<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 380/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.380.2014

Evidenčna številka:VSL0080444
Datum odločbe:04.09.2014
Senat, sodnik posameznik:Valerija Jelen Kosi (preds.), Irena Dovnik (poroč.), Nada Mitrović
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:poenostavljena prisilna poravnava - začetek postopka prisilne poravnave - pravočasnost pritožbe - posodobljeni seznam terjatev

Jedro

Posodobljeni seznam terjatev in dolžnikova izjava ni sestavni del sklepa o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave, zato tudi trenutek predložitve tega seznama ne povzroči podaljšanja pritožbenega roka na način, kot to predlaga pritožba.

Višje sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje sklep o začetku postopka prisilne poravnave izdalo in objavilo 21. 5. 2014. Rok za pritožbo zoper navedeni sklep je 15 dni in je tekel za pritožnika (upnika) od dneva objave sklepa in se je iztekel 5. 6. 2014. Upnikova pritožba, vložena 11. 7. 2014, je tako prepozna, zato jo višje sodišče v skladu s 128. členom ZFPPIPP zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom A., d.o.o., Ljubljana.

2. Zoper sklep se je pritožila upnica Banka X. d.d.,. zaradi bistvenih kršitev postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je, da višje sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba je prepozna.

4. V skladu s prvim odstavkom 343. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) se prepozna, nepopolna ali nedovoljena pritožba zavrže. Pritožba je prepozna, če je bila vložena po izteku pritožbenega roka (drugi odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

5. Pritožnica navaja, da izjava dolžnika v seznamu nezavarovanih terjatev v delu, ki se nanaša na pritožnico, ni resnična in zato seznam ne prikazuje resničnega in poštenega stanja terjatev upnikov ob začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave. Pravočasnost pritožbe utemeljuje s trenutkom objave posodobljenega seznama terjatev. Sodišče prve stopnje je posodobljeni seznam navadnih terjatev, za katere učinkuje prisilna poravnava, objavilo 26.6.2014, zato pritožnica ocenjuje, da je petnajst dnevni rok za vložitev pritožbe zoper sklep o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave pričel teči z dnem objave tega seznama.

6. Sodišče prve stopnje je v izpodbijanem sklepu ugotovilo, da je vsebina dolžnikovega predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave v skladu s prvim odstavkom 221.d člena ZFPPIPP, da so mu priložene vse priloge (1., 3. in 5. točka drugega odstavka 141. člena ZFPPIPP v skladu s prvim odstavkom 221.d člena ZFPPIPP) ter da procesne ovire iz 221.c člena ne obstajajo. Četrti odstavek 221.d člena ZFPPIPP določa, da mora dolžnik v enem mesecu po začetku postopka prisilne poravnave sodišču predložiti posodobljeni seznam terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava in njegovo izjavo, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave. Posodobljeni seznam terjatev in dolžnikova izjava ni sestavni del sklepa o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave, zato tudi trenutek predložitve tega seznama ne povzroči podaljšanja pritožbenega roka na način, kot to predlaga pritožba.

7. Višje sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje sklep o začetku postopka prisilne poravnave izdalo in objavilo 21.5.2014. Rok za pritožbo zoper navedeni sklep je 15 dni in je tekel za pritožnika (upnika) od dneva objave sklepa (122,., 123. in 127. člen ZFPPIPP) in se je iztekel 5.6.2014. Upnikova pritožba, vložena 11.7.2014, je tako prepozna, zato jo višje sodišče v skladu z 128. členom ZFPPIPP zavrglo (128. člen ZFPPIPP v zvezi z drugim odstavkom 343. člena ZPP in prvim odstavkom 346. člena ZPP ter prvim odstavkom 121. člena ZZFFPIP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 128, 141, 221d, 221d/1, 221d/4, 221/c. ZPP člen 343, 343/1, 346, 346/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc1OTYw