<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 580/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.580.2014

Evidenčna številka:VSL0081871
Datum odločbe:18.12.2014
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), mag. Valerija Jelen Kosi (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - odpoklic direktorja - razrešitev člana poslovodstva - soglasje sodišča

Jedro

Sodišče prve stopnje je pravilno sledilo odklonilnemu mnenju upravitelja glede razrešitve in imenovanja novega direktorja dolžnika. Pritožnikove trditve, da je bilo mnenje upravitelja dano v korist predlagatelja postopka-upnika, so pavšalne in neobrazložene. Dejstvo, da ga je kot upravitelja predlagal predlagatelj postopka prisilne poravnave, je v skladu z zakonom in torej samo po sebi ne more pomeniti, da je mnenje upravitelja pristransko, kar mu smiselno očita pritožnik. Da bi bilo tako, bi moral pritožnik svoje trditve s tem v zvezi v večji meri konkretizirati.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog za soglasje k odpoklicu direktorja in imenovanju novega direktorja (red. št. 14), ki ga je vložil predsednik nadzornega sveta insolventnega dolžnika D. Z.

2. V pritožbenem roku je predsednik nadzornega sveta dolžnika D. Z. vložil pritožbo (red. št. 80) zoper citirani sklep. Predlagal je, da ga višje sodišče razveljavi in poda soglasje k razrešitvi prejšnjega in imenovanju novega direktorja družbe.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Določba 151a. člena Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) v prvem odstavku med drugim določa, da sta organ nadzora ali skupščina insolventnega dolžnika, ne glede na splošna pravila o pristojnosti organov insolventnega dolžnika, pristojna sprejeti samo sklep o odpoklicu ali o razrešitvi člana in imenovanju novega člana poslovodstva ali člana organa nadzora insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobita soglasje sodišča (1. točka prvega odstavka 151a. člena ZFPPIPP). Drugi odstavek istega člena določa, da sodišče odloči o soglasju na podlagi mnenja upravitelja in upniškega odbora v osmih dneh od prejema zadnjega od obeh mnenj.

5. Sodišče prve stopnje je po tem, ko je pridobilo mnenje upravitelja glede razrešitve in imenovanja novega direktorja (red. št. 28), pravilno odločilo, da niso podani pogoji za podajo soglasja k odpoklicu direktorja in imenovanju novega direktorja. Pritožnik svoje pritožbene razloge gradi na tem, da je potrebno direktorja razrešiti in imenovati novega, ker ni podal ugovora zoper vodenje postopka prisilne poravnave. Nadzorni svet je namreč pričakoval, da bo direktor ta ugovor podal.

6. Določba prvega odstavka 97. člena ZFPPIPP določa, da je upravitelj organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu zaradi varovanja in uresničitve interesa upnikov. Glede na navedeno je sodišče prve stopnje pravilno sledilo odklonilnemu mnenju upravitelja glede razrešitve in imenovanja novega direktorja dolžnika in sodišče druge stopnje razloge izpodbijanega sklepa v celoti sprejema. Pritožnikove trditve, da je bilo mnenje upravitelja dano v korist predlagatelja postopka-upnika, pa so pavšalne in neobrazložene. Dejstvo, da ga je kot upravitelja predlagal predlagatelj postopka prisilne poravnave, pa je v skladu s šestim odstavkom 221j. člena ZFPPIPP in torej samo po sebi ne more pomeniti, da je mnenje upravitelja pristransko, kar mu smiselno očita pritožnik. Da bi bilo tako, bi moral pritožnik svoje trditve s tem v zvezi v večji meri konkretizirati.

7. Kot izhaja iz predloga (in pritožbe zoper izpodbijani sklep) za razrešitev direktorja, pritožnik uveljavlja predvsem razloge, ki bi jih sodišče presojalo glede pogojev za vodenje postopka prisilne poravnave (172. člen ZFPPIPP). Pritožnik ne more uspeti s tem, da razloge, ki se nanašajo na ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, uveljavlja v pritožbi zoper sklep o zavrnitvi soglasja o zamenjavi direktorja družbe. Iz tega razloga se tudi pritožbeno sodišče o njih ni izrekalo (prvi odstavek 360. člena ZPP v zvezi s prvim odstavko 121. člena ZFPPIPP).

8. Iz gornje obrazložitve je razvidno, da pritožba ni utemeljena. Ker pritožbeno sodišče tudi v okviru uradnega preizkusa izpodbijanega sklepa ni zasledilo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 97, 97/1, 151a, 151a/1, 151a/1-1, 151a/2, 221j, 221j/6.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.04.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc3Njkz