<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 23/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.23.2013

Evidenčna številka:VSL0074482
Datum odločbe:24.01.2013
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), Magda Teppey (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - upniški odbor - prepoved imenovanja za člena upniškega odbora

Jedro

Prepoved imenovanja za člana upniškega odbora je treba razlagati tako, da velja tudi za upnike, katerih zastopniki opravljajo oziroma so v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljali funkcije člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani prvi alinei 3. točke izreka razveljavi ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom, določilo višino predujma, imenovalo upniški odbor in upravitelja. V točki 3. izreka sklepa je odločilo, da ima upniški odbor tri člane. Za člane upniškega odbora je imenovalo naslednje upnike: – E., - Z. d.o.o. in – E. d.o.o..

2. Upnik je zoper 3. točko izreka navedenega sklepa vložil pritožbo v delu, ki se nanaša na imenovanje člana upniškega odbora E. iz pritožbenega razloga zmotne uporabe materialnega prava (3. točka prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP)). Pritožbenemu sodišču je predlagal, da pritožbi ugodi in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Po določbi 2. točke 2. odst. 78. člena ZFPPIPP za člana upniškega odbora ne more biti imenovan upnik, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljal funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika.

5. Iz podatkov sodnega registra izhaja, da je edini družbenik in direktor insolventnega dolžnika M. D. soustanovitelj in eden od direktorjev upnika E. od 23.01.2012. Glede na navedeno so utemeljene pritožbene navedbe, da je bil v upniški odbor imenovan upnik, ki zaradi kolizije interesov ne bi smel biti imenovan v upniški odbor.

6. Prepoved imenovanja za člana upniškega odbora po 2. točki 2. odst. 78. člena ZFPPIPP je treba razlagati tako, da velja tudi za upnike, katerih zastopniki opravljajo oziroma so v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljali funkcije člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika.

7. Ker je sodišče prve stopnje pri imenovanju članov upniškega odbora v obravnavanem primeru nepravilno uporabilo materialno pravo, saj pri imenovanju članov upniškega odbora ni pravilno uporabilo določbo 2. točke 2. odst. 78. člena ZFPPIPP, je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in v izpodbijanem delu razveljavilo sklep sodišča prve stopnje (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odst. 121. členom ZFPPIPP).

8. Sodišče prve stopnje bo moralo v ponovljenem postopku ponovno imenovati tretjega člana upniškega odbora v skladu z določili 2. in 3. odstavka 80. člena ZFPPIPP.


Zveza:

ZFPPIPP člen 78, 78/2, 78/2-2, 80.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.08.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU2MDM5