev, ki je predmet tega postopka in mu je bila terjatev v znesku 132.174,23 SIT tudi priznana. Postopek prisilne poravnave še ni pravnomočno končan. Po določilu 36. člena ZPPSL pa od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo, izvršbe, ki že tečejo, pa se prekinejo. Navedel je še, da upnik ne spada med izločitvene ali ločitvene upnike. Predlagal je razveljavitev izpodbijanega sklepa.

Pritožba je utemeljena.

Pritožba utemeljeno opozarja, da nad dolžnikom še vedno teče postopek prisilne poravnave, ki je bil uveden s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 19.08.1998. Ob odločitvi o nadaljevanju izvršbe, zaradi prenehanja razlogov za prekinitev iz 4. točke 1. odst. 205. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ, je sodišče prve stopnje prezrlo določbo 2. odst. 36. člena Zakona o stečaju, prisilni poravnavi in likvidaciji, ki določa, da se izvršbe v poplačilo, ki so v teku ob začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, prekinejo.

Glede na to, da do odločitve sodišča prve stopnje o nadaljevanju izvršbe postopek prisilne poravnave še ni bil pravnomočno zaključen, pogoji za nadaljevanje izvršbe niso bili izpolnjeni. Zato je sodišče druge stopnje pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in v skladu s 3. točko 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek.

O pritožbenih stroških dolžnika bo odločeno s končno odločbo (3. odst. 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

 


Zveza:

ZPPSL člen 36, 36/2, 36, 36/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NzQ3Nw==