<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 115/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.115.2014

Evidenčna številka:VSL0078413
Datum odločbe:19.03.2014
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat (preds.), Nada Mitrović (poroč.), Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - preizkus terjatev - verjetnost odškodninske terjatve - predložitev računa

Jedro

Za uveljavitev zahtevka za plačilo odškodnine bi moral upnik podati relevantna dejstva, iz katerih bi izhajalo, v čem je dolžnik prekršil in katero pogodbo, kaj predstavlja upnikovo škodo, ki je zaradi tega dolžniku nastala in vzročno zvezo, ter še morebiten postopek, ki ga je upnik sprožil za uveljavitev terjatve. Z računom odškodninska terjatev ni dokazana.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani del sklepa spremeni tako, da terjatev upnika K. d. o. o. – zaporedna številka 38 iz končnega seznama preizkušenih terjatev ni verjetno izkazana.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je sodišče prve stopnje o priznanih, prerekanih in verjetno izkazanih terjatvah odločilo tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z datumom 30. 1. 2014, ki je sestavni del izreka in je bil objavljen 31. 1. 2014.

2. Zoper del sklepa, s katerim je bilo odločeno o verjetno izkazanih terjatvah se je pritožil dolžnik; pritožbo je nato deloma umaknil (glej sklep St 617/2013 z dne 10. 3. 2014), vztrajal pa je pri pritožbi v delu, ki se nanaša na upnika K. d. o .o. Ker meni, da je izpodbijani sklep v delu, ki se nanaša na upnikovo terjatev nezakonit in nepravilen, je predlagal, da se spremeni tako, da se terjatev tega upnika ne upošteva pri glasovanju. Priglasil je sodno takso za pritožbo po odmeri sodišča in stroške 20,00 EUR za poštnino, fotokopije.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Verjetno izkazana je tista prerekana terjatev, za katero sodišče odloči, da je verjetno izkazana (1. odstavek 68. člena ZFPPIPP). Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da terjatev ni verjetno izkazana, če ima prijava terjatve pomanjkljivosti iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona (3. odstavek 68. člena ZFPPIPP). Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da je terjatev verjetno izkazana, če prijava terjatve nima pomanjkljivosti iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona in niti osnovni seznam preizkušenih terjatev, niti noben od pravočasnih ugovorov o prerekanju terjatev ne vsebuje opisa dejstev o neobstoju terjatev (3. točka 4. odstavka 68. člena ZFPPIPP).

5. Upnik K. d. o. o. je prijavil terjatev za plačilo glavnice po treh računih – enega z dne 1. 7. 2012 v višini 271.440,00 EUR za dodatna dela zaradi zamude, enega z dne 1. 7. 2012 v višini 907.500,00 EUR za pogodbeno kazen in enega z dne 25. 4. 2013 v višini 1.191.925,85 EUR za povzročeno škodo; ter terjatev za plačilo zamudnih obresti po obračunu obresti 2013/1. K prijavi je priložil račune in obračun obresti. Upraviteljica pa je prijavljene terjatve prerekala z naslednjo obrazložitvijo: „VL 118022/2012 terjatev ni dokazana oporekano v celoti“.

6. Domneva, na katero je sodišče oprlo odločitev o verjetnosti terjatev, izhaja iz predpostavke, da gre za popolno prijavo terjatve, ki je prerekana brez konkretne utemeljitve.

7. Pritožbeno sodišče se strinja s stališčem pritožnice, da v konkretnem primeru ni mogoče upraviteljici očitati, da bi morala navesti v obrazložitev prerekanja več dejstev, glede na utemeljitev in dokaze, ki jih je ponudil upnik. Za uveljavitev zahtevka za plačilo odškodnine bi moral upnik podati relevantna dejstva, iz katerih bi izhajalo, v čem je dolžnik prekršil in katero pogodbo, kaj predstavlja upnikovo škodo, ki je zaradi tega dolžniku nastala in vzročno zvezo, ter še morebiten postopek, ki ga je upnik sprožil za uveljavitev terjatve. Z računom odškodninska terjatev ni dokazana. Zato je v tem primeru zadoščala utemeljitev prerekanja terjatve z navedbo, da terjatev ni dokazana. S tem pa se izkaže, da je sodišče prve stopnje materialno pravno zmotno odločilo, da je upnikova prerekana terjatev verjetno izkazana na podlagi domneve iz 3. točke 4. odstavka 68. člena ZPP.

8. Ker iz prijave terjatve ne izhaja utemeljenost zahtevka in ji niso priloženi relevantni dokazi (2. točke 1. odstavka 60. člena ZFPPIPP), velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da prerekana terjatev ni verjetno izkazana (3. odstavek 68. člena ZFPPIPP). Zato je pritožbeno sodišče pritožbi dolžnika ugodilo in izpodbijani del sklepa spremenilo tako, da je odločilo, da terjatev upnika K. d. o. o. – zaporedna številka 38 iz končnega seznama preizkušenih terjatev ni verjetno izkazana (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

9. O priglašenih stroških upnika pritožbeno sodišče ni odločalo, ker upnik ni podal zahteve za povrnitev stroškov v smislu določbe 1. odstavka 163. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP.


Zveza:

ZFPPIPP člen 60, 60/1, 60/1-2, 60/4, 68, 68/1, 68/3, 68/4, 68/4-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.08.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY4NTAy