<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Civilni oddelek

VSK sklep II Cp 45/2006
ECLI:SI:VSKP:2006:II.CP.45.2006

Evidenčna številka:VSK01773
Datum odločbe:04.04.2006
Področje:STEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugovor zoper sklep o izvršbi - ugovorni razlog - prisilna poravnava

Jedro

Iz ugovornih navedb je moč povzeti, da je upnik pridobil izvršilni naslov pred izdajo sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Gre za ugovor iz 8. tč. 1. odst. 55. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ. Prejšnji izvršilni naslovi se smejo izvršiti nasproti dolžniku le ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, pobijani sklep se r a z v e l j a v i in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

 

Obrazložitev

S pobijanim sklepom je prvostopenjsko sodišče ugovor dolžnika zavrnilo.

Proti temu sklepu se pravočasno pritožuje dolžnik, ki ponovno opozarja na vsebino pravnomočnega sklepa o potrjeni prisiljeni poravnavi opr. št. St 40/2002. Trdi, da je sklep o izvršbi izpodbijal iz razlogov, navedenih v 55. čl. ZIZ, in sicer po 2. in 8. tč. 1. odst. tega člena. Omenja še 60., 63. in 64. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL. Sodišče je bistveno kršilo postopek in napačno uporabilo materialno pravo, zato predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep v celoti razveljavi.

Pritožba je utemeljena.

Upnik je dne 29.7.2005 predlagal izvršbo na podlagi izvršilnega naslova - sodbe Okrajnega sodišča v K. opr. št. P 345/98, ki je postala pravnomočna dne 14.9.2001, in sicer zaradi izterjave pravdnih stroškov v višini 64.760,00 SIT z obrestmi od izdaje sklepa o izvršbi dalje. Predlogu je bilo ugodeno s sklepom o izvršbi z dne 11.10.2005. Dolžnik je v ugovoru nasprotoval terjatvi, skliceval se je na sklep o potrjeni prisilni poravnavi, izdan v postopku prisilne poravnave proti njemu, ki je postal pravnomočen 28.12.2003. Predlagal je razveljavitev sklepa. Prvostopenjsko sodišče je ugovor zavrnilo, ker se je postavilo na stališče, da je na izvršilni naslov vezano in vanj ne more posegati. Štelo je, da dolžnik ni navedel razlogov, ki preprečujejo izvršbo.

S takim razlogovanjem, ki ga napada pritožba, se tudi pritožbeno sodišče ne strinja. Iz ugovornih navedb je moč povzeti, da je upnik pridobil izvršilni naslov pred izdajo sklepa o potrditvi prisilne poravnave, zato je po trditvah dolžnika upnikova terjatev, ki presega diskontirani in odloženi znesek v višini 20 %, neutemeljena. Po mnenju pritožbenega sodišča gre za ugovor iz 8. tč. 1. odst. 55. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ in bi ga moralo prvostopenjsko sodišče v tej luči tudi obravnavati. Kot je razbrati iz spisovnih podatkov, upnik v postopku prisilne poravnave ni sodeloval. Zato je v tem primeru pomembna določba 2. odst. 64. čl. ZPPSL, iz katere izhaja, da se smejo prejšnji izvršilni naslovi izvršiti nasproti dolžniku le ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave. Njegovi učinki se torej omejijo v skladu s pogoji potrjene prisilne poravnave. Pomembna je tudi določba 3. odst. 59. čl. ZPPSL, iz katere jasno izhaja, da ima potrjena prisilna poravnava pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka. Zaradi napačnega materialnopravnega izhodišča, navedenega zgoraj, prvostopenjsko sodišče ni ugotovilo vseh odločilnih dejstev in je tako ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Zato je moralo pritožbeno sodišče pritožbi ugoditi, sklep razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje (3. tč. 365. čl. Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ). V ponovljenem postopku bo moralo prvostopenjsko sodišče upoštevati tudi zgoraj navedene določbe ZPPSL, ugotoviti, v kateri razred je bila uvrščena upnikova terjatev ter kakšen način poplačila je bil zanjo določen ter še vsa ostala pravnoodločilna dejstva, se opredeliti do navedb upnika iz odgovora na ugovor ter nato ponovno odločiti.

 


Zveza:

ZPPSL člen 59, 59/3, 64, 64/2, 59, 59/3, 64, 64/2. ZIZ člen 55, 55/1-8, 55, 55/1-8.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNzI5Mw==