<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 572/2015

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.572.2015
Evidenčna številka:VSL0082049
Datum odločbe:13.10.2015
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek (preds.), Irena Dovnik (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:poenostavljena prisilna poravnava - predlog za začetek poenostavljene prisilne poravnave - seznam navadnih terjatev - odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave - posodobljeni seznam terjatev - predložitev posodobljenega seznama terjatev

Jedro

Dolžnik ni zadostil zahtevi iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP že s tem, ko je predlogu za začetek poenostavljene prisilne poravnave priložil seznam navadnih terjatev do dolžnika v skladu s 3. točko prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, saj naj ne bi obstajale nobene nove terjatve, ki bi se razlikovale od tistih, ki so navedene v dokumentaciji, priloženi k predlogu za uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se poenostavljena prisilna poravnava zavrne.

2. V pritožbi zoper sklep dolžnik predlaga, da višje sodišče izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Dolžnik v pritožbi navaja, da je sam vložil predlog za uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave. Kot laik je pričakoval pisna navodila oziroma poziv s strani sodišča za morebitno dopolnitev predloga. Ocenjuje, da bi ga moralo sodišče v sklepu o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave opozoriti tudi na obveznost predložitve posodobljenega seznama terjatev v določenem roku.

5. Sodišče prve stopnje ni bilo dolžno pozivati in opozarjati dolžnika na njegove obveznosti v zvezi s predložitvijo posodobljenega seznama terjatev, saj ta njegova obveznost jasno izhaja iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP.

6. Nima prav pritožba, da je dolžnik zadostil zahtevi iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP že s tem, ko je predlogu za začetek poenostavljene prisilne poravnave priložil seznam navadnih terjatev do dolžnika v skladu s 3. točko prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, saj naj ne bi obstajale nobene nove terjatve, ki bi se razlikovale od tistih, ki so navedene v dokumentaciji, priloženi k predlogu za uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave. Po določilu četrtega 221.d člena ZFPPIPP mora dolžnik v enem mesecu po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave sodišču predložiti posodobljeni seznam terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava, s podatki iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, izdelan po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave (posodobljeni seznam terjatev) in njegovo izjavo, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Če dolžnik v roku iz četrtega odstavka tega člena sodišču ne predloži posodobljenega seznama terjatev, sodišče zavrne poenostavljeno prisilno poravnavo (šesti odstavek 221. člena ZFPPIPP). Dolžnik ne izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje, da te svoje obveznosti ni izpolnil, zato je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo poenostavljeno prisilno poravnavo.

7. Izrecno uveljavljene pritožbene navedbe so se izkazale za neutemeljene. Ker niso podane niti tiste, na katere pazi višje sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je bilo potrebno pritožbo zavrniti in potrditi materialno pravno pravilen sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 142, 142/1, 142/1-3, 221d, 221d/4, 221d/6.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.12.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4NTk1