<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep III Cpg 82/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:III.CPG.82.99

Evidenčna številka:VSL01408
Datum odločbe:17.11.1999
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - predlog za začetek postopka prisilne poravnave - meje preizkusa predloga

Jedro

Pri presoji, ali so podani pogoji za začetek postopka prisilne poravnave, se poravnalni senat omeji le na formalni preizkus dolžnikovega predloga za začetek tega postopka. V tej fazi postopka se poravnalni senat ne ukvarja z vsebinsko presojo predloga, torej z vprašanjem, ali bo dolžnik sposoben izpolniti svoje obveznosti po pogojih iz eventuelno potrjene prisilne poravnave.

 

Izrek

Pritožba se kot neutemeljena zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Zoper uvodoma citirani sklep, s katerim je prvostopno sodišče začelo zoper dolžnika postopek prisilne poravnave, se je pravočasno pritožil upnik, smiselno pa je uveljavljal pritožbeni razlog zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in predlagal, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi. Navedel je, da niso izpolnjeni pogoji za uspešno izvedbo postopka prisilne poravnave, ker dolžnik opravlja trgovsko dejavnost v najetih poslovnih prostorih, zaradi neplačevanja najemnine pa je upnik kot najemodajalec že vložil tožbo zaradi odstopa od najemne pogodbe. Dolžnik bo tako ostal brez poslovnih prostorov, za pridobitev novih prostorov pa bo novi najemodajalec gotovo zahteval jamstva za plačevanje najemnine. Pritožbenih stroškov ni priglasil.

Pritožba ni utemeljena.

Pri presoji, ali so podani pogoji za začetek postopka prisilne poravnave, se poravnalni senat omeji le na formalni preizkus dolžnikovega predloga za začetek tega postopka. To pomeni, da preizkusi le, ali je predlog sestavljen skladno s 1. in 3. odst. 24. čl. ZPPSL in ali je dolžnik priložil predlogu tudi listine, ki jih določa 2. odst. 24. čl. Če je predlog popoln v smislu citiranega določila, na podlagi 1. odst. 27. čl. ZPPSL poravnalni senat začne postopek prisilne poravnave.

V tej fazi postopka se poravnalni senat ne ukvarja z vsebinsko presojo predloga, torej z vprašanjem, ali bo dolžnik sposoben izpolniti svoje obveznosti po pogojih iz eventuelno potrjene prisilne poravnave. Tak preizkus bo poravnalni senat po predlogu upravičenih predlagateljev iz 1. odst. 34. čl. ZPPSL lahko opravil šele po predložitvi načrta finančne reorganizacije, ki ga mora dolžnik predložiti v treh mesecih od dneva vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave (primerjaj 1. odst. 46. čl. ZPPSL).

Po ugotovitvi prvostopnega sodišča, da je dolžnik vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave skladno s 24. čl. ZPPSL, je torej prvostopno sodišče imelo podlago za začetek postopka v 1. odst. 27. čl. ZPPSL. Ker tudi ni zagrešilo bistvenih postopkovnih kršitev iz 2. odst. 339. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZPPSL, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti, je bilo potrebno pritožbo kot neutemeljeno zavrniti in potrditi sklep sodišča prve stopnje (2. tč.

365. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZPPSL).

 


Zveza:

ZPPSL člen 24, 24/1, 24/2, 24/3, 27, 27/1, 34, 34/1, 46, 46/1, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 27, 27/1, 34, 34/1, 46, 46/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00OTQzOQ==